Maria Tenhemelopneming valt dit jaar in het weekend. Op zaterdagavond 14 augustus zal er bij goed weer een Mariaviering zijn bij de Mariakapel aan de Schoolweg. De viering is om 19.30 uur en zal in het teken staan van Maria, de patrones van onze geloofsgemeenschap Beuningen. Pastor diaken Van Vilsteren zal voorgaan en het dames- en herenkoor en het themakoor zullen samen de viering opluisteren. Er zullen banken worden geplaatst zodat veel bezoekers van de viering kunnen zitten. Voorafgaand aan de viering zal pastor diaken Van Vilsteren met belangstellenden vanaf de kerk lopen naar de Mariakapel. Ook enkele kinderen met bloemen zullen meelopen. Iedereen die dat wil kan zich hierbij aansluiten. Het vertrek is 19.15 uur bij de kerk, zodat op tijd met de viering bij de kapel kan worden begonnen. Na de viering zal pastor diaken Van Vilsteren met enkele acolieten de hosties ook weer lopend terug brengen naar de kerk.. Aanwezigen die dat willen kunnen zich hierbij aansluiten. Mocht het weer onverhoopt slecht zijn dan zal de viering in de kerk worden gehouden, eveneens om 19.30 uur.
We hopen samen met veel gelovigen op een mooie viering. Ook belangstellenden uit andere locaties zijn van harte welkom op deze “ Moeder-Gods-dag.”

Tot 14 augustus om 19.30 uur bij de Mariakapel aan de Schoolweg.