Beste mensen,

We leven in een tijd waarin we steeds minder tijd hebben om na te denken, we worden geleefd door allerlei prikkels die op ons afkomen, in een bubbel, een wereld die ons voedt en in stand houdt door de mobieltjes die wij de hele dag binnen ons handbereik hebben en ons zelfs ’s nachts uit de slaap houden. Dit lijkt wel haast het enige medium dat ons voorziet van belangrijke informatie, onze contacten met anderen onderhoudt en onze leefwereld bepaalt. Zo zagen wij vrijdag j.l. in de vertrekhal van het vliegveld Lissabon en gezin met drie opgroeiende kinderen moe neerploffen op de schaarse stoelen, met de slaap nog in hun ogen. Ze zaten nog niet of de drie kinderen hadden hun mobieltje al in de hand en zaten half slaperig, apart van elkaar, zich niet bewust zijnde van elkaars gezelschap en de mensen om hen heen, de berichten te lezen en te seppen op hun iphone. Dat lijkt de wereld te zijn waarin we leven, die ons van de noodzakelijke informatie voorziet en de basis is van ons handelen. Hoewel de moderne communicatiemiddelen een zegen kunnen zijn in onze tijd, dragen ze ook een schaduwzijde in zich. Zij beperken de persoonlijke contacten, zij suggereren dat de informatie die zij geven de ware wijsheid is die wij in het leven nodig hebben, zij bepalen de trend van het leven, die velen achteloos, zonder zelf na te denken volgen. Het luisteren naar mensen met levenservaring en wijsheid is uit de mode, je zoekt deze zelf op, op je mobieltje, zelfs in het onderwijs wordt het directe contact met de leraar steeds schaarser. Zo worden wij meegesleurd in de trend van deze tijd en krijgen nauwelijks nog tijd bij ons zelf te komen, ons af te vragen of datgene wat ik doe wel wezenlijk en noodzakelijk is, of dat het slechts een bijkomstigheid is of een onnodige opsmuk van mijn leven. Maar het leven is meer dan geld verdienen, je facebookpagina vullen met bijzondere selfies op exotische plekken, leuke reizen maken en zorgen voor vele volgers op twitter en en instagram. Het leven is meer dan geld verdienen, meer dan zorgen voor goede relaties en het etaleren van jouw succesverhalen. Alles wat wij doen, zo zeggen de Schriftlezingen ons vandaag moeten in staat zijn het wezenlijke en noodzakelijke te onderscheiden van het de versiering en bijkomstigheden van het leven. Het moet in dienst staan van de komst van het Rijk van liefde en vrede. Een heerlijke wereld, zo zou je het ook kunnen zeggen, en wereld waarin geen dictators en slaven zijn, geen blanken en geen zwarten, geen armen en geen rijken, maar alleen broers en zussen. Een heerlijke wereld zonder angst voor terrorisme, zonder vluchtelingen, zonder milieuvervuiling en vernietiging van de aarde.

En dat vraagt om radicale keuzes, dat gaat om levenswijsheid, keuzes die dieper gaan dan de liefde voor je ouders, je echtgenoot), je kinderen. Hoe goed en belangrijk ze ook voor je zijn, wat doe je wanneer ze wegvallen uit jouw leven? Hoe ga je dan verder? Word je dan niet heel fundamenteel geraakt door de kern van het leven? Wanneer ze wegvallen uit jouw leven kom je dan niet vaak bij de echte kern van ons leven? Wat echt van waarde is? Zouden we deze kern ook niet kunnen vinden in de wijsheid om te kunnen onderscheiden waar het echt om gaat in het leven? De wijsheid om dingen los te kunnen laten, dingen die teveel aandacht en energie opslokken, zoals je geld, je iphone, je selfies, je ik-gerichtheid.
Wijsheid om in te zien wat deze aarde, deze samenleving en de mensen nodig hebben om te leven. Onze wereld heeft juist mensen nodig die de aarde en de kwetsbare mensen behoeden. Mensen die zout kunnen zijn voor de maatschappij, want anders bederft de hele schepping. De maatschappij heeft mensen nodig die Jezus willen volgen met hart en ziel.

Om die levenswijsheid te vinden moet je tijd en ruimte vinden, moet je wellicht dingen loslaten, jouw gehechtheid aan jouw spullen, jouw telefoon of geld. Die levenswijsheid kun je op het spoor komen door te luisteren naar je hart, want daar woont Gods wijsheid. De wijsheid die niet schreeuwt zoals onze media, die zich niet opdringt, maar fluistert met een stem van zachtmoedige liefde. Het leren luisteren naar die stem vraagt om oefening. Het zou goed zijn om er elke dag even tijd voor vrij te maken, om te kunnen luisteren in de stilte van je hart.

En het is goed om af en toe hier samen te zijn, niet alleen voor ons eigen hachje, maar om samen na te gaan of we het wel kunnen: een goede volgeling van Jezus te zijn. Op meelopers zit Hij niet te wachten, mensen die alleen maar trouw zijn zolang het hun goed uitkomt en vervolgens afhaken. Laten wij, lieve mensen oprecht proberen zijn leerlingen, zijn volgelingen te zijn. De wereld, ook onze eigen wereld, wordt er alleen maar beter van.

Amen.

Ootmarsum, 8 september 2019, herdenkingsdag van Maria Geboorte,

Pastor Jan Kerkhof Jonkman