Het mannenkoor Wladimir – opgericht in 1989, momenteel 27 leden tellend – luistert de H.Mis van 9.00 uur op met gezangen uit de Slavisch-Byzantijnse liturgie. Deze eredienst van de Oostslavische Christenen is gebaseerd op de kerkelijke praktijk van de oude metropool Constantinopel (het vroegere Byzantium). De teksten zijn in het kerk-slavisch, de in het Oosten veelal nog gebezigde liturgische taal.
Het koor is vernoemd naar de tiende-eeuwse Kieuwse vorst Wladimir, die vergelijkbaar met Karel de Grote in het Westen, een stuwende kracht is geweest voor de ontwikkeling van het Christendom in zijn rijk: het gebied van het tegenwoordige Oekraine en Rusland.
Het koor stelt zich ten dienste van de gemeenschap van de H.Wladimir te Hengelo, lid van Pokrof, Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse Ritus binnen de kerkprovincie van Nederland. Daarnaast zetten de zangers luister bij aan H.Missen en Vespers van de Romeinse rite, terwijl een enkele keer een concert plaatsvindt. Opgetreden wordt er gemiddeld eens per maand, en wel voornamelijk binnen het gebied van de euregio. De muzikale leiding berust bij Johnny Smit uit Manderveen. Voor de bezoekers liggen er achter in de kerk boekjes gereed met liedtekstvertalingen.

Voor nadere informatie zie de websites: www.wladimir-hengelo.nl en www.pokrof.nl