Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

Pinksteren 2018: Maak ruimte voor de Geest

Hoe vieren en beleven we anno 2018 het Pinksterfeest? Wat is er nog over van de prachtige gebeurtenis die plaats vond in Jeruzalem zo’n 2000 jaar geleden, waarover het Boek Handelingen ons vandaag verhaalt? Het feest van de grote verbroedering in de smeltkroes van volkeren en culturen die toen waren neergestreken in het multiculturele Jeruzalem? Het moet zoiets zijn geweest dat wij kennen als er een Oranjegloed neerdaalt over Nederland bij een op handen zijnde EK of WK voetbal, of tijdens de viering van Koningsdag, wanneer alle lagen van onze bevolking zich één voelen met elkaar, de verschillen tussen multicultureel Nederland wegsmelten en we samen ons gevoel van verbondenheid met elkaar over de grenzen van ons milieu, afkomst en religie heen, vieren. Het Oranjegevoel, de Oranjegloed doorbreekt en verruimt op dat moment de grenzen die we anders in het normale leven voelen en/of opleggen naar elkaar toe. Het tilt ons op uit, en doet ons overstijgen uit de grenzen binnen onze maatschappelijke klasse, cultuur, etniciteit of kerk en zet ons in een groter geheel. Het verruimt onze hokjesgeest, waarbinnen we ons in het alledaagse leven graag verstoppen en ons veilig wanen.lees verder… Pinksteren 2018: Maak ruimte voor de Geest

Lenny Kuhr brengt bezoek aan het Huis van Spiritualiteit

Door onvoorziene omstandigheden komen niet “De Andersons” maar Lenny Kuhr komt, naar Ootmarsum met haar voorstelling.

Zondag 24 juni : Een avond om te genieten
Lenny Kuhr Gekust door de eeuwigheid

Deze voorstelling steunt op twee pilaren. De ene is het diepe heimwee dat ik als kind voelde en dat de grondtoon is van ieder mens. De tweede pilaar is: waar trekt dat heimwee ons naar toe?
Een spannende ontroerende en vitale voorstelling die menig hart zal raken, zowel om de inhoud en de zeer persoonlijke verbindende teksten als door de muziek die zich zeer transparant, vurig en verfijnd laat horen. Er wordt met minimale geluidsversterking gewerkt.
Links en rechts van mij staan mijn fysieke steunpilaren waar ik niet over hoef op te scheppen, want dat ze briljant zijn, dat is te horen. Reinier Voet op gitaar en Mischa Kool op basgitaar.

Wanneer: Zondag 24 juni. Aanvang 20.00 uur.
Waar: H.H.Simon en Judaskerk te Ootmarsum
Kosten: 10.00 euro (inclusief koffie/thee en een drankje ter afsluiting seizoen)

Wandel de ochtend tegemoet

Velen van ons hebben een liefde voor alles wat groeit en bloeit. De natuur is een plek om op adem te komen, een plek om de zon te voelen, het water aan de planten te geven en de wind door onze haren te laten waaien… We wandelen deze morgen door het Arboretum “Poort Bulten” in De Lutte, staan stil bij het ontwaken van de schepping en sluiten af met een broodmaaltijd.

Soort activiteit: wandeling (ca. 7 kilometer)
Wanneer: Zondag 17 juni, 05.00 uur (in de ochtend)
Waar: “Poort Bulten”, Lossersestraat 68, 7587 PZ De Lutte
Kosten: € 7,00 (inclusief gezamenlijk ontbijt)
Aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541- 35 35 51.

Op zondagmorgen 17 juni om 5.00 ontmoeten we elkaar! Bij het Arboretum in De Lutte. We wandelen in dit weekend, aan het einde van de nacht en tegelijk ook aan het begin van de heel vroege ochtend van een van de langste dagen van dit jaar. Dit doen we om het begin van de zomer te begroeten en ook omdat we dankbaar willen zijn, voor al het moois dat groeit en bloeit op onze aarde.
We zullen heel mooie stukjes natuur bewonderen en stil gaan staan. Even extra, bewust genieten van Gods schepping. Als een soort ochtend meditatie, een soort stille lofprijzing op Gods schepping, die in al zijn geuren, kleuren en geluiden ontwaakt. De vogels kwetteren, de zonnestralen zullen ons gezicht strelen.
We zullen stukken in stilte wandelen, maar ook samen luisteren naar gedichten, passages uit de bijbel en andere teksten. Teksten die passen in en bij het ons zo vertrouwde, prachtige Twentse landschap.

Katholikentag in Münster overweldigend!

Zoek Vrede! Een beter thema had het centrale comité van de Duitse katholieken (ZdK) voor deze 101e “Katholikentag” niet kunnen kiezen. Actueler kan niet.

Overal in de stad Münster was dit zichtbaar. Het Huis van Spiritualiteit (Lumen Christi) heeft een dagreis georganiseerd om hier naar toe te kunnen. Een kleine groep is op zaterdag 12 mei op reis gegaan om deze Vrede, waar dan ook te zoeken.
In Oldenzaal op het station was de eerste aangename verrassing. Pastor Ingrid Schraven kwam ons uitzwaaien en een christoffel en Maria hangertjes meegeven. Voor een behouden terugkomst. Geweldig!
Met de trein vanuit Oldenzaal, via Rheine in Münster aangekomen stroomden we met de enorme mensenmassa mee de binnenstad in. Duizenden en nog eens duizenden mensen waren op deze zaterdag de 12e mei 2018 naar Münster gekomen. Zonovergoten en hemels blauw was het dak boven onze hoofden.

Een vredespoort, gemaakt door kinderen. Speciaal voor de Vredesstad Münster. De sfeer was geweldig! Overal was er muziek: bandjes, maar ook (gospel)koren in kerken en op pleinen. Discussies op podia, in scholen, sporthallen, overal was de Katholikentag hoorbaar en zichtbaar. Münster was deze dag misschien wel op zijn allermooist! Het enthousiasme van de mensen, de warme ontvangst en de hulpbereidheid waren ‘spürbar’.

De vlaggen ‘Suche Frieden’ wapperden strak in de wind. Na een gezamenlijke kop koffie en een bezoek aan de ‘Kirchenmeile’, waar enorm veel standjes van allerlei verschillende kerkelijke of aan de kerk gelieerde organisaties te vinden waren zijn we uiteen gegaan. Ieder zijn eigen weg.

Sommigen van ons hebben geïnformeerd bij de Jezuïeten, de Franciscanen, de organisatie Misereor… Ook stands met Bijbelse reizen kon men bezoeken. En nog onvoorstelbaar veel meer….

Alleen al de generale repetitie van de afsluitende heilige mis bijwonen was meer dan indrukwekkend. Een koor van zeker 150 mensen – afkomstig uit de steden Osnabrück en Münster, begeleid door het symfonieorkest van de stad Münster zongen de speciaal voor deze dag gecomponeerde ‘Missa da Pacem’. Bijzonder mooi.
Het bijwonen van de Grieks-orthodoxe mis in het Oekraïens is ook door een enkeling gedaan, of een bezoek aan de dom van Münster, orgelmuziek, een gospel mis, de 10 geboden geschilderd door Udo Lindenberg, wandelen door de blijde stad… Te veel om op te noemen.
Om 16.00 uur zijn we met de groep weer samengekomen en hebben we samen gegeten. Daarna samen met de trein weer huiswaarts. Wat een bijzondere dag! Wat een prachtig gevoel!
Vooral heel fijn om te voelen, dat er velen, zeer velen voor Jezus kiezen en daar tijd voor vrij maken. Om dat samen te voelen, te vieren en te beleven. Je bent niet alleen.

Namens de hele groep Katholikentag-reizigers,

Karel Tijhuis

JAARLIJKSE BEDEVAART KEVELAER

Vorig jaar nog werd het 375-jarig bedevaartjubileum in Kevelaer gevierd. Op 1 juni 1642 werd het kleine Mariaprentje, dat uit Luxemburg stamt, in het wegkappelletje op de heide van Kevelaer geplaatst. Dit is waar nu de Kapellenplatz in Kevelaer is. Sindsdien wordt er door heel veel pelgrims jaarlijks een bezoek gebracht aan het bedevaartsoord Kevelaer. Daarmee is Kevelaer uitgegroeid tot één van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen van Europa.
Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bedevaart in augustus naar Kevelaer. Ook een groot aantal katholieken uit Oost Twente trekt jaarlijks 2 dagen naar Kevelaer om nieuwe inspiratie op te doen. Naast de busprocessie bestaat ook de mogelijkheid om georganiseerd met de fiets naar Kevelaer te reizen. Hierbij willen wij u van harte uitnodigen hiervoor. Dit jaar is de Oost Twentse Processie op vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus 2018.
De muziekvereniging van Reutum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen. Het koor van Noord Deurningen zal de zang verzorgen in viering op zaterdag 25 augustus.
De intentie voor de bedevaart is zeker actueel: ”MET MARIA VREDE ZOEKEN”
Het programma van deze twee dagen ziet er als volgt uit:
Vrijdag 24 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente naar Lievelde. Daar wordt koffie gedronken en vandaar uit vertrekken de bussen gezamenlijk naar Kevelaer. De aankomst is ongeveer 11.00 uur.
De opening van de bedevaart is om 13.00 uur. In processie trekken wij naar de Basiliek van Kevelaer waar de processiekaars wordt ontstoken. Aansluitend is er een eucharistieviering.
Om 15.30 uur is er een rondgang door het grote processiepark, waar het lijden van Jezus Christus in staties is uitgebeeld. Tijdens deze rondgang zal de kruisweg worden gebeden.
’s Avonds om 20.00 uur vindt de lichtprocessie plaats.
Zaterdag 25 augustus is er ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.
Om 11.00 uur is het rozenkrans gebed in de Biechtkapel en het afscheidslof is om 14.00 uur in de Basiliek. Om 16.30 uur gaan we weer huiswaarts.
De vieringen worden verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan mee: pastoor Munsterhuis, diaken Kerkhof Jonkman en pastoraal werkster mevrouw C.M. Saris.
Tussendoor is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdag 23 augustus ’s morgens om 8.00 uur uit Geesteren en Denekamp. De fietsbedevaart wordt begeleid door diaken Kerkhof Jonkman.Op zaterdag 25 augustus, na de hoogmis van 10.00 uur, gaat de fietsgroep weer terug naar Twente.
Ook gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 24 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

NIEUW: Wandelen naar Kevelaer
Momenteel is er een groep uit onze regio zich aan het voorbereiden om in augustus een wandeltocht naar Kevelaer te maken. Men wil dinsdag 21 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 24e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan; om deze reden geldt er voor hen ook een bijdrage in de kosten) Bij belangstelling: neem contact op met één van de hieronder genoemde personen.
Voor inlichtingen over de bus- en fietsprocessie en eventuele aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met de broedermeester(es) van uw parochie:
…………………………………………………….
Ook kunt u voor informatie contact opnemen met een van de bestuursleden, b.v. met:
Mevrouw Agnes ten Velde uit Tubbergen, secretaresse; tel. 0546 – 62 24 38 of
De heer Gerard Lohuis uit Ootmarsum, penningmeester; tel. 06 – 12 35 37 45.
Als nieuw algemeen bestuurslid is mevrouw Ria Vloothuis uit De Lutte
(tel. 06 – 22 04 48 22), toegetreden tot het bestuur van de Broederschap.

De kosten van de processie bedragen € 25 voor volwassenen en
voor jongeren t/m 17 jaar € 15. Logies zijn hierbij niet inbegrepen.
De processiekosten voor deelnemers aan de fietstocht en bij eigen vervoer bedragen € 5.
De opgave moet binnen zijn uiterlijk op maandag, 13 augustus a.s.
Tot slot graag uw aandacht voor het volgende:
Er zijn mensen die op eigen gelegenheid naar Kevelaer reizen en zich dan aansluiten bij de processie. Van deze bedevaartgangers wordt een bijdrage van € 5 gevraagd voor de kosten van het programmaboekje, lampion en een bijdrage in de andere kosten die voor de bedevaart moeten worden gemaakt. Deze kosten kunnen worden betaald aan de broedermeester van uw parochie. Tevens zal hij/zij u dan een programmaboekje overhandigen.
Tot ziens in Kevelaer!

7e Zondag van Pasen Wezenzondag

Hoe moet het toch verder wanneer een jonge moeder of jonge vader wegvalt uit een gezin? Je moet er niet aan denken op deze Moederdag, hoezeer zij op zo’n dag gemist wordt door de kinderen die haar nog zo nodig hadden. Om maar niet te denken aan jonge kinderen die hun beide ouders al heel vroeg moeten missen. Dat mag toch niet gebeuren, zo zou je denken, maar het leven leert ons dat ons dit wel kan overkomen en dat het leven toch doorgaat.lees verder… 7e Zondag van Pasen Wezenzondag