Valentijnsviering

Dinsdagavond 10 februari j.l. hebben wij voor het eerst in onze parochie een z.g. Valentijnsviering gehouden.

Hiervoor waren acht a.s. bruidsparen uitgenodigd, waarvan nu al bekend is, dat zij dit jaar in onze parochie hun kerkelijk huwelijk willen sluiten. Diaken Jan Kerkhof-Jonkman en Pastoor Theo H.P. Munsterhuis organiseerden deze avond.
In het parochiecentrum in Denekamp was een korte gebedsviering: er was zang, gebeden en lezingen en de huwelijksparen mochten ook een noveenkaars ter ere van Maria aansteken. Deze kaars kon men later op de avond mee naar huis nemen. Na de viering was er een informele kennismaking. Verder werd op deze avond het huwelijksformulier uitgelegd; hierin staan vragen vermeld, die het bruidspaar zal beantwoorden ter verdere voorbereiding op hun huwelijk. Naast deze voorbereiding waarbij dan ook de voorganger aanwezig is, die het huwelijk inzegent, is er ook een avond belegt, zo kregen de stellen te horen, waarbij dieper wordt ingegaan op de betekenis van het huwelijk. Deze avond zal verzorgd worden door ofwel pastor Leo Ros dan wel pastor Niek Nijhuis. De datum voor deze avond werd hun bekend gemaakt.
Ook is er uitgelegd, dat de a.s. bruidsparen alvast kunnen beginnen met het maken van het huwelijksboekje ( liturgieboekje). Materiaal hiervoor is aan hen al eerder verstrekt door het secretariaat van de parochie Lumen Christi. De concept-liturgie kan men rechtstreeks naar de voorganger sturen die het huwelijk inzegent , dan wel naar het secretariaat van de parochie.
Voor de organisatie van deze avond was het nieuw en spannend. Hoe zou het lopen ? Maar de spanning werd al snel omgebogen naar een ontspannen sfeer. We kregen goede reacties; alle stellen waren enthousiast.
Volgend jaar weer !

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

Waarom trouwen in de kerk?

Twee mensen die elkaar hun  liefde verklaren en samen verder door het leven willen gaan als man en vrouw : bestaat er iets kostbaarders? Elkaar je liefde schenken, je zonder reserve toevertrouwen aan een ander, misschien zelfs samen nieuw leven scheppen – het huwelijk brengt ons in aanraking met het geheim van God zelf, die de Bron van de liefde is en Gever van alle leven. In het huwelijk laat Hij op bijzondere wijze zien dat Hij oneindig aan ons mensen verknocht is en ons trouw blijft tot in eeuwigheid.

Door de huwelijkssluiting in de kerk spreken man en vrouw hun jawoord uit tegenover elkaar, maar ook jegens God en de geloofsgemeenschap. Te midden van de hindernissen, de onzekerheden en de tegenspoed van het leven nemen zij zich voor er onvoorwaardelijk voor elkaar te zijn. Daarmee is het huwelijk een bron van genade, kracht, wijsheid en hoop.

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk drie maanden voor de huwelijksdatum aan te vragen.

Dit verzoek kunnen zij richten aan het secretariaat van de parochie Lumen Christi, telefoon 0541 – 35 35 51.

Een kerkelijk huwelijk vraagt zorgvuldige voorbereiding. Daarom is er voordat het huwelijk plaatsvindt, een voorbereidingsavond waarvoor meerdere huwelijksparen worden uitgenodigd. Onder leiding van een pastor gaan zij op speelse en inspirerende wijze met elkaar in gesprek over (huwelijkse) thema’s  als liefde en trouw, geloof en kerk. Daarnaast vindt een persoonlijk gesprek plaats met de pastor die in de huwelijksviering zal voorgaan. De liturgie voor de viering wordt in overleg met hem vastgesteld. Materiaal hiervoor wordt bij aanmelding voor het huwelijk ter beschikking gesteld door het secretariaat van de parochie Lumen Christi.

Heeft u plannen om in de kerk te gaan trouwen dan is het raadzaam eerst eens contact met ons op te nemen.