Als parochie Lumen Christi hebben we indertijd besloten om de Adventsactie drie jaar lang te richten op hulp in Rwanda. De komende Advent zal dit de laatste keer zijn. (de opbrengst vorig jaar voor Rwanda en de vier andere projecten was landelijk € 569.525)
Het gaat in Rwanda om de ongeveer 3000 straatkinderen en hun gezinnen. Concrete nood, terwijl de welvaart van het land toeneemt. Want toch leven veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. Zij kunnen onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding en medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik, geweld of mishandeling. Leven op straat lijkt dan een oplossing. De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen in Kigali op en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. In het opvangcentrum krijgen de kinderen eten, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs. In de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal herstellen. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin.
Vanuit de opbrengst van de komende Adventsactie wil CECYDAR investeren in een eigen water- en stroomvoorziening. De waterput, die momenteel alleen wordt gebruikt voor de landbouw, wordt aangesloten op het opvangcentrum. Daarnaast wil het centrum een zonnestroomsysteem aanleggen om onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet. Rwanda ligt praktisch op de evenaar, dus zon is er genoeg. Deze investeringen in duurzaamheid verdienen zich terug en leveren dan een flinke kostenbesparing die dan weer ten goede kan komen aan de opvangkosten voor de kinderen. Als we zelf kinderen hebben, dan gaan ze ons meer aan het hart dan wat dan ook. En uiteraard, ook wij kunnen niet allen noden oplossen. Maar elk kind in Rwanda dat weer op het goede spoor gezet wordt is “kind van God” en kan ook tot zijn/haar recht komen! Vandaar onze oproep aan U om te geven!

Namens het Diaconaal Beraad: pastor Leo Ros

Lees hier meer

Bankgegevens
IBAN: NL89 INGB 065 310 0000
T.n.v.: Adventsactie, Den Haag”