Inmiddels hebben onze vrijwilligers en vrijwilligsters van de jaarlijkse Aktie Kerkbalans weer de bekende enveloppe met intekenformulier Kerkbijdrage bij u bezorgd. De Aktie loopt dit jaar van 18 januari tot en met 1 februari 2020 met als thema: “GEEF VOOR JE KERK”. Wij u vragen om het intekenformulier in te vullen en gesloten in de retourenveloppe al vast klaar te leggen. Onze vrijwilligers komen vanaf 23 januari bij u langs om de enveloppe met het inschrijfformulier weer op te halen. Mocht de vrijwilliger u niet thuis treffen, wilt dan u zo vriendelijk zijn om de envelop in de brievenbus bij de kerk te doen. Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage.

De Locatieraad