27. Project Kerkwerk parochie Lumen Christi Twente
Dit project, dat samen met de protestante gemeenten wordt uitgevoerd, biedt met behulp van vrijwilligers letterlijk helpende handen. Ze helpen bij onderhoudswerkzaamheden, met hulp bij thuisadministratie, bij vervoer, etc. Het zijn mannen en vrouwen die mensen ongeacht hun levensbeschouwing helpen. Zo komen ook ontmoetingen tot stand tussen mensen die elkaar anders nooit waren tegengekomen.

Dit project dingt mee naar de Ariëns publieksprijs

Pastor Leo Ros 06-22689867

 

De Voedselbank en de parochie Lumen Christi werken samen

De afgelopen weken stonden de zeven kerken van de parochie Lumen Christi in een weekend weer open om voedsel af te geven voor de Voedselbank Oost Twente in Oldenzaal.voedselinzameling 2015_600x

Vanaf 2012 zamelt deze parochie twee keer per jaar op deze wijze in. De meegebrachte voedselproducten vormen zo een bijdrage aan de voedselpakketten die wekelijks worden verstrekt aan ongeveer 170 huishoudens uit onder meer de Gemeente Dinkelland.
Inmiddels lijkt er binnen alle zeven geloofsgemeenschappen een vaste groep parochianen te zijn die mee doet aan deze regelmatige inzameling. Het Diaconaal Beraad van de parochie hoopt uiteraard dat ook anderen zich daarbij aansluiten bij volgende gelegenheden. Onlangs konden belangstellenden vanuit de parochie Lumen Christi en de Protestantse Kerk Denekamp een kijkje nemen bij deze Voedselbank waarbij het bestuur haar dank uitsprak aan de kerken, voor hun praktische steun.

Bijgaande foto toont het moment , waarop het Rode Kruis het meegebrachte voedsel afhaalt bij de St. Nicolaaskerk in Denekamp, voor vervoer naar de Voedselbank in Oldenzaal. (Links vooraan, pastor Ros en dhr. Wolkotte van het Diaconaal Beraad, vrijwilligers van de St. Nicolaas en op de laadklep dhr. Ensink op Reimer, chauffeur van het Rode Kruis)

R

Armoedebestrijding

De kerken in ons land  brengen samen jaarlijks € 30.000.000 per jaar bijeen voor armoedebestrijding. 

Diaconie

Diaconie is het handelen vanuit en door de kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen. Is gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen dan wel uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving. Onze inspiratiebron is Jezus Christus en zijn spreken en handelen in het Evangelie.

Diaconie is ten diepste dienst. Een belangrijk voorbeeld van diaconaal handelen zijn de eerste christenen. Zij wilden zich binden aan Jezus Christus, zijn boodschap uitdragen en dit samen in praktijk te brengen in het leven van alledag. Vanuit deze dienst gaat het er om een bijdrage te leveren aan de samenleving, mensen tot hun recht laten komen en zich solidariseren met de mensen die lijden. Dit is de verantwoordelijkheid van iedere christen en de essentie daarbij is: er te zijn voor de ander. Daarvoor is inzet en actie nodig. Het vraagt van ieder de bereidheid om de hem of haar toevertrouwde talenten belangeloos en onvoorwaardelijk in te zetten ten bate van de ander, om zo te komen tot een diaconale kerk. Een diaconale kerk zal midden in de wereld moeten durven staan om zo instrument in Gods hand te zijn en tot zegen van alle mensen, van heel de wereld.

De Diaconie behoort tot het hart van het geloofsgoed. Je kunt zeggen: onze kerk is zich zelf niet, als ze niet diaconaal is. Alle christen gelovigen zijn mede verantwoordelijk, zij voeren hun zending uit, gezamenlijk in een parochiegemeenschap ofwel ieder afzonderlijk in de samenleving.

Overal worden christenen geroepen om het zout der aarde en licht der de wereld te zijn. (Mat. 5,13-26). De komende tijd zullen wij het diaconale karakter van de kerk verder vorm moeten geven, door dienstbaarheid aan de geloofsgemeenschap en de samenleving, wereldwijd, maar ook door gelovigen meer bewust te maken van het brede begrip van diaconie en het daaruit voortvloeiend handelen.

(bron: pastoraal beleidsplan Lumen Christi)