Dit jaar vieren we 150 jaar bedevaart naar Kevelaer,
We vieren dit tijdens de bedevaart op 26 en 27 augustus 2022.
Er wordt een tweedaagse busreis georganiseerd. Opgave bij Ria Vloothuis. Vrijdags 26 augustus sluiten we aan met een 1 daagse busreis vanuit Beuningen en De Lutte, kosten 40 euro.
Ook is er de mogelijkheid om met de fiets of wandelend deel te nemen.
Fietsers vertrekken op donderdagmorgen 25 augustus.
Wandelaars vertrekken op dinsdagmorgen 23 augustus.
Opgave voor 12 augustus en informatie:
1 daagse bedevaart van vrijdag 26 augustus bij Ans van Langen, tel. 06-20477333.
2 daagse busreis en fietsers: Ria Vloothuis, tel. 06- 22044822
Wandelbedevaart: Jos Bijen, tel. 06-23997706
We hopen dat er veel inwoners van Beuningen meegaan.
Het is altijd een gezellige, geslaagde dag.