Stabat Mater

Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten over de Moeder Gods in haar verdriet om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de eerste woorden van het gedicht Stabat Mater dolorosa (De Moeder Gods stond bedroefd).
Het koor Ad Fundum uit Bornerbroek heeft het Stabat Mater vertaald naar onze tijd en een verbinding gelegd tussen het klassieke gedicht en actuele gebeurtenissen in de wereld. Met dit concert wil het koor een maatschappelijke boodschap uitdragen en begrip en saamhorigheid bewerkstelligen bij de mensen, ongeacht hun ras, geaardheid, godsdienst of cultuur.
Ad Fundum heeft gekozen voor de compositie van Karl Jenkins, de vertaling van de Latijnse teksten door Willem Wilmink en aansprekende beelden, die we dagelijks via de media te zien krijgen. Beelden van oorlogen, rampen, aanslagen, mensen op de vlucht t.g.v. burgeroorlogen, de verschrikkingen in Syrië, de gruweldaden van IS of het verdriet bij ouders van Syrië-gangers.

Stabat Mater (tekst 2018)

 

 

 


GOEDE VRIJDAG 30 maart 19.00 uur Beuningen

Een aantal leden van het themakoor, pastor Schraven en het jongerenpastoraat hebben een viering voor Goede Vrijdag samengesteld.
Iemand van het jongerenpastoraat zal actuele teksten, passend bij het lijdensverhaal, voorlezen.
Het themakoor zingt liederen uit Jesus Christ Superstar, aangevuld met eigentijdse liederen.
Ook de leerlingen van de basisschool hebben een rol in het lijdensverhaal.
Zij zullen het kruis van Jezus de kerk binnendragen.
Op deze manier hebben we geprobeerd zoveel mogelijk de jeugd bij deze viering te betrekken. Het belooft een mooie viering te worden. We hopen dan ook op een goede opkomst.


Rondgang van het Kruis in de Veertigdagentijd parochie Lumen Christi

Evenals de voorgaande jaren zal ook dit jaar, in de Veertigdagentijd, het Kruis rond gaan via alle geloofsgemeenschappen van onze parochie, op weg naar Pasen. Tijdens de weekendviering zal het kruis, dat symbool staat voor ons christelijk geloof en met name voor het lijden van Jezus Christus, de kerk worden binnen gedragen. Met dit Kruis willen wij niet alleen stil staan bij het lijden van Jezus Christus, maar ook zijn solidariteit benadrukken met alle mensen die onschuldig lijden in onze dagen. De rondgang van dit Kruis drukt op bijzondere wijze onze onderlinge solidariteit uit met de lijdenden in de wereld.

Wij hopen dat velen van u in deze Veertigdagentijd even ruimte maken om stil te staan bij de kwetsbare en lijdende mens. De rondgang van het Kruis start op zondag 18 februari in De Lutte en eindigt op Goede Vrijdag in Ootmarsum.

Het pastoraal team Lumen Christi


Vespervieringen in de 40-dagentijd

Op de zondagen in de 40-dagentijd houden we in de kapel van de Zusters Franciscanessen te Denekamp weer vespervieringen met beeldmeditaties.
Al biddend, zingend en overwegend verdiepen we ons in het lijden en in de verrijzenis van Jezus Christus als voorbereiding op het feest van Pasen en op de betekenis daarvan voor ons mensen. We maken daarbij weer gebruik van lichtbeelden.
Omdat we deze diensten graag met zoveel mogelijk mensen vieren nodigen we iedereen van harte uit hieraan deel te nemen.
De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur.

Zusters Franciscanessen,
Gravenallee 30
7591 PE Denekamp.

 

 

 

kijk hier naar 40-dagen-tijd

 


Onze Vader krijgt nieuwe versie

Het zal even wennen want het Onze Vader krijgt een ‘update’. De nieuwe vertaling van het gebed wordt 27 november, komende advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied, zowel in Nederland als in België.

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is decennialang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.
Zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, als ook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben hier hun goedkeuring verleend.

‘De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden’, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De nieuwe versie luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Vanaf Christus Koning kunt u achter in onze kerken geplastificeerde gebedskaartjes krijgen. De koren en allen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de liturgie hebben materiaal toegezonden gekregen.