Delen snakt naar meer. Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. Zij kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede (armoedeval), ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren zij campagne tijdens de advent periode. Zij steunt dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Als parochie Lumen Christi zullen wij dit jaar het advent project “voldoende eten voor kinderen in Nicaragua” omarmen. In Nicaragua is 70 procent van de plattelandsbevolking arm. Ondervoeding is een groot probleem. Moeder en kindersterfte kennen in dit land de hoogste cijfers van Centraal Amerika. Palacaguina is een van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Gezinnen kampen er met een groot tekort aan voedsel. Als gevolg daarvan is ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en heeft een groei- en ontwikkelachterstand. Het doel van het advent project is om gezinnen in Palacaguina te leren moestuinen op een duurzame wijze te bewerken. De bevolking leert moestuinen op een gezonde manier bewerken en de grond op langere termijn vruchtbaar te houden. Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit 144 gezinnen. De kinderen in deze gezinnen zijn ondervoed. De gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtechnieken, om de opbrengst van hun moestuinen te verbeteren en kennis van goede voeding te verhogen. Ieder gezin ontvangt een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter, pikhouweel en zaden om hun eigen groenten te kweken. Verder ontvangen zij vouchers die zij in noodsituaties in kunnen wisselen voor voedselpakketten. Samen met adventsactie kunt u bijdragen een wereld waar mensen voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen en welvaart rechtvaardig wordt verdeeld.

U kunt dat kleine duwtje in de rug geven. Vanuit het diaconaal beraad hopen wij van harte dat u een financiële bijdrage kunt en wilt leveren aan dit bijzondere project. Bij het volgende dorpsblad is er een adventszakje bijgevoegd.

Deze kunt u in het kistje deponeren achter in de kerk.