Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

31 Oktober: Collegetour met pater Fons Eppink

Fons Eppink, de missionaris uit Noord-Deurningen, wist al van jongs af aan dat hij priester wilde worden. Maar de definitieve keuze werd pas gemaakt toen hij de middelbare school had afgemaakt. Hij koos voor een priesterleven als missionaris bij de paters van Mill Hill. Zijn studietijd speelde zich af tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. De kerk moest dichter bij de mensen gebracht worden. Als jong gewijde priester vertrok hij naar Afrika, waar hij niet alleen in Kongo onder de inheemse bevolking werkte maar ook diverse functies bekleedde binnen de kerk van Afrika. Zo was hij vicaris-generaal van de Afrikaanse bisschop Matondo, hoofdverantwoordelijke voor de Mill Hill in Afrika en verbonden aan de priesteropleiding in Oeganda. Op diverse niveau’ s en terreinen is hij als priester dienstbaar geweest aan de kerk in Afrika. Momenteel is hij weer terug in Nederland en is hij missionair journalist van Mill Hill en beheert hij de website van de congregatie. In die hoedanigheid heeft hij de afgelopen jaren uiteenlopende plekken bezocht waar de MIllhillers actief zijn. Zo is hij getuige van de eigentijdse ‘handelingen van de apostelen’ Dit doet hij in combinatie met retraitewerk en geestelijke begeleiding.
Tijdens collegetour zal de gedreven priester Fons Eppink vertellen over zijn dienstbaar priesterleven in Afrika en zijn ervaringen binnen de kerk wereldwijd. Een avond met Fons Eppink belooft een boeiende avond met mooie verhalen en leuke anekdotes.

Wanneer: 31 oktober 2017, 19.30 uur
Waar: Huize Elisabeth, Klooster Franciscanessen te Denekamp
Kosten: € 7,00 (inclusief koffie/thee)
Opgave: secretariaat@lumenchristi.nl of bel: 0541-353551

Zondag 22 oktober, St.Plechelmuskerk, De Lutte

Het mannenkoor Wladimir – opgericht in 1989, momenteel 27 leden tellend – luistert de H.Mis van 9.00 uur op met gezangen uit de Slavisch-Byzantijnse liturgie. Deze eredienst van de Oostslavische Christenen is gebaseerd op de kerkelijke praktijk van de oude metropool Constantinopel (het vroegere Byzantium). De teksten zijn in het kerk-slavisch, de in het Oosten veelal nog gebezigde liturgische taal.
Het koor is vernoemd naar de tiende-eeuwse Kieuwse vorst Wladimir, die vergelijkbaar met Karel de Grote in het Westen, een stuwende kracht is geweest voor de ontwikkeling van het Christendom in zijn rijk: het gebied van het tegenwoordige Oekraine en Rusland.
Het koor stelt zich ten dienste van de gemeenschap van de H.Wladimir te Hengelo, lid van Pokrof, Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse Ritus binnen de kerkprovincie van Nederland. Daarnaast zetten de zangers luister bij aan H.Missen en Vespers van de Romeinse rite, terwijl een enkele keer een concert plaatsvindt. Opgetreden wordt er gemiddeld eens per maand, en wel voornamelijk binnen het gebied van de euregio. De muzikale leiding berust bij Johnny Smit uit Manderveen. Voor de bezoekers liggen er achter in de kerk boekjes gereed met liedtekstvertalingen.

Voor nadere informatie zie de websites: www.wladimir-hengelo.nl en www.pokrof.nl

 

Jong Katholiek organiseert inspiratiedag over tiener- en jongerenwerk

Voor vrijwilligers, professionals, jongeren en ieder die actief is in het tiener- en jongerenwerk organiseert Jong Katholiek op 18 november een inspiratiedag. “Het wordt een dag om zelf inspiratie op te doen voor het vormgeven van het jongerenwerk binnen de eigen gemeenschap of parochie. Een dag om van elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en nieuwe ideeën op te doen,” aldus de organisatie.

De deelnemers denken deze dag na over wat discipel, leerling van Jezus zijn, in onze tijd betekent. Jong Katholiek: “Hoe werkte dat eigenlijk tussen Jezus en zijn leerlingen? En na Pinksteren tussen de leerlingen van Jezus en hun eigen leerlingen?”

Michel Remery en Tim Schilling
Eén de sprekers is Fr. Michel Remery, werkzaam voor CCEE, de Raad van Europese Bisschoppenconferenties en bekend van ‘Twitteren met GOD’. Hij vertelt over best practices in Europa. Dr. Tim Schilling van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) legt de focus op discipelschap anno nu en zal samen met andere sprekers een aantal concrete voorbeelden laten zien.

“Deze dag geeft nieuwe tools die het tiener- jongerenwerk in de eigen parochie duurzaam maken en de opbouw van de gemeenschap versterken,” zo verwacht Jong Katholiek.

Datum: Zaterdag 18 november
Tijd: Deur open vanaf 09.30 uur – Start: 10.00 uur – Einde: 15.00 uur
Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12 in Utrecht (naast de H. Gerardus Majella kerk)
Aanmelden (verplicht): info@jongkatholiek.nl (Vóór 10 november in verband met reserveren lunch)
Entreekosten: Vrijwillige bijdrage

Kijk voor meer informatie op Jong Katholiek.

 

 

Pastor Praat

Beste allemaal,

Ik ga u niets nieuws vertellen als ik U zeg dat er in je leven plotseling veel kan veranderen. Sinds begin juni is het ook mij overkomen, van de een op de andere dag. Plotseling lig je in het ziekenhuis en even plotseling ben je ook weer thuis, met de boodschap dat je de komende maanden niets mag doen.

Het autorijden werd mij ten strengste afgeraden. Gelukkig dat Dieny dat van mij kon overnemen. Ook het voorgaan in de liturgie werd mij afgeraden. Ik voelde me onveilig en loop liever geen risico’s

En zo stonden we elke zondagmorgen, met collecte geld in de zak, op de stoep van onze kerk, in De Lutte. Het is even zoeken naar de beste plek om iedereen goed te kunnen horen.

En daar zit of sta je dan, niet op het priesterkoor met het gezicht de kerk in, maar als kerkganger die luistert naar de voorganger / ster die ons welkom heet, die ons voorgaat in gebed, die voorleest en die de preek, verkondiging verzorgt.

Ik moet u bekennen dat ik helemaal onder de indruk kwam. Als voorganger hoor ik bijna nooit een collega voorgaan, sterker nog, als voorganger maak ik zelden mee dat iemand uit de parochie voorgaat. Meer dan 50 jaar ben ik zelf voorganger en maak dan niet mee wat er in andere diensten gebeurt. Ik ben de laatste maanden echt helemaal stil geworden als ik parochianen hoor en zie voorgaan. De eerbied waar mee dat allemaal gebeurt. Ik wordt stil omdat ik kan weten hoeveel voorbereiding zo’n viering kost. En ik word stil als ik iemand gewoon uit ons midden hoor voorgaan in gebed of de H.Communie zie uitreiken. Wat zijn we dan rijk met elkaar, om elkaar. Rijk met mensen die zorg hebben om het gebouw, of de versiering verzorgen, of een niet geringe bijdrage leveren in de liturgie.

Uit de grond van mijn hart, mijn compliment. Jullie hebben mij enorm gesticht, geraakt.

Wat een rijkdom , een Zegen als we elkaar kunnen raken en zo De Boodschap aan elkaar doorgeven.

Ik ben een echte ervaring rijker geworden, bedankt daarvoor.

Hartelijke groeten.

Henk Jacobs, em.past.