Energie is een belangrijke factor binnen onze economie. Wanneer de olieprijzen op en neer gaan is dit meteen te merken in onze economie. We merken dit ook meteen aan de bezinepomp, waar in onzekere tijden de benzineprijzen flink op en neer kunnen gaan als knikkers in een glazen bak. We zijn afhankelijk van energie, was het vroeger vooral energie, opgewekt door onze prachtige, historische windmolens, later steenkool en nu nog vooral aardgas en olie. We zijn volledig afhankelijk van de energie bronnen. Het is dan ook een belangrijke factor in onze industriële samenleving. Je zou wel mogen zeggen dat door de aderen van onze samenleving olie stroomt, in plaats van bloed. Zo speelt olie niet alleen een belangrijke rol in onze wereldeconomie, maar was dat ook het geval in de tijd waarin ons Evangelieverhaal afspeelt over de tien bruidsmeisjes. In die dagen was olie ook een belangrijk smeermiddel in de samenleving. Olie geperst uit olijfbomen, die toen veelvuldig voorkwamen in het landschap. Olijfbomen was een teken van voorspoed, zoals de exorbitante rijkdom die we zien in onze golfstaten. Olie was een noodzakelijke, dagelijkse behoefte, net als water en brood. Je had het nodig om licht te maken en voor de bereiding van het dagelijks voedsel.

Jezus gebruikt olie symbolisch als brandstof voor ons geestelijk leven. Olie staat in de Bijbel voor wijsheid en de Heilige Geest. Jezus wijst ons erop dat we niet oppervlakkig moeten leven, dat het wijs is om waakzaam te zijn. Houd je levenslamp brandend, kijk goed om je heen wat er zich afspeelt in de samenleving om je heen, raak niet in paniek wanneer er iets onverwachts op jouw pad komt, zoals het Covid-19 virus, maar blijf ook dan vertrouwen hebben. Richt je op de toekomst en ga niet bij de pakken neerzitten. Juist in moeilijke tijden heb je behoefte aan zekerheid en licht voor de toekomst. Maar waar haal je de brandstof vandaan om dat licht aan te steken en brandend te houden? Jezus houdt ons voor dat een sterk geloof en een diep godsvertrouwen dat Hij ons niet in de steek laat, dè brandstof kan zijn voor onze levenslamp.

Niet de dagkoersen van de olie bepalen de gang van ons leven, maar de hoop die in ons leeft. Niet de constante stroom aan nieuws dat dagelijks door de media over ons wordt uitgestort, ons soms bang en onzeker maakt, bepalen de zin van ons leven, maar het werk dat wij uit liefde en zorg voor onze naaste doen. Niet de overwinning op anderen geeft glans aan ons leven, maar de open- en gastvrijheid die wij kunnen bieden aan mensen die radeloos zoeken naar onderdak of een nieuw bestaan. Ook wij zullen veel tegenslagen moeten verwerken in ons leven, soms zullen we, net als de meisjes lang moeten wachten tot er weer een stukje vreugde komt in je leven. Op zulke momenten heb je een extra voorraad olie nodig om je levenslamp brandend te houden, om te geloven dat er ooit een bevrijdend moment komt, een moment dat Jezus aanduidt als de komst van de hemelse bruidegom. Want eens komt het moment waarop de deur opengaat en er licht binnenvalt in jouw leven. Dan mag je je lamp uitdoen, want je wordt omarmd door troost en geluk.

Tot dat moment hebben we de olie nodig om die hoop levend te houden. De hoop dat God ons niet in de steek laat. Wees waakzaam zegt Jezus, want er kan een moment komen waarop God jou nodig heeft en zegt: Jij hebt de olie bewaard, jij hebt licht, jij kunt het verspreiden. Geef iets van jouw hoop aan mensen die in de put zitten, die verdrietig zijn en wanhopig. Wees goed voor mensen die verlangen naar vriendschap en liefde. Dan wordt het bruiloftsfeest gevierd waarvoor wij allen zijn uitgenodigd.

De prijs voor deze olie is niet zo wisselvallig als de dagkoersen op de beurs. Want deze olie wordt geperst uit vruchten van liefde, solidariteit en gerechtigheid, uit olijven die groeien aan een vriendschapsboom. Kruiken vol olie die voortvloeien uit een warm mensenhart. Olie waarmee wij werden gezalfd in het Doopsel en het Vormsel, olie die ons eraan herinnert niet oppervlakkig en gemakzuchtig te leven, maar ons voeden om aandacht te hebben voor God en onze naaste. Olie die het licht van onze hoop en ons geloof brandend houdt. Maar let op: als je op moeilijke momenten in je leven geen voorraadje geloof hebt aangelegd, dan kom je niet waar je zijn moet.

Wees dus waakzaam en zorg dat je op tijd voldoende olie hebt ingeslagen.
Amen.

Lattrop, 9 november 2020

Pastor Jan Kerkhof Jonkman