Nu vanuit de Stiftskerk Weerselo met als thema: ‘Los van Corona’

Woensdagavond om 18.30 uur verzamelen de wandelaars zich voor de Stiftskerk te Weerselo

Na ontvangst bij deze prachtige kerk wandelen we rondom Weerselo door open velden, door bossen met bomen en struiken in vol ornaat.
Velen zullen dan reeds zijn ingeënt maar desondanks wandelen we op de voorgeschreven onderlinge afstand van elkaar. Deze eerste wandeling na corona is kort – plm. 5 km.
Onderweg is volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over bijvoorbeeld wat corona met ons heeft gedaan, zowel thuis als met familie en kennissen.
Er zijn stilte momenten en misschien zang.
Na deze wat kortere wandeling schenken we koffie of thee in/bij het schooltje op het Stift.
Deelname is gratis – na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten.
Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom.
De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.
Opgave per mail bij Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com
Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.
Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.

Flyer van dit evenement om bijvoorbeeld door te sturen