Andersoortige viering

In de H. Nicolaaskerk vieren wij zaterdagavond 21 oktober om 18.00 uur tijdens een andersoortige viering: “Wereldmissiedag”.
Enkele kinderen zullen gedachten lezen over samen delen en vrede.
Burkina Faso staat centraal. Het jeugdkoor zal de muzikale omlijsting verzorgen. U bent allen van harte welkom! Werkgroep Woorddiensten


Zondag 22 oktober, St.Plechelmuskerk, De Lutte

Het mannenkoor Wladimir – opgericht in 1989, momenteel 27 leden tellend – luistert de H.Mis van 9.00 uur op met gezangen uit de Slavisch-Byzantijnse liturgie. Deze eredienst van de Oostslavische Christenen is gebaseerd op de kerkelijke praktijk van de oude metropool Constantinopel (het vroegere Byzantium). De teksten zijn in het kerk-slavisch, de in het Oosten veelal nog gebezigde liturgische taal.
Het koor is vernoemd naar de tiende-eeuwse Kieuwse vorst Wladimir, die vergelijkbaar met Karel de Grote in het Westen, een stuwende kracht is geweest voor de ontwikkeling van het Christendom in zijn rijk: het gebied van het tegenwoordige Oekraine en Rusland.
Het koor stelt zich ten dienste van de gemeenschap van de H.Wladimir te Hengelo, lid van Pokrof, Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse Ritus binnen de kerkprovincie van Nederland. Daarnaast zetten de zangers luister bij aan H.Missen en Vespers van de Romeinse rite, terwijl een enkele keer een concert plaatsvindt. Opgetreden wordt er gemiddeld eens per maand, en wel voornamelijk binnen het gebied van de euregio. De muzikale leiding berust bij Johnny Smit uit Manderveen. Voor de bezoekers liggen er achter in de kerk boekjes gereed met liedtekstvertalingen.

Voor nadere informatie zie de websites: www.wladimir-hengelo.nl en www.pokrof.nl

 


In de Geloofsgemeenschap H.Plechelmus De Lutte

Allerzielenviering op donderdag 02 november 2017 om 20.00 uur ’s avonds is een gebeds- herdenkingsviering. We gedenken alle overledenen van onze geloofsgemeenschap en in het bijzonder gedenken we hen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.
Een gedachtenisprentje met de namen van de overledenen wordt u bij aanvang uitgereikt.
Tijdens de viering wordt voor een ieder een kaars aangestoken.
Na afloop bezoeken we het kerkhof waar een lichtje geplaatst kan worden op het graf van onze dierbaren en de voorganger zal de graven zegenen.
Ons kerkhof is deze avond verlicht met fakkels en lampen, het kan gemakkelijk zijn om een zaklamp mee te nemen.
In de parochiezaal is er na afloop gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken.
U bent allen van harte uitgenodigd.

Werkgroep Verliezen Verwerken en de Avondwake werkgroep

 


Wereldmissiedag

In de H. Nicolaaskerk te Denekamp vieren wij  zaterdagavond 21 oktober om 18:00 uur tijdens de viering van Woord en Gebed, Wereldmissiedag.
Enkele kinderen zullen gedachten lezen over samen delen en vrede.
Burkina Faso staat centraal.
Het jeugdkoor zal de muzikale omlijsting verzorgen.
U bent allen van harte welkom!

Werkgroep Woorddiensten Denekamp
http://www.missio.nl/nieuws/BurkinaFaso.html

 

 

 

 


Onze Vader krijgt nieuwe versie

Het zal even wennen want het Onze Vader krijgt een ‘update’. De nieuwe vertaling van het gebed wordt 27 november, komende advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied, zowel in Nederland als in België.

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is decennialang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.
Zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, als ook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben hier hun goedkeuring verleend.

‘De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden’, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De nieuwe versie luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Vanaf Christus Koning kunt u achter in onze kerken geplastificeerde gebedskaartjes krijgen. De koren en allen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de liturgie hebben materiaal toegezonden gekregen.