Wij houden u graag op de hoogte van de opbrengst van de actie Kerkbalans 2019. Tot en met september van dit jaar hebben wij een bedrag van € 19.000,00 mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank!
Uw bijdrage maakt het mede mogelijk binnen de locatie onze activiteiten én het kerkgebouw in stand te houden. En daarmee ook de leefbaarheid in onze dorpskern verder te ontwikkelen en te behouden, in samenwerking met de Buurtschapsraad. Denk bijvoorbeeld aan het Dorpsontbijt in juni van dit jaar naar aanleiding van 200 jaar kerk in Lattrop-Breklenkamp, dat een enorm succes was. De Dorpsbieb is ook een prachtig initiatief gebleken. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen rondom de dorpskern waarbij de locatiekerk wordt betrokken. Wij zullen het uiteindelijk samen moeten doen en daar is geld voor nodig.
Ons streven voor 2019 is, zoals u in onze actiebrief hebt kunnen lezen,
opnieuw op een bijdrage van minimaal € 22.000,00 uit te komen.
Wij nodigen u uit: mocht u nog niet hebben bijgedragen maar dat nog wel willen doen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer (IBAN) NL18 RABO 0127203494 t.n.v. H.H. Simon & Judas Lattrop, o.v.v. ‘Kerkbalans 2019’ en uw adres.

Locatieraad Lattrop