Adventstocht De Lutte

16 december 2017 tussen 18.00 uur en 18.30 uur kan men starten bij de Plechelmuskerk.
Met een wandeltocht van ongeveer 30 min. Met als titel “Op weg naar Kerstmis”.

Wegens groot succes van voorgaande jaren hebben we dit jaar weer de adventstocht georganiseerd.
In het kader van de kerk treedt naar buiten, wordt er een korte wandeling van ongeveer 30 min gehouden. Jullie kunnen meelopen in groepen van max. 20 personen,

Op zaterdag 16 december kan er tussen 18.00 en 18.30 uur worden gestart met een Adventstocht met als titel “Op weg naar Kerstmis”. Deze tocht wordt verlicht met fakkels en vuurkorven en gaat door o.a. het Kerkenbos, waarbij verschillende aansprekende items uit het kerstverhaal, zoals o.a. de boodschap van de engel, de tocht naar Bethlehem, geen plaats in de herberg, zullen worden uitgebeeld op verschillende locaties, zoals de Jozefkapel. Naast diverse “acteurs” , van o.a de toneelvereniging ’Ons genoegen’, zullen ook ezel en schapen aanwezig zijn. Leden van het Plechelmuskoor, themakoor en Lutters Geluutke brengen passende liedjes ten gehore. Ook zal er de nodige zorg besteed worden aan het natuurgetrouw uitbeelden van de locaties Het is dus geen levende kerststal op zich, maar een “reis” naar het kerstverhaal.
Na de wandeling worden jullie in de kerk onthaald met mooie muziek gespeeld door het jeugdorkest van de Plechelmusharmonie en is er voor iedereen warme chocolademelk.
Voor iedereen die op een gepaste wijze samen op weg wil gaan naar Kerst 2017 geldt:
Van harte welkom.

Het meedoen is gratis maar een gepaste bijdrage in de onkosten wordt zeer op prijs gesteld.
In principe gaat de Adventstocht altijd door, mocht het niet zo zijn dan zal het vermeldt worden op de websites van Lumen Christi, delutte.com en de Plechelmusharmonie.

Werkgroep adventstocht De Lutte

 


Kinderkerk De Lutte programma 2017

11 februari, 18.30 uur: Kinderkerk bijeenkomst – thema: Carnaval
11 maart, 18.30 uur: Kinderkerk bijeenkomst – thema: Vastentijd
26 maart, 09.00 uur: Presentatieviering Eerste Heilige Communie
9 april, 10.30 uur: Kinderkerk – palmzondag – Palmpasen optocht
16 april, 20.00 uur: Palmpasen-vuur – lampion optocht 20:00 uur (verzamelen)
13 mei, 18.30 uur: Kinderkerk bijeenkomst – thema: Moederdag
21 mei, 21.00 uur: Eerste Heilige Communie
25 juni, 09.00 uur: Eerste Heilige Communie – Terugkom viering
1 juli, 18.30 uur: Kinderkerk bijeenkomst – thema: Op reis
9 sept, 18.30 uur: Kinderkerk bijeenkomst – thema: Samen delen
7 oktober, 18.30 uur: Kinderkerk – Dierendagviering
4 nov, 18.30 uur: Kinderkerk bijeenkomst – Thema: Ik denk aan jou
16 dec, 18.00 uur: Kinderkerk – Adventstocht
24 december Kinderkerk – Kinderkerstviering

 

 


In onze parochie Lumen Christi wordt in elke geloofsgemeenschap wekelijks 1 of 2 keer gevierd: Op zaterdagavond en/of op zondagmorgen. Meestal hebben deze vieringen een traditioneel karakter en zien we maar weinig (jonge) gezinnen.

Gelukkig kennen al onze geloofsgemeenschappen gezinsvieringen. Dit zijn vaak eucharistievieringen of woord- en communievieringen waar een jeugdkoor, tienerkoor of themakoor zingt. Kinderen kunnen meestal actief aan deze vieringen meedoen. Deze vieringen worden voorbereid door onze gezinsviering- werkgroepen.
Ook kennen we steeds meer andere vieringen voor kinderen en het hele gezin: Zo zijn er speciale vieringen rond thema’s als dierendag en Franciscus, Sint Maarten, advent, kerst, palmpasen, Sinterklaas. Maar ook vieringen met een actueel thema (b.v. pesten op school of een inzamelingsactie voor een goed doel). Vaak zijn dit korte vieringen met een heel nieuwe opzet. We zien in onze parochie dat kinderen en ouders hier graag komen.
Op deze webpagina vinden jullie vieringen speciaal voor kinderen en gezinnen.

IEDEREEN IS ALTIJD VAN HARTE WELKOM!