Gaat u ook met ons mee naar Banneux?

Ja zult u zeggen misschien wel, maar dan wil ik eerst wel eens weten, wat is dit, waar gaat dit over.

Laat ik eerst iets vertellen over Banneux.
Banneux is een piepklein dorpje in de Belgische Ardennen, op 9 van de 10 landkaarten zult u het niet vinden zo klein is het. Het ligt op ongeveer 25 km onder Luik, in de buurt van Spa. Wat is er zo bijzonder aan dit dorp.
Dit kleine dorpje trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers, eigenlijk moet ik zeggen pelgrims. Waarom is dit kleine dorpje zo belangrijk voor al die pelgrims. Het verhaal van Banneux N.O. Even buiten het dorpje woonde de tam. Becó, zogenaamd niet van het deftigste volk, een groot gezin dat het ook met de godsdienst niet te nauw nam. Toch was het daar waar Maria op 15 jan. 1933 voor het eerst verscheen aan de oudste dochter Mariëtte Becó.

Ook van uit Overijssel doen we dat met een 2 daagse bedevaart. Bij de 2 daagse bedevaart stap u dicht bij huis in een van de bussen van ter Beek Reizen.
Wij beginnen deze bedevaart met een Heilige Mis in Wijthmen, waarna we een kop koffie drinken. In de buurt van Venray maken wij een pitstop, en reizen daarna door naar Valkenburg, waar we overnachten. !8.00 uur Diner om 20.00 uur avondgebed bij de Grot van Lourdes. Zondag na ontbijt vertrek naar Banneux om 10.30 uur Internationale Hoogmis, 13.30 Kruisweg, 15.00 uur Plechtige ziekenzegening, daarna vertrekken we weer huiswaarts. In het plaatsje Zeeland maken we de laatste stop.

De twee daagse bedevaart is op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017 voor deze bedevaart bedragen de kosten met twee personen op 1 kamer:
€ 135,00 p.p. Wilt u een kamer alleen dan kost het € 160,00 per persoon.
Een annuleringsverzekering is mogelijk, kosten 2 persoonskamer € 8,35 en voor eenpersoonskamer € 10.00.
De schnitzel op de terugreis met koffie en brood kost € 10,00 p.p.
opgave en of inlichtingen t/m 15 september is mogelijk bij:

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
Tel. 0541-35 42 20 of 06-53 163 563
Mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

Wat brengt ons samen

Wat brengt ons samen is het thema van de 105de bedevaart in Overdinkel. Deze 21ste lustrum bedevaart ter ere van de Heilige Gerardus Majella mag ook de vraag in zich meedragen: Wat bewoog de vele duizenden pelgrims uit Twente en daar buiten op weg te gaan naar dat kleine dorpje dicht bij de Duitse grens? Om samen te komen, om op voorspraak van de Heilige Gerardus te bidden en te zingen, om bemoedigd te worden, maar ook om te danken voor de levensweg die wij mogen gaan. Een levensweg die wij zoekend mogen gaan als pelgrims, Gods volk onderweg. In het samenkomen mogen wij aanwezig zijn in de kracht van de heilige Geest. Dat het er eens van zal komen waarvoor in het verleden en het heden pelgrims samen zijn gekomen. Dat de bede die meer dan een eeuw geklonken heeft tot de Heilige Gerardus Majella “ Heilige Gerardus helper in de nood, sta ons bij in leven en in dood.“ kracht geeft en bemoedigd. In de diversiteit van de vele intenties wordt dit in vertrouwen neergelegd in de Eucharistie in het Gerardus Majella park en tijdens de processie met het Allerheiligst Sacrament. In de periode voorafgaand aan deze pelgrimage wordt in de Eucharistie en andere vieringen aandacht geschonken aan het thema: “Wat brengt ons samen”. Dat dit samenkomen voorafgaand aan deze bedevaart, tijdens deze 105de bedevaart, maar ook daarna ons mag aanzetten tot een levendige geloofsgemeenschap. Tot hoopvolle mensen van vrede en liefde in een nabije, warme kerk. Ik wens ons allen een goede tijd toe rond en met deze bedevaart. Van harte welkom in Overdinkel, in en rond de Gerardus Majella Kerk, mede namens de vele vrijwilligers, de broedermeesters en het bestuur.

Pastor Willy Rekveld

Programma
Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag 22 oktober 2017 zal in Overdinkel voor de 105de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Wat brengt ons samen. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Uitgevoerd zal worden de Deutsche Messe van Franz Schubert.

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, met feestpredicatie door pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster Wittem), waarna de processie volgt.
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.
Op donderdag 19 oktober, vrijdag 20 oktober en zaterdag 21 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er een viering in het teken van Gerardus.
Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur ( woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.
Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Graag tot ziens, u bent van harte welkom!
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

 

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op woensdag 1 november 2017 wordt vanuit Twente weer een bedevaart naar Kevelaer georganiseerd.
Voorgangers tijdens de bedevaart zijn: pastoor Munsterhuis en diaken Kerkhof Jonkman van de parochie Lumen Christi en diaken Huitink van de Pancratius parochie Tubbergen. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de aartsbisschop van München, Reinhard kardinaal Marx. Om 11.30 uur zal de bisschop in de Forum Pax – Christi de Pauselijke zegen uitreiken.Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 22 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie. De reiskosten bedragen 17,50 euro per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan. Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw parochie, dit kunt u vinden in het locatieblad van uw locatie, of met mevrouw A.E.M. ten Velde, Maatweg 9, Tubbergen, telefoon 0546-62 24 38.

Rondreis door het Heilig Land (Israël en Jordanië) 11-21 maart 2018

Voor velen is het een grote wens het Heilig Land te bezoeken. Letterlijk en figuurlijk ontvouwt zich daar het land van de Bijbel.
Pastoor Munsterhuis organiseert, nu al voor de 7e keer, deze reis.
We bezoeken o.a. Tiberias, met een boottocht over het meer, Cafarnaüm met een Eucharistieviering. De Petruskerk, Tabgha, de plaats van de broodvermenigvuldiging, Berg der Zaligsprekingen (Bergrede van Jezus), doopplaats Yardeniet aan de Jordaan, de Golanhoogvlakte met parken bij de bronnen van de Jordaan; de berg Tabor (de berg van de Verheerlijking), Nazareth met de kerk van de aankondiging, Akko met oa. een karavanserai, Kana ( bruiloft);
In Jordanie: Madaba met beroemde byzantijnse mozaïeken, Mount Nebo (hier zag Mozes het beloofde land), Petra, door een indrukwekkende kloof naar de in roze-rode uitgehouwen oude hoofdstad van de Nabateeërs; terug in Israël: Massada (rotsvesting), Dode Zee en natuurlijk daarin ‘zwemmen’, Qumran (vondst Bijbelrollen 1947), Jeruzalem met de Hof van Olijven ( gevangenneming van Jezus) met een Eucharistieviering, Leeuwenpoort, Bad van Bethesda (genezing van een lamme), Via Dolorosa (lijdensweg van Jezus), Grafkerk, Lithostrotos, Ecco Homokapel, Suhk (oriëntaalse bazaar), Damascuspoort; Klaagmuur met Bar Mitswa (jongens mogen voor het eerst voorlezen uit de Boekrol en worden zo opgenomen), Yad Vashem (indrukwekkende monument voor de 6 miljoen Joodse slachtoffers van het nazisme), Menorah (grote 7-armige kandelaar), Knesseth (parlementsgebouw) alleen bezoek van buiten, Bethlehem ( geboortekerk).

Voor inlichtingen en/of opgave belt of mailt U met Pastoor Theo H.P. Munsterhuis tel no.06 53163563, mailadres : t.munsterhuis@lumenchristi.nl

 

Vicaris Cornelissen benoemd tot erekapelaan van de Grot

Vicaris R.G.W. Cornelissen van het vicariaat Deventer is door de bisschop van Tarbes-Lourdes benoemd tot erekapelaan van de Grot. Deze hoge kerkelijke onderscheiding is een erkenning van de grote inzet van vicaris Cornelissen voor de bedevaarten naar Lourdes: hij begeleidde veelvuldig parochiële bedevaarten naar dit Zuid-Franse pelgrimsoord en was in 2012 (1.500 pelgrims) en in 2015 (ruim 1.300 pelgrims) de hoofdaalmoezenier van de aartsdiocesane bedevaart naar Lourdes.

Kardinaal Eijk deelde hem na afloop van de viering bij de Grot op 8 mei deze eervolle benoeming mee. Een dag later ontving Cornelissen uit handen van pater Kemseke de bijbehorende eretekenen. Pater Kemseke is de coördinator voor de Nederlandse taal in het heiligdom van Lourdes. Hij benadrukte dat het hier niet om “een gouden handdruk” ging, “maar om een teken van de blijvende verbondenheid met het heiligdom Lourdes.”