Carnavalsviering

Carnaval vieren 2019 begint en sluiten we af in de Plechelmuskerk.
Dit jaar is dat dus op zaterdag 23 februari om 19.00 uur. Al vele, vele jaren beginnen wij, voor het echte carnaval begint, met een bijeenkomst in de kerk. Met CV de Bosdûvelkes en CV De Tuffelkeerlkes en het pasopgerichte Gelegenheidskoor is er samen aan gewerkt om er een leuke inspirerende 4ring van te maken.
De Hoogheden Graaf Mike, Baron Niels, de adjudanten Bonno en Marc en Miss Ilse en de jeugdgraaf Boet en jeugdgravin Laudy zullen tijdens de bijeenkomst hun medewerking verlenen. Het dweilorkest Duvels Geweld loopt voorop in de polonaise. Iedereen die zich op deze manier wil voorbereiden op het komende carnaval nodigen wij van harte uit. Mocht u onzeker zijn over de dress code?
Wees gerust alles mag.!!!
Maar vergeet niet dat het carnavalsseizoen 2019 wordt afgesloten op Aswoensdag.
Daarom is er op woensdag 6 maart om 20.00 uur een viering waar Monseigneur Hoogenboom het askruisje uitdeelt. Daarna begint de bezinnende periode: de vastentijd. Voor alle 2 vieringen wordt iedereen van harte uitgenodigd door C.V De Bosdûvelkes en C.V. De Tuffelkeerlkes en werkgroep liturgie De Lutte.
Alaaf.

 


H.Vormsel

Hallo allemaal,
Op zaterdag 9 maart zullen wij het Heilig Vormsel ontvangen door Vormheer Rector Kuipers in de H. Nicolaaskerk in Denekamp. Deze viering begint om 16.30 uur.
Zaterdag 2 februari is er in onze eigen kerk een presentatieviering waarin wij ons voor zullen stellen. In de kerk hangen dan onze schilden waarop wij laten zien wie we zijn.
De viering met pastor Munsterhuis begint om 19.30 uur en het themakoor verzorgd de zang.
Groetjes,

Mandy Berning, Anton Bloemen, Lieke Evering, Berend Geers, Julian Hampsink, Wieger Kokkeler en Maud Zanderink,

 


Onze Vader krijgt nieuwe versie

Het zal even wennen want het Onze Vader krijgt een ‘update’. De nieuwe vertaling van het gebed wordt 27 november, komende advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied, zowel in Nederland als in België.

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is decennialang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.
Zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, als ook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben hier hun goedkeuring verleend.

‘De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden’, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De nieuwe versie luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Vanaf Christus Koning kunt u achter in onze kerken geplastificeerde gebedskaartjes krijgen. De koren en allen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de liturgie hebben materiaal toegezonden gekregen.