Het Heilig Vormsel

Samen met het Doopsel en de Eucharistie vormt het sacrament van het Vormsel het geheel van de drie initiatiesacramenten van de Rooms Katholieke Kerk. Deze drie kunnen daarom ook niet los van elkaar gezien worden.

Bij het Doopsel hebben wij de opdracht gekregen om als leerlingen van Jezus ons geloof uit te dragen en ons actief in te zetten voor het Rijk van God. Maar bij de Doop waren de meeste van ons te jong om dit bewust mee te maken. Als je het sacrament van het Vormsel ontvangt, kiest de vormeling nu zelf om door te gaan op die weg. Daarom wordt het Vormsel ook wel eens de voltooiing of bevestiging van het Doopsel genoemd. Niet voor niets kent het Vormsel een hernieuwing van de doopbelofte en het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Deze zijn er op gericht jongeren bewust te maken van de christelijke opdracht en ze aan te moedigen werk te maken van hun geloof. In het sacrament van het Vormsel ontvangen zij hiervoor de kracht van de heilige Geest van God.

Bij het sacrament van het Vormsel geeft de vormheer (dat is meestal de bisschop) je een kruisje op je voorhoofd met chrisma, de gewijde (gezegende) olie die ook bij het Doopsel wordt gebruikt. Je ontvangt de kracht en de hulp van de heilige Geest om je verder te ontwikkelen tot gelovige mannen en vrouwen en om de weg van Jezus te volgen.

De heilige Geest is altijd bij je om je te helpen, wat er ook gebeurt in je leven.

Handleiding project 2017

Opgaveformulier Vormsel 2017

Het opgaveformulier kan gemaild worden naar de eigen locatie.

Beuningerstraat 75 Beuningen, beuningen@lumenchristi.nl

Plechelmusstraat 5 De Lutte, delutte@lumenchristi.nl

Nicolaasplein 2 Denekamp, denekamp@lumenchristi.nl

Dorpsstraat 64 Lattrop,  lattrop@lumenchristi.nl

Johanninksweg 2 Noord Deurningen, noorddeurningen@lumenchristi.nl

Kerkplein 3 Ootmarsum, ootmarsum@lumenchristi.nl

Ootmarsumsestraat 138 Tilligte, secretariaattilligte@hotmail.com

OH WHEN THE SAINTS

De vormelingendag 2017 met bovenstaand thema was een succes.
87 vormelingen samen met hun ouders en begeleiders, 18 ‘vossen’ kwamen bij elkaar in Stefanshof in Borne.
Na een korte viering waarin het lied ‘Oh When the Saints go marching in…..’ gingen kleinere groepjes onder begeleiding (koopzondag) Borne in, op zoek naar ‘heiligen en helden’. Elke ‘heilige’ maakte zich zelf bekend, de groep tekende het spelformulier af en maakte een selfie met de favoriete ‘heilige’. Bij terugkomst in de Stefanshof (en gelukkig hielden we het droog!) was er een broodje kroket voor iedereen en werd de prijs uitgereiktdoor vicaris Ronald Cornelissen aan een groep uit Zwolle.
Oh ja, pastor Munsterhuis was ook ‘vos’: De heilige Franciscus van Assisi.
Het was heel jammer dat er geen deelnemers uit Lumen Christi aan dit evenement deelnamen.
Deze vormelingendag wordt elk jaar georganiseerd voor de vormelingen van het afgelopen jaar.
Een leuke afsluiting, of onderbreking van de voorbereidingen.
We zullen tijdig de datum voor 2018 aan de vormselwerkgroep doorgeven.
Namens de organisatie,

Pastor Schraven en Ans te Lintelo.

Rooster Vormseldata 2017

informatie-avond
locatiedatumtijdplek
Beuningen28-juni20:00kerk Denekamp
Denekamp28-juni20:00kerk Denekamp
Noord Deurningen28-juni20:00kerk Denekamp
De Luttevolgt nog20:00kerk De Lutte
Ootmarsum en Agelo27-juni20:00kerk Ootmarsum
Lattrop26-juni20:00kerk Tilligte
Tilligte26-juni20:00kerk Tilligte
Heilig Vormsel
locatiedatumtijdplekvormheer
Beuningen25-nov16:30Denekamp
Noord Deurningen25-nov16:30Denekamp
Denekamp25-nov16:30Denekampvicaris CornelissenWillibrordschool, Mariaschool en Veldkampschool
Denekamp25-nov19:00Denekampvicaris CornelissenZevenster, Alexanderschool en Kingschool
De Lutte18-nov19:00De LutteMgr. HoogenboomPlechelmusschool
Lattrop20-jan16:30Ootmarsum
Tilligte20-jan16:30Ootmarsum
Ootmarsum20-jan16:30Ootmarsumvicaris CornelissenAgelo, 't Kampke, 'n Esch en groep C van de Meander
Ootmarsum20-jan19:00Ootmarsumvicaris Cornelissengroep 8a en groep B van de Meander

Na het vormsel: jongeren vriendengroep.  Klik hier voor meer informatie (Flyer voor ouders en tieners)

Ans te Lintelo. Coordinator jongerenactiviteiten.

T. 06 30 95 86 89

ans.telintelo@lumenchristi.nl