Heer onze God,
wij willen u bidden voor de velen,
die het moeilijk hebben in deze verwarrende tijd;
mensen die bang zijn hoe het verder moet,
bang voor het bestaan,
bang voor ziekte en dood.

We vragen U wees met hen,
wees ook met allen die lijden aan het virus
en neem allen op bij u die gestorven zijn.

We bidden het u
op voorspraak van Maria door Christus onze Heer.
Amen.