Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

Bidden voor de wereldvrede in de R.K. kerk te Ootmarsum op zaterdag 8 september om 17.30 uur

In een eerder parochieblad hebt u kunnen lezen dat de Nederlandse bisschoppen het initiatief hebben genomen om dit jaar gezamenlijk te bidden voor vrede in de wereld, op Mariafeesten.
Dit initiatief wordt van harte ondersteund en onder de aandacht gebracht door het pastoresteam. Het bisdom Utrecht heeft hiervoor 9 juni en 8 september toegewezen gekregen. Op 9 juni heeft dit plaatsgevonden in Denekamp. Op zaterdag 8 september, feest van Maria geboorte, zal er in Ootmarsum, voorafgaand aan de viering van 18.00 uur, aandacht aan worden geschonken .
Wij nodigen u dan ook van harte uit om hieraan deel te nemen om zo samen aandacht te geven aan vrede op de wereld en laten weten dat het ons als christenen niet onverschillig laat. Voorafgaand aan de viering van 18.00 uur zullen we samen de rozenkrans bidden met deze speciale intentie. Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn. Aanvang 17.30 uur.

De locatieraad en de pastoraatsgroep Ootmarsum, pastoresteam

 

19e zondag: Engelenbrood uit de hemel

“Engelen bestaan niet!”, zo zong ooit Ron Brandsteder het openingslied bij zijn Honeymoonquiz, waarbij drie pasgetrouwde stellen tegen elkaar streden om een luxe huwelijksreis. Want dromen zijn vaak bedrog, zo zingt hij verder…. Maar toch kan het je overkomen, dat een Engel op je pad komt, juist op het moment dat je in nood zit.
Zo vertelde mij ooit een dominee over zijn bijzondere ervaring toen hij ernstig ziek in het ziekenhuis lag. Het was midden in de nacht en donker op mijn kamer, zo vertelde hij, ik had een vreselijke dorst en kon niet uit mijn bed komen. Ik dacht dat ik zou vergaan van de dorst en kon alleen maar bidden dat er iemand de kamer binnen zou komen om mij te helpen. Uren heb ik daar in die donkere kamer zo gelegen en gebeden om hulp, totdat, zo vertelde hij, opeens heel voorzichtig de deur van mijn kamer openging en een verpleegster naar mij toekwam. Zij gaf mij enkele slokken water. Ik voelde met het water het leven weer in mij terugkeren. Het voelde voor hem dat zijn gebed was verhoord en dat God een Engel op zijn pad had gestuurd om hem te helpen. Sinds die tijd, zo zei hij, geloof ik in het bestaan van engelen, van engelen van mensen die als de nood hoog is, je weten te redden.lees verder… 19e zondag: Engelenbrood uit de hemel

18e zondag: Op naar een economie van het hart

Veel mensen in onze samenleving gaan elke dag, jaar in jaar uit naar hun werk zonder het gevoel dat ze hun werk een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving en het leven van de mensheid. De Britse antropoloog Graeber schreef hierover in zijn boek Bullshit Jobs, vrij vertaald: onzinwerk. Onder de mensen die meededen aan zijn onderzoek verklaarde maar liefst 37% dat zij met hun baan geen zinvolle bijdrage leverden aan de wereld. Zij produceren “gebakken lucht” , werken mee aan producten die totaal overbodig zijn, het milieu zelfs vervuilen, nutteloze onderzoeken doen omdat de organisatie middels een bepaald rapport moet scoren zonder dat er ook maar iets van wordt uitgevoerd. Mensen in glimmende pakken en stropdas die allerlei financiële onzinproducten verkopen. U vindt ze bij de afdelingen ICT, marketing, sales en development. lees verder… 18e zondag: Op naar een economie van het hart

Woensdag 19 september opening nieuw seizoen Huis van Spiritualiteit

Huis van Spiritualiteit
“Een nieuwe boodschap voor de tijd waarin wij leven”
m.m.v. Vivace en het themakoor Lattrop o.l.v. Dennis Oude Nijeweme.

Op woensdagavond 19 september openen we het vijfde seizoen van het Huis van Spiritualiteit in het Elisabethhuis in Noord-Deurningen.
Speciaal voor deze lustrumbijeenkomst hebben we Mink de Vries uitgenodigd.
Mink is onder andere diaconaal – en jongerenwerker, bestuurder, coördinator Gemeenschapskringen en docent Levensbeschouwing en maatschappijleer.
Hij is bijzonder geïnteresseerd in de vernieuwingsbeweging die gesticht is door Geert Groote binnen de rooms-katholieke kerk, en die de moderne Devotie genoemd wordt. Aanleiding tot het ontstaan van deze hervormingsbeweging in de middeleeuwen waren de misstanden onder de geestelijkheid, de kerkelijke leiding en de samenleving. In Twente zijn nog veel sporen van deze beweging te vinden.
Is deze beweging iets van lang geleden? Nee, integendeel, in onze tijd wordt deze beweging herontdekt door ondernemers, gezondheidsinstellingen, geestelijken, bestuurders en onderwijsinstellingen, van laag naar hoog. Naast Geert Groote is ook Thomas a Kempis met de Navolging van Christus wereldwijd bekend. Zijn Navolging wordt weer in het hele land gelezen.
Welke boodschap kan deze beweging hebben voor ons in deze tijd?

Wanneer: donderdag 19 september Aanvang 19.30 uur
Waar: Kapel klooster Zusters Franciscanessen, Gravenallee 11 in Denekamp
Kosten: 7,50 euro inclusief koffie/thee
Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 0541-353551

Vaticaans document over geloof en sport

Het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven heeft een tekst gepubliceerd over geloof en sport. Op aartsbisdom.nl geeft priester André Monninkhof wat eerste indrukken van dit rijke document. Hij is onder meer nationaal geestelijk adviseur van NKS Voetbal (Nederlandse Katholieke Sportfederatie).

Lees hier verder

 

 

JOIN US Leef(t)

Het schooljaar 2017-2018 voor JOIN US is afgesloten op 16-17 juni met een Sleep-in.
Om 17.30 u kwamen de jongeren en de begeleiders met hun slaapzakken, luchtbedden, toiletspullen en ‘iets lekkers om van te delen’ naar het parochiecentrum van de H. Nicolaaskerk.
11 jongeren en 5 begeleiders namen eerst deel aan de Thomasviering over Vaderdag die georganiseerd was door Themakoor Vivace. Aan het einde van de viering zong het koor ‘Leef’, het themalied voor 2017-2018 van JOIN US. Coen vertelde de kerkgangers dat we in de kerk zouden blijven slapen.
Toen iedereen weg was gingen we met twee gasten, Gerdie en Ben resp. naar de begraafplaats en naar de kerkschatten kijken. De jongeren werden er duidelijk door geraakt en stelden ook vragen.
Daarna hebben we ons best gedaan om een gipsmasker bij elkaar op het gezicht maken. Deze activiteit was best tijdrovend en spannend. Twintig minuten helemaal niets zeggen, niet bewegen en in het donker…. En dan gaat het masker af met de vraag: “Durf jij je masker af te zetten? Je bent mooi zo als je bent! Met je eigen talent !” Net zo als in het lied dat door Vivace voor ons is gezongen.
We hebben de maskers geverfd en natuurlijk lekker ‘Levend Stratego’ gespeeld in de kerk. Tussendoor snoepten we van alle lekkers dat iedereen had meegenomen.
Buiten rond de vuurschaal hebben we een touwtjesspel gedaan. En rond 1.30 op zondagmorgen zaten we nog bij de pizzeria in Denekamp. Daarna zijn we dan ook echt gaan slapen… nou ja slapen ? Sommigen hebben meer geslapen dan anderen, haha.
Om 8.00 u was het tijd voor Poweryoga o.l.v. Lydia. Iedereen deed goed mee! We hebben samen ontbeten in pyjama en daarna de boel opgeruimd en schoongemaakt.
Je kon niet meer zien dat we er geweest waren! Het was een jonge groep, een hele leuke groep, en na zo’n ervaring samen, ook een hechte groep.

Volgend seizoen/schooljaar gaan we gewoon verder met JOIN US.
Iedereen die voor het nieuwe programma een goed idee/voorstel heeft, roep ik hierbij op dit aan mij door te geven. Alle begeleiders van JOIN US wensen iedereen een fijne zomervakantie toe. En zeggen tot in september, tot dan bij JOIN US!

Namens JOIN US begeleiders,
Ans

ans.telintelo@lumenchristi.nl
joinus.denekamp@gmail.com