Uitnodiging voor de parochianen van Lumen Christi

Sinds een aantal jaren vindt er in de vroege ochtend van 25 december om 6.00 uur een “nachtmis” plaats in de H.H. Simon en Judas kerk in Ootmarsum. Ook dit jaar zullen de pastores T. Munsterhuis en J. Kerkhof Jonkman beiden voorgaan in deze feestelijke eucharistieviering. U bent van harte welkom om in de sfeervol versierde kerk te komen vieren dat het kerstkind geboren is.
Na afloop van de nachtmis, wordt u achter in de kerk een kop koffie of thee aangeboden en is er gelegenheid elkaar een zalig kerstfeest te wensen.

 


Ouderenbond & ZijActief

Ouderenbond
Dinsdag 18 december is er een kerstviering, met broodmaaltijd.
Aanvang 14.00 uur in ’t Sterrebos

ZijActief
Woensdag 19 december is er een kerstviering.
Aanvang: 19.30 uur in ’t Sterrebos

 


Locatie nieuws

Kerkradio/ kerk tv
Op dit moment maken een aantal Beuningers gebruik van kerkradio/kerktelefoon.
We zijn bezig om te kijken of een ander systeem, zoals in Denekamp (met kerktv) ook een optie voor ons zou kunnen zijn.
Graag zouden we willen weten of er meer Beuningers interesse hebben om de vieringen te kunnen beluisteren/bekijken.
Mocht u interesse hebben, laat het dan weten aan een van de locatieraadsleden.

Kerstconcert Pur Sang
Op zaterdag 22 december geeft Pur Sang een sfeervol kerstconcert om 16.00 uur in de Mariakerk in Beuningen. Entree € 10 – inclusief chocolademelk / glühwein na afloop. Kinderen tot 12 jaar gratis entree.

De Locatieraad


Gecombineerde Kinderkerk kerstbijeenkomst en Adventstocht

22 december, aanvang: 18.30 uur, Plaats: St. Plechelmuskerk De Lutte

Het kerstfeest is een familiefeest met aandacht voor jong en oud. Zoals gebruikelijk heeft de St. Plechelmuskerk in De Lutte ook aandacht voor jong en oud met kerst. Speciaal voor de kinderen is er op 22 december om 18.30 uur de combinatie van Adventstocht en Kinderkerk kerstbijeenkomst.
We beginnen om 18.30 in de kerk. Met medewerking van kinderen beelden we daar het begin van het kerstverhaal uit. Jozef en Maria, engeltjes, de herders met hun schapen zijn dan aanwezig. En natuurlijk horen daar ook de bekende kerstliedjes bij. Het jeugdorkest van de harmonie zorgt dan voor muzikale noot.
Na de collecte gaan we met z’n allen naar buiten om de kerstsfeer nog beter te voelen. Tijdens een rondje om de kerk en door het kerkenbos komen we onder andere echte schapen tegen die samen met hun herders aan het grazen zijn. Maar ook Jozef en Maria zijn van de partij. Net als andere jaren is het buiten sfeervol verlicht met vele kaarsen. Om ongeveer 19.30 uur zijn we terug in de kerk waar we het kerstkindje kunnen vinden.
Als afsluiting is er chocolademelk en ranja.


Kerstmis: Licht voor iedereen!

Zaterdag 15 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn.
In deze viering is iedereen welkom. Dit jaar is het thema: “Licht voor iedereen”. Terwijl het buiten donker is, zullen we binnen lichtjes ontsteken
en laten we het kerstverhaal horen en zien.
Het koor Multiple Voices zal bekende kerstliederen ten gehore brengen
en we nodigen iedereen uit om mee te zingen.

Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra. Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius Parochie en dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen.
U bent van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!

 


Kerstviering in de St. Jozef kerk te Noord Deurningen

Hallo Allemaal, zaterdag 22 december om 18:00uur is er een kerstviering in de St. Jozef kerk te Noord Deurningen voor en door kinderen, in samenwerking met het themakoor.
Tijdens deze viering zal Pastor Kerkhof-Jonkman de voorganger zijn.
We zouden het leuk vinden dat jullie allemaal komen, neem mama, papa, opa, oma maar gezellig mee.
Tot dan.

Werkgroep Kinderkerk

 


Uitnodiging voor Adventsvieringen

Op alle zondagen in de Advent zijn er weer Adventsvieringen in de kapel van de Zusters Franciscanessen in Denekamp.
Iedereen, die met ons wil zingen, bidden en overwegen als voorbereiding op het geboortefeest van Jezus Christus is hierbij van harte welkom. We maken bij deze vieringen gebruik van toepasselijke lichtbeelden.
De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur.

Zusters Franciscanessen
Gravenallee 30
7591 PE Denekamp

 


Gezinsviering Denekamp

Op zaterdag 1 december is er in de Sint Nicolaaskerk om 18.00 uur een gezinsviering. We vieren het begin van de Advent.

Je kunt zelf een lichtpuntje zijn voor anderen
als je helpt en niet altijd alles voor je zelf
wilt houden. Van helpen en geven wordt je blij!

En wie weet komt aan het eind van de viering
Sinterklaas nog wel even langs….

 


Onze Vader krijgt nieuwe versie

Het zal even wennen want het Onze Vader krijgt een ‘update’. De nieuwe vertaling van het gebed wordt 27 november, komende advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied, zowel in Nederland als in België.

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is decennialang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.
Zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, als ook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben hier hun goedkeuring verleend.

‘De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden’, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De nieuwe versie luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Vanaf Christus Koning kunt u achter in onze kerken geplastificeerde gebedskaartjes krijgen. De koren en allen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de liturgie hebben materiaal toegezonden gekregen.