Mededeling weekend 10/11 oktober parochie Lumen Christi:

Gezien de ontwikkelingen in verband met de tweede coronagolf, hebben de bisschoppen van Nederland besloten zich zoveel mogelijk aan te sluiten bij de landelijk geldende richtlijnen.
Dit houdt in:

Zo snel mogelijk het aantal kerkbezoekers per viering terug schalen naar maximaal 30 personen (exclusief bedienaren)
Een dringend advies om een mondkapje te dragen, met uitzondering bij het ontvangen van de communie.
Geen samenzang

Wel is zang mogelijk door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor zang door kinderen.

Het pastoraal team van Lumen Christi zal de komende week komen met de uitwerking van deze aanscherping van de maatregelen en dit communiceren met de locaties.

Meer kunt u lezen op de website van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland

Via ons KERK TV kanaal kunt u alle diensten via laptop, PC, tablets en smartphones bijwonen. Klik hier voor KERK TV