Hier worden Overwegingen gearchiveerd om ze nog eens na te lezen

 

22e zondag: Geloof: spanning tussen traditie en leven

Beste medegelovigen, De meesten van ons komen uit een tijd waarin het geloof vooral bestond uit het strikt naleven van allerlei regels die de kerk de gelovigen voorhield. Zo was ik als kind verplicht elke maand ter biecht te gaan, ook al had dik naar mijn gevoel nauwelijks iets verkeerds gedaan, baden we trouw ons ochtend- en avondgebed en niet te vergeten de gebeden voor en na de maaltijden. We waren verplicht onze zondagsplicht te vervullen door het bijwonen van de zondagsmis en niet te vergeten, je te houden aan de vasten- en onthoudingsdagen. De kerk hield toezicht op ons dagelijks leven, tot in de echtelijke slaapkamer toe. Elke aanraking met seksualiteit voor het huwelijk was strikt verboden. Zo moesten wij als seminaristen verplicht op onze rug slapen en elke avond wanneer wij op bed lagen, keek de surveillant even vanachter het gordijn van onze chambrette of wij ons hier wel aan hielden. Zo had de kerk vele regels opgesteld om ons tot voorbeeldige gelovigen op te voeden. Geboden en verboden die vooral gericht waren op uiterlijke zaken, die ons dichter bij ons innerlijk geloof moesten brengen, maar door juist een nadruk te leggen op de naleving van de regels, een tegengesteld effect hadden. Het riep een spanning op tussen buitenkant en binnenkant, de spanning die wij ook voelen in de lezingen uit de Schrift van dit weekend.

21e zondag: Wil jij misschien ook weggaan?

Beste mensen, Kiezen is best moeilijk. Als we een kind een trommel met allerlei snoepjes voorhouden, dan blijkt het heel moeilijk te zijn om het lekkerste snoepje er uit te halen, misschien helpt het als ze er twee mogen kiezen. Van kinds af aan moeten we leren kiezen, wat we graag aten, wie onze vriendjes waren, wat we die dag wilden spelen, wat we met ons zakgeld deden. Ontelbare keren moesten we kiezen, ook al waren we ons daarvan niet bewust. Pas later , hoe ouder we werden, beseften we dat onze keuzes van invloed zijn op ons leven. Wat wil ik worden, wie wordt er mijn man of vrouw? Wie ik kinderen, en hoeveel? Verander wel van werk of niet? Koop ik een nieuwe auto of wordt het een tweedehandse?

Maria: de vrouw die God toeliet in haar hart

Wanneer je fietst of wandelt, of met gehaaste spoed je in de auto over Twentse wegen begeeft, kun je er niet omheen. Op vele plekken, op kruispunten of op een stil plekje aan de grens van een boerenerf, heeft ze onderdak gevonden, deze eenvoudige vrouw uit Nazareth, die zo’n 2000 jaar leefde. Maar niet alleen in de prachtige kapellen, maar bovenal in de harten van de gelovige Twentenaren veroverde zij een aparte plek. Tot op de dag van vandaag stoppen vermoeide wandelaars even of stappen fietsers even van hun e-bike, om even bij haar op adem te komen, een kaarsje op te steken, een schietgebedje te doen of om gewoon even te schuilen in haar onderkomen. Zo staan wij hier vanmorgen bij de prachtige kapel op de Beerninks Es, hier aan de Kruisseltlaan, onder de beschutting van deze robuuste eik. Zestig jaar geleden, op Christus Koning, vond de inwijding van deze kapel plaats, in het jaar dat door de paus als een Mariajaar was uitgeroepen. Wat aan de totstandkoming van deze kapel ten grondslag heeft gelegen is niet bekend. Onze alom bekende Jan Swennenhuis zaliger, heeft er ooit een mooi verhaal over geschreven, met als titel: Het mirakel van de Mariakapel van ’t Kruusselt. Zou er, zoals hij schrijft een mirakel aan ten grondslag hebben gelegen, zou het iets te maken hebben gehad met Katten-Jans, die op de avond van 30e oktober 1933, hier in de Elfterheurne een bijzonder verschijnsel van blauw-witte slierten heeft gezien, dat bleef hangen onder deze dikke eik, onder het hemelse gezang van het Salvé Regina? Hij meende, zo schrijft Jan Swennenhuis in zijn legende, het Mariabeeld erin hebben herkend uit de kerk van De Lutte. Hij zou meteen naar de pastorie zijn gegaan waar hij totaal overstuur werd opgevangen door pastoors Leida en na weer bijgekomen te zijn van deze bijzondere ervaring, dit hebben opgebiecht bij pastoor Ruding. We kunnen het niet meer natrekken. Katten-Jans en pastoor Ruding hebben hun geheimen meegenomen in hun graf. Maar wat wel geschiedde, 25 jaar later werd deze kapel gebouwd en ingezegend. Al 60 jaar lang is het onlosmakelijk verbonden met deze buurtschap, met de geloofsgemeenschap van De Lutte en een bijzondere plek geworden in de harten van de Luttenaren. Zestig jaar lang wordt deze kapel verzorgd door Bertus en Truus Lentfert van erve Beernman, en zij dragen er zorg voor dat alles er piek fijn bij ligt en Maria goed in de bloemen staat.

Maria Hemelvaart: God tilt de aarde op naar de hemel

In de Bijbel wordt er niet de hemelvaart van Maria gesproken, en toch hebben veel schilders hun fantasie laten werken om haar ten Hemelopneming op het witte doek vorm te geven. Blijkbaar waren zij erg gefascineerd door het leven van deze vrouw, dit eenvoudig Joodse meisje dat mocht meewerken aan een doorbraak, een wending in de mensengeschiedenis, n.l. dat zij zijn meest geliefd mensenkind, dat vol was van God, voller dan een mens voor Hem, de wereld in mocht dragen. Een eenvoudig meisje, waarin de hemel omzag naar de kleine, de vernederde en verdrukte mens. Zo hebben de eeuwen door velen hun toevlucht gezocht naar Maria in moeilijke tijden, de vrouw die trouw bleef aan haar geloof, die deed wat er van haar werd verwacht. Vele vrouwen en moeders uit onze mensengeschiedenis hebben zich aan haar opgetrokken, hebben bij haar hun hart kunnen uitstorten, hebben in haar nabijheid troost en kracht gevonden in hun geloof en hun leven. Maria, een vrouw waarin velen een ideale en volmaakte mens hebben gezien. De bijbel schetst haar als de nieuwe Eva, de vrouw in wiens schoot het kind groeit dat zo puur is, dat het God’ s bloedeigen zoon wordt genoemd. Een vrouw met een hemelse glans, in haar smelten hemel en aarde samen in een nieuwe mensheid.

19e zondag: Engelenbrood uit de hemel

“Engelen bestaan niet!”, zo zong ooit Ron Brandsteder het openingslied bij zijn Honeymoonquiz, waarbij drie pasgetrouwde stellen tegen elkaar streden om een luxe huwelijksreis. Want dromen zijn vaak bedrog, zo zingt hij verder…. Maar toch kan het je overkomen, dat een Engel op je pad komt, juist op het moment dat je in nood zit. Zo vertelde mij ooit een dominee over zijn bijzondere ervaring toen hij ernstig ziek in het ziekenhuis lag. Het was midden in de nacht en donker op mijn kamer, zo vertelde hij, ik had een vreselijke dorst en kon niet uit mijn bed komen. Ik dacht dat ik zou vergaan van de dorst en kon alleen maar bidden dat er iemand de kamer binnen zou komen om mij te helpen. Uren heb ik daar in die donkere kamer zo gelegen en gebeden om hulp, totdat, zo vertelde hij, opeens heel voorzichtig de deur van mijn kamer openging en een verpleegster naar mij toekwam. Zij gaf mij enkele slokken water. Ik voelde met het water het leven weer in mij terugkeren. Het voelde voor hem dat zijn gebed was verhoord en dat God een Engel op zijn pad had gestuurd om hem te helpen. Sinds die tijd, zo zei hij, geloof ik in het bestaan van engelen, van engelen van mensen die als de nood hoog is, je weten te redden.