Welkom op de nieuwspagina van parochie Lumen Christi

Hier vind u alle nieuws van de parochie Lumen Christi én van de locaties

Kerkbalans 2018

Afgelopen weken zijn vele collectanten van de actie Kerkbalans bezig geweest de enveloppe te brengen en weer op te halen. Wanneer u onverhoopt niet thuis was, dan kunt u ons zeer van dienst zijn door de enveloppe in de brievenbus van het parochiecentrum te deponeren....

Lees meer

Symbolisch bloemschikken

Tijdens de veertigdagentijd zal er op het priesterkoor een symbolische bloemschikking staan. Er is een basisschikking, een woestijn met daarin een kruis en de regenboog. Elke week wordt de schikking aangepast aan de lezingen van het weekend. Het thema is: “Van de...

Lees meer

Vastenactie 2018

Als Diaconaal Beraad van onze parochie kiezen we graag voor een Vastenactieproject dat gericht is op de ontwikkeling/scholing van kinderen en jongeren. Dus kunnen we ons goed vinden in het nieuwe project van de Vastenactie, in de sloppenwijken van de stad Mbala in...

Lees meer

Vespervieringen in de 40-dagentijd

Op de zondagen in de 40-dagentijd houden we in de kapel van de Zusters Franciscanessen te Denekamp weer vespervieringen met beeldmeditaties. Al biddend, zingend en overwegend verdiepen we ons in het lijden en in de verrijzenis van Jezus Christus als voorbereiding op...

Lees meer

Ouderensoos & Open Eettafel

OUDERENSOOS 21 februari is er bingo om 14.00 uur bij Ewwert’s Bar 7 maart is er een uitwisseling met Rossum daar gaan we heen. Vertrek 14.00 uur bij MFA gebouw. Wij hopen dat de griep vertrokken is en dat we allemaal komen Open Eettafel 21 februari om 12.00 uur. Wij...

Lees meer

Vastenactie 2018

Als Diaconaal Beraad van onze parochie kiezen we graag voor een Vastenactie-project dat gericht is op de ontwikkeling/scholing van kinderen en jongeren. Dus kunnen we ons goed vinden in het nieuwe project van de Vastenactie, in de sloppenwijken van de stad Mbala in...

Lees meer