Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

Zorg voor mens, dier, plant en aarde!

‘Zingend door de dag’, 11 maart van 10.30-15.30 uur
Voor kinderen van groep 3-8

Op zondag 11 maart gaat Milou Pasveer, dirigente van de kinderkoren in Denekamp en Ootmarsum, met een groep enthousiaste kinderen aan de slag om een mini voorstelling te maken. Het thema is zorgen voor elkaar en voor onze aarde.
Speel je graag toneel, zing je graag? Of dans je juist liever? Dan is dit iets voor jou!

Een schone wereld, waarin we goed omgaan met onze omgeving is kostbaar en belangrijk voor iedereen. We moeten zorgen voor elkaar, de dieren en de natuur. Dit is het thema van de voorstelling.

Dat deze zorg gedachten voor mens en dier al heel lang geleden ook al belangrijk gevonden werden zullen we op deze zondag ervaren.

Er worden enkele liederen ingestudeerd en er wordt (toneel) gespeeld. Maar het wordt vooral een gezellige dag, die we afsluiten met een kleine voorstelling, die om 15.00 uur begint in de kapel van het Franciscushuis. Je ouders, vrienden en bekenden zijn zeker welkom!

 

Waar: Franciscushuis, Gravenallee 9, 7591PE Denekamp (Klooster zusters Franciscanessen)
Wanneer: 11 maart van 10.30-15.30 uur, 15.00 uur voorstelling
Kosten: € 5,00 (inclusief lunch)
Opgave bij secretariaat@lumenchristi.nl is nodig: i.v.m. voorbereidingen

 

Zorg in de laatste levensfase

Lezing door dokter Loman en pastor Kerkhof Jonkman

In de zorg voor onze naasten komen we in de laatste levensfase vele complexe beslismomenten tegen. In deze tijd is er medisch-technisch gezien veel mogelijk, maar is dat altijd wenselijk en nodig? En hoe kunnen we de kwaliteit van even zoveel mogelijk waarborgen? Dokter Loman, als specialist ouderengeneeskunde verbonden aan de Zorggroep Sint Maarten en pastor Kerk hof Jonkman, die jarenlang als geestelijk verzorger in het verpleeghuis Sint Elisabeth in Delden heeft gewerkt, zullen ingaan op vragen rond deze levensfase. Niet alleen wordt stil gestaan bij hetgeen er medisch mogelijk is, maar ook hoe mensen deze fase willen doorleven. Vragen rond verlichting van het lijden, voltooid leven, palliatieve zorg en euthanasie kunnen op zo’n moment aan de orde komen. Hoe gaan wij daar mee om, hoe speel je daarop in als arts en geestelijk verzorger, hoe stel je je op als naaste. Hoe kom je bij de diepere vraag van mensen in deze fase van het leven? Wat zijn die diepste vragen en angsten en hoe kunnen wij hen daarin ondersteunen? In hoeverre speelt het geloof en het standpunt van de kerk mee in de ethische overwegingen rond de afronding van het leven?
Kortom een boeiende avond waarin ruim plaats voor vragen en inbreng vanuit de zaal. Ton Huttenhuis zal de avond en de discussie aansluitend aan de lezing leiden.
Wanneer: Donderdag 8 maart, 19.30 uur.
Waar: Klooster Noord Deurningen, Huize Elisabeth, Gravenallee 30
Kosten: € 7,00 ( inclusief koffie/thee)
Opgave: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541 353551

 

Midvastenloop 2018 – de 39ste

Zaterdag 10 maart a.s. De start is tussen 7.00 uur en 9.00 uur ’s morgens vanaf de Blokhut, Tramweg 4, te Rossum. Hoe zit de 40.000 Meter Mars in elkaar? Je kunt een inschrijfformulier kopen bij een van de verkoopadressen of via het internet (zie hieronder). Dan ga je op zoek naar mensen die je willen betalen voor elke kilometer die je gaat lopen. Hoe meer sponsors je bij elkaar zoekt, hoe meer geld je bij elkaar wandelt voor de Midvastenloopprojecten. Maximaal kun je 40 kilometer lopen. Als je merkt tijdens het lopen dat je niet meer verder kunt, stop je bij een van de stempelposten en ga je met een ophaalbusje terug naar de blokhut in Rossum. Daar krijg je een kaartje waarop het aantal kilometers vermeld wordt, dat je gelopen hebt. Met dat kaartje kun je terug naar de sponsor. Deze betaalt dan het bedrag uit, dat gelijk is aan het aantal gelopen kilometers maal het bedrag, dat hij met jou heeft afgesproken per kilometer wandelen, te zullen betalen. Als iemand liever niet per gelopen kilometer wil sponsoren, kan hij of zij ook een bedrag ineens inzetten Het bedrag dat de sponsor inzet is natuurlijk vrij! Door deel te nemen aan de Midvastenloop kun je aan den lijve ondervinden dat heel veel mensen bereid zijn zichzelf in te zetten voor de ander. De twee projecten van dit jaar waarvoor gelopen wordt zijn het project in district Mbala, Zambia. Het eerste omvat de medefinanciering van het weeshuis Sunsuntila in Zambia en het andere het al jaren lopende project van frater Hans Wennekes voor de opvang van straatkinderen in Lodwar (Kenia) in de wijk Nadirkonyen. Zie www.nadirkonyen. Voor deelname zie www.midvastenloop.nl

 

Voedselinzameling Lumen Christi , Vastenperiode 2018

De gemiddelde parochiaan vindt met name de vieringen in de kerk, het bezoeken van zieken en ouderen vanuit onze parochie belangrijk. Maar ook een feestelijke doop en de voorbereiding van de kinderen op de sacramenten en, heel iets anders, een mooie verzorgde uitvaart. Als je mensen vraagt, geloof je? Dan is het antwoord vaak of iemand wel of niet naar de kerk gaat, of gelooft in leven na de dood. Toch willen alle liturgische vieringen en de sacramenten ons ook stimuleren om ons daadwerkelijk in te zetten, voor hen die niet meekomen in onze samenleving, die soms afgewezen worden. Het is hierom dat we al jarenlang in onze parochie een inzameling van voedsel voor de gebruikers van de Voedselbank Oost Twente in Oldenzaal organiseren. Dat doen we met hulp van vrijwilligers/chauffeurs van het Rode Kruis binnen ons parochiegebied die het ingebrachte voedsel vervoeren.
In deze Vastentijd is de inzameling in onze kerken tijdens de volgende weekenden;

3 / 4 maart: Beuningen en De Lutte
10/11 maart: Lattrop, Ootmarsum en Tilligte
17/18 maart: Denekamp en Noord Deurningen

In de afzonderlijke locatiebladen vindt U informatie over de exacte uren dat de kerken hiervoor geopend zijn.
(op verzoek van de Voedselbank vragen we met name om de volgende producten; blikken soep of groente, koffie/thee, rijst, pasta’s of wasmiddelen)

L.M. Ros (pastoraal werker) 

Mantelzorger voor een naaste met een psychiatrische ziekte of problemen

Dinkelland, februari 2017

‘Mantelzorger voor een naaste met een psychiatrische ziekte of problemen’

Het ondersteunen van iemand met een psychiatrische ziekte is geen eenvoudige opgave. Vooral de psychische druk bij deze mantelzorgers is groot. Onderzoek laat zien dat mantelzorgers heel bescheiden zijn in het vragen om informatie en advies voor henzelf. Hun aandacht gaat vooral uit naar de persoon met ziekte, waardoor het welzijn van de mantelzorgers in het geding kan komen. Aandacht voor en ondersteuning van deze groep mantelzorgers is daarom noodzakelijk. Dat kan in de vorm van een luisterend oor, het vergroten van kennis over de ziekte en het in contact komen met lotgenoten.

Heeft u zorgen over of zorgt u voor een naaste met psychische of psychiatrische problemen? Mantelzorgconsulent E. Harmsen (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseert
28 februari een bijeenkomst over ‘Mantelzorgers en GGZ problematiek’, in de Cocer in Rossum.
Psychiatrisch Verpleegkundigen Mia van Vloot en Mirthe van Veen vertellen u deze middag over o.a. ziektebeelden, hoe ga je om met je naaste en hoe zorg je voor jezelf? Er is voldoende ruimte voor uw vragen en opmerkingen.

Als u vanuit ervaring of belangstelling aanwezig wilt zijn op deze middag, bent u van harte welkom op
Woensdag 28 februari om 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur. Deze middag duurt tot 16.00 uur; koffie met iets lekkers staat voor u klaar.
Aanmelden moet niet, mag wel bij e.harmsen@swtd.nl of bel met 085-0479400 (ook voor meer informatie). De mantelzorgconsulent biedt ondersteuning , persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

Stabat Mater

Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten over de Moeder Gods in haar verdriet om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de eerste woorden van het gedicht Stabat Mater dolorosa (De Moeder Gods stond bedroefd).
Het koor Ad Fundum uit Bornerbroek heeft het Stabat Mater vertaald naar onze tijd en een verbinding gelegd tussen het klassieke gedicht en actuele gebeurtenissen in de wereld. Met dit concert wil het koor een maatschappelijke boodschap uitdragen en begrip en saamhorigheid bewerkstelligen bij de mensen, ongeacht hun ras, geaardheid, godsdienst of cultuur.
Ad Fundum heeft gekozen voor de compositie van Karl Jenkins, de vertaling van de Latijnse teksten door Willem Wilmink en aansprekende beelden, die we dagelijks via de media te zien krijgen. Beelden van oorlogen, rampen, aanslagen, mensen op de vlucht t.g.v. burgeroorlogen, de verschrikkingen in Syrië, de gruweldaden van IS of het verdriet bij ouders van Syrië-gangers.

Stabat Mater (tekst 2018)