Dit jaar wordt de 1e Heilige Communie gevierd op zondag 18 april 2020.
Zit uw kind niet op scholengemeenschap De Meander of ’n Boaken en wil hij/zij graag deelnemen aan de 1eH. Communie, dan kan dat.
Wij vragen u uw kind hiervoor aan te melden bij het parochiecentrum van Ootmarsum, e-mail ootmarsum@lumenchristi.nl vóór vrijdag 16 oktober a.s.
De informatieavond zal plaats vinden in de kerk op donderdag 22 oktober 20.00 uur.

Werkgroep 1e H. Communie Ootmarsum/Agelo