“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Deze week beginnen wij met actie Kerkbalans 2022.
Maar eerst willen wij alle parochianen dank zeggen voor hun bijdrage in het afgelopen jaar. Wij, als locatie, kunnen niet zonder uw bijdrage.
Evenals in 2021 moeten wij de actie Kerkbalans anders organiseren i.v.m. corona. Aan u wordt gevraagd om de informatiebrief goed te lezen. Samen met dit parochieblad ontvangt u de envelop met informatie over de actie Kerkbalans 2022.

Automatische incasso:
Degene, die in 2021 de kerkbijdrage door middel van een automatische incasso hebben overgemaakt, vragen wij in de brief of wij deze incasso ook voor 2022 mogen gebruiken. Indien u hiermee akkoord gaat, hoeft u verder niets te doen. U ontvangt niet het gele betaalformulier. Gaat u niet akkoord met dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester. Hij zal in overleg met u de automatische incasso wijzigen c.q. stopzetten.

Zelf overmaken door middel van overschrijving:
Parochianen die in 2021 zelf het bedrag hebben overgemaakt kunnen dat ook doen in 2022. Indien U toch wilt overgaat tot een automatisch incasso dan dient U het gele formulier (met de naamsticker) in te vullen (automatisch incasso aankruisen) en deze in de envelop van actie Kerkbalans (met sticker) te deponeren in de brievenbus van de kerk/parochiesecretariaat. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met de penningmeester.
Automatische incasso heeft onze voorkeur.

In verband met het coronavirus, vinden wij het niet verantwoord, dat onze vrijwilligers persoonlijk bij U langs komen voor het ophalen van de envelop. De enveloppen actie Kerkbalans 2022 worden dus niet bij u thuis opgehaald.
Wij rekenen op uw begrip en medewerking. Blijf allen gezond.

Namens de locatieraad,
René Wessels
Penningmeester H. Jozef
Tel. 06-23222993
renewessels21@gmail.com