“Engelen bestaan niet!”, zo zong ooit Ron Brandsteder het openingslied bij zijn Honeymoonquiz, waarbij drie pasgetrouwde stellen tegen elkaar streden om een luxe huwelijksreis. Want dromen zijn vaak bedrog, zo zingt hij verder…. Maar toch kan het je overkomen, dat een Engel op je pad komt, juist op het moment dat je in nood zit.
Zo vertelde mij ooit een dominee over zijn bijzondere ervaring toen hij ernstig ziek in het ziekenhuis lag. Het was midden in de nacht en donker op mijn kamer, zo vertelde hij, ik had een vreselijke dorst en kon niet uit mijn bed komen. Ik dacht dat ik zou vergaan van de dorst en kon alleen maar bidden dat er iemand de kamer binnen zou komen om mij te helpen. Uren heb ik daar in die donkere kamer zo gelegen en gebeden om hulp, totdat, zo vertelde hij, opeens heel voorzichtig de deur van mijn kamer openging en een verpleegster naar mij toekwam. Zij gaf mij enkele slokken water. Ik voelde met het water het leven weer in mij terugkeren. Het voelde voor hem dat zijn gebed was verhoord en dat God een Engel op zijn pad had gestuurd om hem te helpen. Sinds die tijd, zo zei hij, geloof ik in het bestaan van engelen, van engelen van mensen die als de nood hoog is, je weten te redden.

Beste mensen, lezen we ook niet zo’n verhaal in de eerste Lezing van vandaag, waar de uitgeputte profeet Elia alle levenskracht uit hem weg voelt vloeien? Hij is op de vlucht de woestijn in, omdat de koning hem wil ombrengen omwille van zijn boodschap voor gerechtigheid voor de mensen. Een dag lang heeft hij er rondgezworven in de ondraaglijke hitte en eenzaamheid. Totaal uitgeput legt hij zich neer onder een bremstruik. Hij zucht: “Heer, laat mij maar dood gaan, ik kan niet meer verder.” En juist op dat moment stoot een engel hem aan, geeft hem eten en drinken en gesterkt kan hij weer verder. God laat hem niet in de steek, hij laat hem niet in wanhoop omkomen, Hij geeft een teken: wonderbaar voedsel, eten en drinken. Zo voedt Hij zijn profeet, die de wantoestanden en het onrecht onder de mensen aanklaagt. Zo verwint Elia de moedeloosheid en kan hij zijn tocht voortzetten, veertig dagen lang door de woestijn. Veertig dagen die staan voor een mensenleven lang op weg naar de berg Horeb waar hij God kan ontmoeten.

Engelen bestaan wel, zegt de bijbel, waar we verschillende verhalen kennen waarin God de mens in nood tot hulp komt in engelen van mensen. Dat hebben Abraham en Mozes ervaren, dat mocht ook Jezus ervaren in de Hof van Olijven waar Hij een doodsstrijd streed en vroeg of de kelk van het lijden niet aan Hem voorbij mocht gaan Dan wordt ook Hem een engel gezonden die hem sterkt in deze strijd.

Beste mensen, ook ons kan het overkomen dat we in een woestijn geraken, dat jouw leven zo dor voelt als een woestijn, dat de fut er uit is, je het niet meer ziet zitten, dat je alles zat bent. Maar gelukkig zijn er dan zijn er dan weer engelen van mensen die je aanstoten en je een duwtje in de rug geven. Engelen van mensen die je weer eten en drinken geven, die je weer nieuwe energie, nieuwe moed, nieuwe levenskracht geven. Engelen van mensen die iets van zichzelf geven en er zo voor zorgen dat je zelf weer kunt opstaan om de woestijn uit te kunnen komen. Zo zijn er engelen van mensen die een zieke partner niet in de steek laten, maar trouw blijven, iemand blijven verzorgen en dragen ten einde toe. Engelen van vrijwilligers die trouw om bezoek gaan bij eenzame dementerenden, die nooit bezoek ontvangen. Zo kan er ineens, terwijl je het vooruitzicht hebt nog jaren aan de nierdialyse te moeten, een engel van een donor op je pad komen, die zijn nier aan jou afstaat. Engelen van mensen, het kan een goede vriend of vriendin zijn, buurman of buurvrouw, of zomaar een onbekende die je helpt er weer doorheen te komen. Iemand die het voor je opneemt wanneer je het zelf niet meer kunt of durft. Engelen van mensen die je op je levenspad komen en je overeind en verder helpen. Engelen van mensen die je weer voedsel geven en sterken onderweg. Engelen van mensen waarin we voelen en ervaren dat God heel dichtbij is.
Zo was volgens de getuigen, Jezus van Nazareth zo’n engel van een mens, God’ s Engel bij uitstek, in wie meer dan ooit, meer dan in wie ook, God aanwezig was. Jezus is dat levensbrood geweest voor de mensen, dat uit de hemel neerviel. Hij hielp mensen weer overeind en gaf ze nieuw levensvoedsel, nieuwe energie en levenskracht. Ook vandaag is Hij het brood dat onze hoop op leven voedt. Ook vandaag reikt hij ons dat brood, het Panis Angelicus, het engelenbrood aan, om ons te sterken en te voeden.

Engelen, ze zijn er nog volop, engelen van mensen waarin we God van heel dichtbij mogen ervaren, engelen van mensen die ons voeden met brood uit de hemel!

Amen.

Lattrop / Ootmarsum, 11 / 12 augustus 2018

Pastor Jan Kerkhof Jonkman