Allerzielenviering op donderdag 02 november 2017 om 20.00 uur ’s avonds is een gebeds- herdenkingsviering. We gedenken alle overledenen van onze geloofsgemeenschap en in het bijzonder gedenken we hen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.
Een gedachtenisprentje met de namen van de overledenen wordt u bij aanvang uitgereikt.
Tijdens de viering wordt voor een ieder een kaars aangestoken.
Na afloop bezoeken we het kerkhof waar een lichtje geplaatst kan worden op het graf van onze dierbaren en de voorganger zal de graven zegenen.
Ons kerkhof is deze avond verlicht met fakkels en lampen, het kan gemakkelijk zijn om een zaklamp mee te nemen.
In de parochiezaal is er na afloop gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken.
U bent allen van harte uitgenodigd.

Werkgroep Verliezen Verwerken en de Avondwake werkgroep