Voortdurend moeten wij in ons leven keuzes maken. Dat begint al s morgens bij het opstaan. Ga ik douchen of toch maar voor een snelle wasbeurt bij de wastafel? Wat zal ik vandaag aantrekken? Welke schoenen zal ik vandaag aandoen? Welk beleg smeer ik op mijn boterham? Een keuze tussen verschillende mogelijkheden die gedurende de hele dag worden aangeboden. En dan blijkt dat keuzes maken niet altijd eenvoudig is, want graag willen we van beide kanten profiteren ofwel: van beide walletjes eten. Vroeger had men vaak niet de luxe om zelf te kunnen kiezen, je moest kleding en schoenen vaak delen met je broers en zussen, je had maar één winterjas en deelde samen met broer of zus je bed. En wanneer er moeilijke keuzes moesten worden gemaakt, dan vroeg je om raad bij de pastoor of het hoofd van de Lagere School. De vrijheid om zelf keuzes te maken was er nauwelijks, er werd vaak voor je gedacht. Ook wat het geloof betreft, je volgde het voetspoor van je ouders en voorouders en ging vanzelfsprekend mee in de kerkelijke cultuur waarin je was opgegroeid en bewoog je in de samenleving binnen haar verenigingen en organisaties met een geestelijk adviseur die jou veiligheid en structuur boden. Hoe goed ook bedoeld, het ontnam je van de mogelijkheid om zelf je eigen afwegingen en keuzes te maken. Nee zeggen, tegen het geloof of de kerk betekende dat je als een paria, een ongewenst persoon buiten de kerk en haar gemeenschap werd gezet.

Inmiddels zijn de tijden veranderd en worden we juist gestimuleerd om als volwassene zelf onze keuze te maken. Ook wat betreft kerk en geloofs- of levensovertuiging. Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw hebben we binnen religieus Nederland een grote transitie meegemaakt van een grote kerkbetrokkenheid en invloed van kerken op ons dagelijks leven, tot verdrijving van de kerk naar de rand van de samenleving, het verdwijnen van God uit ons dorp, stad of vaak persoonlijk leven. Mensen laten zich niet meer iets gezeggen door hun ouders of grootouders, de stem van de kerkleiding is niet meer bepalend voor de inrichting van hun leven en moraal. Het geloof in God is vaak ingeruild voor andere goden waaraan ze hun leven en ziel hebben toevertrouwd: zoals de aantrekkelijke en glimmende euro, het geloof in face-book, twitter en de social media, waarin zij geloven dat deze hen het ware geluk, de hemel op aarde brengt. Als je je buik hebt volgegeten, dan blijft geloven niet eenvoudig meer, dan laat je het gemakkelijk los, want dan heb je God en je medemens niet meer nodig, zo lijkt men gemakkelijk te denken.

Dat overkwam ook het Joodse volk toen ze eenmaal in het beloofde Land Kanaän aan waren gekomen en proefden van de welvaart en ze het geloof in God, met wiens kracht ze dit hadden bereikt, vaarwel zeiden. Maak een keuze zegt Jozua, ben je nu al vergeten wat God voor jullie heeft gedaan? Hij dringt ze JHWH niet op, maar geeft zelf het goede voorbeeld. Uiteindelijk komen ze op hun schreden terug en kiezen ze voor het geloof en de God van hun voorouders. Maak een keuze zegt Jezus ook tegen zijn leerlingen, die begonnen te morren, omdat vele meelopers na de grote broodvermenigvuldiging al waren afgehaakt.

Nee, geloof schenkt je geen brood waarvan je lekker zonder zorgen je buik van kan vol eten. Nee, Jezus daagt ons uit om, net als Hij, Brood des Hemels te zijn, dat wil zeggen: levensbrood zijn voor elkaar, de levensweg gaan die Hij is gegaan, door er te zijn voor de arme, de zwakke, de kwetsbare mens. Elkaar tot hulp en troost zijn.

Maar wanneer Hij dit vraagt, geven velen niet thuis, ook sommigen van zijn leerlingen niet. Wanneer je Mij wilt volgen, zo maakt Hij duidelijk, vraagt dat offers en zul je soms moeilijke keuzes moeten maken.

Ook aan ons stelt Jezus diezelfde vraag: ben je trouw aan God? Of ben je een meeloper die meedeint met de waan van de dag, de waan van de tijd? Aan u de keuze om trouw te blijven aan het geloof van uw voorouders, om zelf het goede voorbeeld te geven in gebed en levenshouding, ook al haken in uw omgeving mensen af, maken uw kinderen en kleinkinderen andere keuzes. Dan kunt u, net als Jezus brood uit de hemel zijn, brood zijn voor anderen die hunkeren naar geluk. U zou er goed aan doen om Petrus na te zeggen: : Heer, tot wie zouden wij anders gaan? Gij hebt woorden van eeuwigheidswaarde!

Amen.

Lattrop/Ootmarsum, 21/22 augustus 2021.

Pastor Jan Kerkhof Jonkman