Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

Uitnodiging Gezinsviering in Beuningen

Bij deze willen wij jullie uitnodigen voor de gezinsviering op zaterdag 24 november a.s. om 19.30 uur.
We vieren dan Christus Koning.
Maar Jezus Christus zag er helemaal niet uit als een Koning, Hij droeg geen kroon en had geen deftige mantel aan, woonde niet in een paleis.
Toch wordt hij Koning genoemd.
Tijdens deze viering zullen we hier van alles over gaan horen.
Kom daarom allemaal op zaterdag 24 november naar de kerk.
Pastor Munsterhuis zal in deze viering voorgaan en het themakoor zal de zang verzorgen.

Werkgroep gezinsviering

 

Symbolisch bloemschikken rond de Advent 28 november 2018

Onze cultuur kent veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van religieuze vieringen, maar ook aan onze woningen. Symbolen roepen emotie op, omdat ze duidelijk de essentie van het thema verbeelden en zo aan ons de diepere betekenis overbrengen. Met symbolisch schikken is het belangrijk een keuze te maken uit de variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloemen en groen, enz., alles passend bij het thema, om de zeggingskracht te vergroten.
Zo kun je in de Adventstijd denken aan kleuren. In deze tijd verlopen de liturgische kleuren van paars naar wit. Hier valt veel mee te doen. We gaan op weg naar Kerst en verwachten een nieuwe geboorte, iets nieuws mag aan het licht komen. Na een inleiding over symbolische bloemschikken zullen we een eigen adventskrans of –bloemstuk maken.
Onder leiding van Hanneke Wassink, Jouke Eringa en Hans van Duijn gaan we aan de slag. Het leuke is, dat het nooit fout kan zijn wat we doen. We werken vanuit ons hart en eigen kunnen en dat maakt de workshop symbolisch bloemschikken zo bijzonder.

Waar: Huize Elisabeth, Klooster Franciscanesse, Gravenallee, Noord Deurningen
Aanvang: 28 november om 19.30 uur
Kosten: 17,50 euro inclusief bloemen en materialen, koffie/thee.
U wordt gevraagd zelf een schaal een krans of iets dergelijks mee te nemen. In verband met te verzamelen materiaal is opgave gewenst bij:
secretariaat@lumenchristi.nl of tel: 0541-353551

Johannes Passion 12 april 2019

U kunt zich hiervoor opgeven tot 1 december!
Er zijn slechts 20 kaarten, mooie zichtplekken.
Voorafgaand aan de uitvoering van de Johannes Passion krijgt u in huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp, een mooie introductie op dit meesterwerk van Johann Sebastian Bach, dit keer in een versie van Schumann. Deze introductie zal verzorgd worden door dhr. Gerrit Kommers. Dhr. Kommers is oud docent muziektheorie aan de Universiteit van Amsterdam en hij heeft een passie voor Bach!
Na de lezing gebruiken we een eenvoudige maaltijd, aansluitend zullen we op eigen gelegenheid naar Oldenzaal vertrekken, alwaar we om 20.00 uur in de St. Plechelmusbasiliek naar de Johannes-Passion mogen gaan luisteren.
Reservering kaarten via secretariaat@lumenchristi.nl, of bel met ons secretariaat op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur (tel. 0541-353 551). Let op: i.v.m. de nodige reserveringen kunt u zich voor deze activiteit opgeven tot 1 december. Er zijn slechts 20 plekken, dus wees er snel bij!
Kosten: € 50,- (mooie zichtplek in de basiliek).
Adres Plechelmusbasiliek: Sint Plechelmusplein 10 Oldenzaal.

Klik hier voor meer informatie

Pastorpraat

Terwijl ik dit schrijf laat de natuur zich op haar mooist zien in al haar kleurenpracht. Zo loopt het jaar ten einde. Niet alleen het kalenderjaar, maar ook het kerkelijk jaar. En dat is zelfs een maand eerder afgelopen. Op zondag 25 november vieren we in de liturgie het feest van Christus Koning (van het Heelal), de laatste zondag van de kerkelijke kalender. Een week later is de eerste zondag van de Advent en lopen we vooruit op de geboorte van Jezus Christus en Zoon van God. Zo staan we in een eindeloze cyclus van gedenken, herdenken, feesten, vieren en beleven. Als de bladeren van de bomen vallen en alles weer kaal wordt, kan dat een heel moeilijke tijd zijn voor hen die, om welke reden dan ook, aan huis gebonden of eenzaam zijn. Het is daarom ook dat we in de maand november extra opgeroepen worden tot actie, bijvoorbeeld door een bijdrage aan de voedselbank. Het kan ook door extra aandacht te geven aan mensen die het nodig hebben. Het is dat omzien naar elkaar waar we telkens toe opgeroepen worden om de wereld een stukje beter te maken, om mee te bouwen aan het rijk van God op aarde. En hoewel we niet weten hoe God eruitziet, want geen mens heeft Hem ooit gezien; we weten wel dat telkens weer in de geschiedenis mensen door Hem gegrepen worden. Ze worden door zijn liefde geraakt en dat heeft hun leven verandert. God heeft een naam die luidt: ‘Ik zal er zijn voor u’. Ik zal er zijn, zegt Hij, in je diepste binnenste, in je hart en je handen, in je spreken en handelen. Ik zal er zijn in je omgaan met mensen, in je werken aan een betere samenleving. Voor de rest heeft niemand God gezien. Tenzij Hij misschien wel eens te zien zou kunnen zijn in mensen die elk op hun manier God zichtbaar maken. Zij maken van Gods Naam een werkwoord. Ook het hele jaar door, telkens opnieuw.

Pastor Ingrid Schraven

32e zondag: Geven maakt rijker

Beste medegelovigen, ik denk dat u het misschien wel herkent uit uw eigen jeugd, de moeders die zich helemaal wegschenken om alles te kunnen geven aan haar man en kinderen. Zo herken ik ook mijn eigen moeder, altijd was zij de laatste die aan tafel zat, soms hadden wij het eten al op en dan moest zij nog beginnen en ondertussen was zij al bezig met de volgende gang die klaar stond. Zij zorgde ervoor dat iedereen het beste kreeg wat zij te verdelen had en altijd was zij tevreden met hetgeen er als laatste overbleef. Ook bij een onaangekondigde gast, was er nog altijd een stoel vrij en werd er een extra bord op tafel bijgezet. Dan nam zij genoegen met een kleiner portie. Misschien had zij dan zelf minder op haar bord, maar aan haar ogen kon je zien dat zij straalde, dat zij ervan genoot om de anderen en de gast het naar de zin te maken. Haar vrijgevigheid werd op een andere wijze beloond en dat maakte haar van binnen gelukkig. Eerst de ander en dan ik zelf!lees verder… 32e zondag: Geven maakt rijker

31e zondag: Waar komt het uiteindelijk op aan?

Hoe groter de organisatie wordt, des te meer regels en protocollen worden er ontwikkeld. Dat merk je in de zorg, maar dat is niet anders in de kerk, waar ze in de loop der eeuwen een heel ‘Wetboek vol met regels hebben geschreven, het gaat maar liefst om 1752 paragrafen, waarin alle regels en geboden worden beschreven voor het kerkelijk leven, van wieg tot graf, van gewone gelovige tot en met kerkelijke ambtsdragers, de hiërarchie, van doop tot wijding, van de inrichting van de parochie tot en met het hoogste kerkelijk bestuur in Rome. Blijkbaar moet heel het christelijk leven dichtgetimmerd worden, zodat de kerk haar greep op het leven tot in de slaapkamers van de gelovigen toe in handen heeft.
Natuurlijk is het goed dat er regels zijn, om zo het leven voorrang te geven, of als richtlijn om in bepaalde, ingewikkelde situaties goed te kunnen handelen. Maar in daar moet je als gelovige niet de hele dag mee onder de arm lopen, om bij elke situatie het wetboek even te raadplegen. En dat was in de tijd van Jezus niet anders. En ondanks dat de belangrijkste leefregels waren vastgelegd in de Tien Geboden, de Tien Woorden, Tien Leefregels, was het blijkbaar nog niet genoeg om van daaruit zelf een afgewogen beslissing te nemen. Daardoor kwamen er nog allerlei wetten en geboden bij, o.a. reinheids- en spijs wetten. Onze kerk heeft hetzelfde gedaan en ook aan de Tien geboden nog eigen geboden toegevoegd.

lees verder… 31e zondag: Waar komt het uiteindelijk op aan?