Afgelopen weken zijn de vele collectanten van de actie Kerkbalans bezig geweest de enveloppe te brengen en weer op te halen. Wanneer u onverhoopt niet thuis was en de enveloppe is bij u blijven liggen, dan kunt u ons zeer van dienst zijn door deze in de brievenbus van het parochiecentrum te deponeren. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Werkgroep Kerkbalans