Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

De Mariapassie komt naar Ootmarsum, u komt toch ook!

Voor iedereen die Maria een warm hart toedraagt

De Mariapassie komt naar Ootmarsum, u komt toch ook!

In 1999 is de Stichting Aquero opgericht. Doel van onze stichting is het organiseren van activiteiten voor en door pelgrims. De stichting beheert het Aquero fonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes financieel mogelijk te maken. Mede door deze steun zijn er al meer dan 100 mensen met een geldelijke ondersteuning naar Lourdes geweest. Het Aquero fonds wordt gevoed uit de opbrengst van projecten.

Voor verdere info boekingen en kaartenbestellen zie www.demariapassie.nl

Maria Passie Flyer Voor iedereen die Maria een warm hart toedraagt aangepast

Doop van de Heer: wie ben ik (als christen )?

De afgelopen week was er in ons land nogal wat reuring in de media rond de Nashville-verklaring die vanuit de orthodox=protestantse hoek werd verspreid over Nederland.
In deze verklaring werd in niet mis te verstane woorden verklaard dat homoseksuelen, lesbiennes en transgenders niet leven volgens der richtlijnen die God ons heeft gegeven. Ze leven in zonde, wanneer zij hun lichamelijke liefde geven in een relatie van twee mensen van hetzelfde geslacht. Seksuele handelingen dienen uitsluitend plaats te vinden in een huwelijk tussen man en vrouw wen gericht te zijn op de voortplanting. Alles wat daarbuiten valt is zonde en onrein. Deze groep protestanten neemt de woorden uit de Bijbel letterlijk, terwijl veel exegeten ons vertellen dat we de Bijbelverhalen moeten lezen vanuit hun context en de tijd en cultuur waarin ze geschreven zijn. Inmiddels is door, je mag wel zeggen, voortschrijdend inzicht in onze samenleving en cultuur, een nieuwe visie ontstaan op de gevoelens van mensen die zich aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. Velen ervaren het nu als een creatieve schepping van God, en kunnen het moeilijk zien als een weeffoutje in Gods kleurrijke schepping. In mijn pastoraat heb ik velen begeleid in hun worsteling op zoek naar hun identiteit, wie ben ik en mag ik wel zo zijn, ben ik wel oké wanneer ik deze gevoelens heb? Van dichtbij heb ik meegemaakt hoeveel pijn dit nieuwe geboorteproces met zich meebrengt, jonge mensen die het gevoel krijgen zichzelf niet te mogen zijn, op weg naar de acceptatie van hun diepste zijn. Wat zou het toch een zegen voor hen kunnen zijn, dat er voor hen ook de hemel even open zou gaan en een stem hen zou bevestigen in hun identiteit, in hun bestaansrecht: Dit is mijn welbeminde zoon/dochter, in wie Ik welbehagen heb! In plaats daarvan kregen deze mensen uit de LBTH=groep een koude douche vanuit de ultrarechts Protestantse hoek over zich heen. Ik ben deze week aangesproken door mensen uit deze doelgroep die erg geraakt werden door deze verklaring, zelfs door een hoogbejaarde moeder van een homoseksuele zoon, die zich diep gekwetst voelde. Dat het leven van haar prachtige, kostbare zoon zomaar werd weggezet als zonde ne onrein. Dat hij niet bevestigd mocht worden in zijn levensroeping in zijn diepste identiteit, wie hij was en wat hij wilde zijn.lees verder… Doop van de Heer: wie ben ik (als christen )?

Pastor Praat

Vier het leven met liefde

Het viel mij op dat er tussen Kerst en Oud en Nieuw stapels kratten bier in de supermarkt voor een aantrekkelijke korting werden aangeboden. Opgestapeld in de winkelkarren verlieten ze de winkel om ervan verzekerd te zijn van voldoende voorraad met de jaarwisseling. We leven in een land van overvloed, waar ons aan niets lijkt te ontbreken. Het zou een schande zijn wanneer we de gasten op het droge komen te zitten. Een situatie als op de bruiloft in Kana waar de wijn opraakte, zal ons niet zo snel overkomen. Zo vloeide de alcohol weer rijkelijk door de gesmeerde kelen en dit had, zoals elk jaar, weer nare effecten. Een feest dat op verschillende plekken eindigde in geweld en brandstichting. Zelfs hulpverleners waren niet meer veilig en werden bestookt met ontploffend vuurwerk. Op 2 januari likken we dan steevast weer onze wonden. Alcohol die bedoeld is als een vreugdedrank, om met elkaar onze liefde en verbondenheid te vieren, krijgt een tegengesteld effect. Blijkbaar kunnen wij alleen feest vieren wanneer de drank op pallets door de zaal wordt gedragen. Wijn en bier is dan geen feestelijke drank meer, het verstoort dan de normale verhoudingen in onze samenleving. Niet de alcohol zou ons leven tot een feest moeten maken, maar wij zelf. Door onze eigen inspanningen, door onze zorg, ons respect voor elkaar, onze betrokkenheid bij de ander. Dat is ook de klare wijn die Jezus schenkt in het verhaal van de bruiloft te Kana. Daar raakt de gebruikelijke wijn op, Jezus laat de lege kruiken vullen met water en dan wordt de beste wijn geschonken die men ooit proefde. Water, de gewone, dagelijkse drank, dat in wijn verandert doordat mensen er voor elkaar zijn. Van deze wijn, van dit bier, van deze levensdrank word je niet ziek of baldadig. Het is juist deze drank die voortvloeit uit ons hart, uit een bron die nooit opdroogt en die het leven tot een echt feest maakt. Het is de drank die ervoor zorgt dat het levensfeest goed eindigt en de wereld goed en leefbaar maakt voor allen.

Ik wens u allen een Gezegend en gezond 2019 toe, een jaar waarbij we mogen toosten met ons glas, goed gevuld met deze liefdesdrank!

Pastor Jan Kerkhof Jonkman

TIENDAAGSE INSPIRATIEREIS LANGS BEDEVAARTSPLAATSEN IN FRANKRIJK SEPTEMBER 2019

Van 19 tot en met 28 september 2019 zal er vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius weer een inspiratiereis worden georganiseerd. Deze keer zal het een 10-daagse rondreis per luxe comfortclass touringcar worden door Frankrijk, waarbij in elk geval de bedevaartplaatsen Nevers, Rocamadour en Lourdes worden bezocht. Naast nog een aantal andere bijzondere plekken zal uiteraard de lichtstad Parijs, met zijn Eiffeltoren en vele andere indrukwekkende plaatsen en gebouwen niet op het programma ontbreken.
Deze reis zal evenals de reizen in voorgaande jaren wederom worden begeleid door pastor-diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk. In Parijs zal een ervaren Nederlandstalige gids ons de mooiste plekjes van de stad laten zien.
De kosten voor deze 10-daagse busreis bedragen € 895,– per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, exclusief reis- en annuleringsverzekering.

Hebt u belangstelling voor deze reis ,of wilt u meer informatie neem dan contact op met:
Diaken Jan Kerkhof Jonkman, tel.: 06-57645245, e-mail: jkerkhofjonkman@lumenchristi.nl of
Arie Vreeswjk, tel.06-50251252, e-mail: ahvreeswijk@outlook.com.

Oecumenische vieringen Week van Gebed in Ootmarsum en Denekamp

De protestantse gemeenten van Denekamp en Ootmarsum vieren samen met de parochie Lumen Christi de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Het thema wereldwijd is : “Recht voor ogen” (zoek het recht en niets dan het recht). Daartoe is er op zondag 20 januari 10.00 uur een oecumenische viering in de protestantse kerk in Ootmarsum. Voorgangers zijn dominee A. Snier en pastor L. Ros. Na afloop is er koffie in Ons Gebouw aan de overzijde van deze kerk. Een week later vindt deze viering plaats in de protestantse kerk van Denekamp, zondag 27 januari 10.30 uur. Daarin gaan pastoor T. Munsterhuis en dominee E. Lensink voor. Ook daar is er nadien gelegenheid om samen koffie te drinken, in gebouw Irene achter de kerk. Beide vieringen zijn met samenzang. We nodigen u uit om, misschien voor de eerste keer of opnieuw, elkaar te treffen bij deze vieringen. Ook om te ontdekken dat we veel in elkaar herkennen als het erom gaat, uiteindelijk als kerken weer tot eenheid te komen!

Van harte welkom!

 

Mutaties parochiebestuur Lumen Christi

Het parochiebestuur Lumen Christi is verheugd te kunnen melden dat in de vacature die ontstaan is door het aftreden van Leo Rondhuis (secretaris Lumen Christi) inmiddels is voorzien. Per 1 december 2018 is Alex Boons benoemd tot secretaris van de parochie Lumen Christi. Alex is een zeer betrokken parochiaan en reeds lid van de pastoraatsgroep Denekamp, maar wil zijn kennis en kunde graag inzetten voor het overkoepelende bestuur van de parochie Lumen Christi. Wij zijn als parochiebestuur uitermate blij met de komst van Alex en wensen hem veel succes voor de toekomst bij zijn bestuurlijke werkzaamheden.

Leo Rondhuis heeft vanaf de start van Lumen Christi in het jaar 2010 de functie van secretaris Lumen Christi voor zijn rekening genomen. Dit heeft hij steeds gedaan met grote deskundigheid, betrokkenheid en enthousiasme, waarbij nauw werd samengewerkt met het pastorale team, de andere bestuursleden en vele andere interne en externe belanghebbenden. De afgelopen jaren heeft Leo bijgedragen aan het verder professionaliseren van Lumen Christi. Leo heeft na twee periodes van vier jaar nog één jaar langer de taak van secretaris voor zijn rekening genomen. Nu er in Alex een waardige opvolger gevonden is is het tijd om het stokje over te dragen.
We danken Leo van harte voor zijn tomeloze inzet, betrokkenheid, deskundigheid en enthousiasme waarmee hij al deze jaren als vrijwilliger deze taak heeft vervuld.

Het bestuur van Lumen Christi