Aan deze Processie namen dit jaar 198 pelgrims deel nl. 97 (waarvan 11 personen uit Lattrop) met de bus, 44 op de fiets, 6 op de racefiets , 4 op eigen gelegenheid en 47 koorleden uit Denekamp met een eigen bus. Van deze 198 pelgrims zijn er 3 gehuldigd vanwege een bedevaart jubileum.
De Processie werd begeleid door het pastoraal team dat ook voorging in de vieringen: Pastoor Munsterhuis en Diaken Kerkhof-Jonkman van de Lumen Christi en Pastor Saris van de Pancratius parochie Tubbergen.
De 44 fietsers (waaronder ook diaken Kerkhof-Jonkman) zijn een dag eerder op donderdag 25 augustus onder tropische weersomstandigheden, vanuit Denekamp (na zegening van Pastoor Munsterhuis) en Geesteren (na zegening van Diaken Huitink) vertrokken en in Vragender bij een landkruis werd een daar gemaakt kruis meegebracht naar Kevelaer, wat ook tijdens de kleine kruisweg in de Forum Pax Christi-Kapel ,werd meegedragen en op de terugweg weer in Vragender bij het landkruis werd achtergelaten. De racefietser zijn net als de bus pelgrims vrijdagmorgen in alle vroegte vertrokken.
De bus pelgrims zijn ‘s morgens tussen 6.30 en 7.00 uur vanuit verschillende lokale geloofsgemeenschappen met 2 bussen vertrokken richting Lievelde voor de koffie bij Erve Kots, een soort reünie van pelgrims.
Na de koffie richting Kevelaer, hier rond 10.45 uur aangekomen vervolgens ging iedereen naar zijn of haar hotel. Om 13.00 uur plechtige intocht met vlaggen en vaandels dit onder begeleiding van het muziekkorps uit Tubbergen, de intocht werd in de Basiliek afgesloten met een Eucharistieviering met muzikale ondersteuning van het zangkoor uit Denekamp en het muziekkorps uit Tubbergen, waarna de huldiging plaatsvond . Om 15.30 uur opening van de kruisweg in de Forum Pax Christi-Kapel, waar diaken Kerkhof-Jonkman in een korte overweging sprak over de betekenis van het meegebrachte kruis , bij de grote kruisweg in het processie park gingen voor, Pastoor Munsterhuis en Pastor Saris onder begeleiding van het muziekkorps , en bij de kleine kruisweg in de Forum pax Christi diaken Kerkhof-Jonkman,(deze kruisweg heeft veel indruk bij de deelnemers achter gelaten). S ’avonds 20.00 uur plechtig lof gevolgd door de lichtprocessie (onder ideale weersomstandigheden) rond de Genade Kapel deze lichtprocessie werd afgesloten met het Salve Regina onder begeleiding van het muziekkorps.kevelaet genadekapel 2016
Zaterdagmorgen 8.30 uur, plechtige Eucharistieviering in de Basiliek, muzikaal ondersteund door de gezamenlijke koren van Denekamp en Noord-Deurningen en het muziekkorps. Na de viering werden de deelnemers van de fietsbedevaart onder een haag van de vaandels en vlaggen uitgezwaaid voor de terugtocht naar Twente. Om 11.00 uur Rozenkransgebed in de Biechtkapel, hier ging Pastor Saris voor.
Na de middag 14.00 uur sluitingslof in de Basiliek, waarna om 16.30 weer uit Kevelaer vertrokken met de bus richting Twente. De deelnemers kunnen terugzien op een mooie processie die plaats vond onder tropische weersomstandigheden. Met dank aan de geestelijke leiders die voorgingen en het muziekkorps en zangkoren voor hun muzikale ondersteuning in de bijzondere, mooie, zinvolle en inspirerende vieringen.

Broedermeester Johan Niehof