Al enkele keren heb ik met pelgrims het Holocaustmuseum Yad Vashem bezocht in Jeruzalem. Een monument dat ons moet blijven herinneren aan de Joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, dat ons moet blijven herinneren aan de misdaden tegen het Joodse Volk, de massale vernietigingskampen, opdat wij niet weer in dezelfde fout terugvallen. Al wandelend door dit museum wordt je duidelijk hoe gruwelijk deze periode is geweest en vraag je je af hoe de mensheid tot zoiets in staat is geweest. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat zij zo zijn afgedwaald van onze menselijke beschaving, de menselijke waardigheid gruwelijk hebben geschonden en massaal, gewetenloos, menselijk leven hebben vernietigd. Frappant is dat een groot deel van het museum zich onder het maaiveld bevindt, wat aangeeft dat datgene wat dit monument ons laat zien, het daglicht niet kan verdragen. Een volk afgedwaald van de beschaving, dwars tegen alle menselijke, christelijke waarden en normen in, dwars tegen Gods schepping, tegen zijn Liefde en rechtvaardigheid in, veroorzaakte een donkere wolk boven Europa, en verduisterde Gods Licht van Liefde, trouw, vrede en goedheid jegens de mens en de schepping. Yad Vashem, dit monument moet ons waarschuwen om nooit meer te vervallen in oude fouten, in fout gedrag. De naam: Yad Vashem, betekent: Vinger…Hand, verwijzend naar de profeet Jesaja, waarin de profeet zegt dat God ons niet in de steek laat, dat Hij het recht handhaaft, dat Hij redding, nieuwe toekomst brengt. Ook dat is in de bouw tot uitdrukking gebracht, want bij het uitgaan van het museum loop je tegen een helling op, naar een balkon. En vanaf dat balkon die je het nieuw opgebouwde Jeruzalem aan je voeten liggen. M.a.w.: God geeft altijd nieuwe toekomst.

Een zelfde soort monument houdt Jezus Nicodemus vandaag voor, wanneer Hij verwijst naar de opgeheven slang die Mozes omhoog hield toen het volk, zwervend in de woestijn op weg naar het Beloofde Land, ongehoorzaam werd aan God en als straf werd overvallen door giftige slangen met dodelijke beten. Mozes richtte een paal om met koperen slang, verwijzend naar het kwaad, want de mens moet het kwaad in de ogen zien, om eraan herinnerd te worden om niet terug te vallen in oude fouten. Een waarschuwing om ook in de toekomst trouw te blijven aan God. Een waarschuwend teken voor de toekomst.
Ook in het Beloofde Land verviel het volk weer in ontrouw aan hun God en werden ze gestraft door de deportatie naar Babylonië. Blijkbaar hebben wij mensen zulke monumenten, zulke tekenen nodig om ons daaraan te herinneren.

Oog in oog staat met het kwaad, kan je ervoor behoeden dat je niet opnieuw ten onder gaat in het kwaad, dat je niet vervalt in de duisternis, in de onderwereld, in de kelder der mensheid, die het daglicht, die Gods Licht niet kan verdragen.
Ook wij leven in een wereld die niet volmaakt is, waar onrecht aan de orde van de dag is, waar mensenrechten worden geschonden, mensen slachtoffer worden van onrechtvaardige wetten en oordelen. Denk maar aan de toeslagenaffaire bij onze belastingdienst, die vele onschuldige mensen in wanhoop, armoede en ontwrichting van hun leven hebben gedreven, omwille van hun huidskleur of niet westerse naam. Weerloze vluchtelingen die we onder erbarmelijke omstandigheden in slecht geoutilleerde kampen in Zuid Europa aan hun lot overlaten, terwijl wij massa ’s vaccins inkopen om ons leven veilig te stellen voor corona. Het zijn de krachten van beneden, die het Licht van Boven verduisteren. Wij allen leven in die spanning, een spanning waarin we de komende week een stem moeten uitbrengen, een stem die de richting van ons land , onze toekomst zal bepalen. Het is aan ons om de koers mede te bepalen Wordt het een koers die ons doet afkeren van het Licht, van de christelijke beschaving, van onze trouw aan God, die staat voor Liefde, gerechtigheid, menswaardigheid en toekomst voor iedereen, de koers die Jezus voor ons uitzette. Of wordt het een koers om ons eigen belang veilig te stellen en anderen, kwetsbaren eraan op te offeren?
Als je de weg van Jezus volgt, dan wordt niemand uitgesloten, mag iedereen wandelen in Gods Licht, mag ieder mens zich gedragen weten in zijn Hand, zal de toekomst van de wereld na corona beter zijn dan voorheen.

Ik zou zeggen: niet terug naar het oude normaal, niet terugvallen in het oude leven, maar met Pasen, opnieuw opstaan en instaan voor een nieuwe toekomst in Gods Licht. Een toekomst die garant staat voor eeuwig leven!

Amen.

Noord Deurningen, Beuningen, Lattrop,
13/14 maart 2021.

Pastor Jan Kerkhof Jonkman