Het landelijk thema voor de actie kerkbalans 2018 is: ”Geef voor je kerk”

We kunnen ons als locatiebestuur gelukkig prijzen dat een groot aantal personen uit De Lutte een financiële bijdrage doen in het kader van de actie kerkbalans. Een welgemeend dank u wel daar voor. Ook zijn er zeker nog een aantal personen in De Lutte, inclusief jongeren, die onze gemeenschap een warm hart toedragen maar nog niet deelnemen aan de actie kerkbalans. Op deze groep doen wij via deze weg een beroep om ook onze eigen doelstelling te ondersteunen door jaarlijks een financiële ondersteuning beschikbaar te stellen. Onze eigen doelstelling is n.l. ”Zolang mogelijk zelfstandig blijven en het onderhoud van onze eigen kerk ook in de toekomst mogelijk te maken”

Zonder een financiële bijdrage van inwoners van De Lutte is het niet mogelijk om onze doelstelling te realiseren. Deze doelstelling is mede ingegeven uit respect voor onze voorouders, die in het verleden veel hebben gedaan om onze gemeenschap op te bouwen. Een dorpsgemeenschap waarmee de kerk onlosmakelijk is verbonden. Binnen ons dorp wonen nog een groot aantal personen die het zich niet kunnen voorstellen dat ze niet vanuit onze eigen St. Plechelmus kerk kunnen worden begraven of gecremeerd. Het is toch, zo denken ook wij, van het grootste belang dat ons kerkgebouw voor onze gemeenschap zo lang mogelijk behouden blijft. Het is ook op dit moment moeilijk voor te stellen dat we in de toekomst naar elders worden verwezen voor onze wekelijkse vieringen. Voor onder meer rouw- trouwdiensten en andere vieringen. Een dorpskern van De Lutte zonder kerk is toch niet wat we willen. Ook wij weten dat “het gebouw” in de toekomst zeer zeker niet alleen gebruikt wordt voor kerkelijke gebeurtenissen.

Tot slot nog even dit:
Ons uitgangspunt is dat iedere inwoner van onze dorpsgemeenschap De Lutte, ongeacht geloofsovertuiging, aangemerkt wordt als lid van onze gemeenschap en daardoor gebruik kan maken van het kerkgebouw en op ons kerkhof kan worden begraven of bijgezet. Bij voorbaat dank voor uw deelname.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. C. Koertshuis-Notkamp,
lid van de werkgroep actie kerkbalans. Tel. 552100. Email: koertshuis@hetnet.nl

Voorzitter locatieraad St.Plechelmus De Lutte, Maria Wolber- Closa Rodrigo