Als parochie Lumen Christi zullen we dit jaar het adventsproject:
“voldoende eten voor kinderen in Nicaragua” omarmen. In Nicaragua is 70 procent van de plattelandsbevolking arm.
Moeder- en kindsterfte kennen in dit land de hoogste cijfers van Centraal Amerika en gezinnen kampen met een groot tekort aan voedsel.
We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.
In het locatieblad Preaksteulke zit het adventszakje, dat u kunt inleveren in de kerk tijdens de diensten of in de brievenbus van de pastorie.
U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken naar dit rekeningnummer: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

M.O.V. Ootmarsum