Beste parochianen,

Op 28 november start de Advent periode, waarin we in afwachting zijn van het kerstfeest. Advent is een periode waarin we ons kunnen bezinnen op al het goede en mooie wat ons is gegeven. Niet iedereen is gelijk bedeeld in de complexe wereld waarin we leven. Daarom wordt er tijdens de Advent periode aan u gevraagd om een klein deel van al het goede dat ons toekomt met minder bedeelden te delen, middels een financiële bijdrage.
Deze keer willen we tijdens de Advent actie geld inzamelen voor geboortezorg en begeleiding van 720 zwangere vrouwen en 240 jonge moeders in Somalië.
Somalië is een land in de hoorn van Afrika en aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog en hongersnood. Een derde van de inwoners kan niet voorzien in hun levensonderhoud en is afhankelijk van hulp. De kwaliteit van de gezondheidszorg is ronduit slecht. Zwangere vrouwen zijn veelal overgeleverd aan de zorg van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt tot een extreem hoog sterftecijfer onder moeders en pasgeborenen.
In 2020 is er in de stad Burdhubo in het zuiden van Somalië een gezondheidscentrum opgezet dat aanstaande moeders professionele zorg en begeleiding biedt. Deze moeders zijn moeilijk te bereiken omdat zij nauwelijks op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Vaak belemmeren culturele tradities het gebruik van deze zorg. De bedoeling is hulp te bieden aan aanstaande en jonge moeders en daarbij de traditionele vroedvrouwen in te zetten als doorverwijzers. Belangrijk is dat de lokale bevolking vertrouwen krijgt in de lokale gezondheidszorg. Met de opbrengst van deze advent actie wordt ook bijgedragen aan het vaccineren van 150 kinderen onder de vijf jaar, tegen infectieziekten.

Tom van Vilsteren