Een icoon in onze geloofsgemeenschap, Willie Snijders penningmeester in de locatieraad, heeft per 1 oktober ’20 officieel afscheid genomen als lid van deze raad.
Sinds 2002 heeft hij op meer dan voortreffelijke wijze de penningen van de parochie H. Nicolaas en later de geloofsgemeenschap H. Nicolaas beheerd. Chapeau! Het ambt van penningmeester draagt in zich dat het wel eens irritatie oproept omdat men vindt dat hij/zij “teveel op de centen zit”.
Willie kon dit spanningsveld goed aan al zullen de onterechte verwijten hem geraakt moeten hebben. Knap om dan zó te kunnen functioneren en een, tot nu toe, financieel gezonde geloofsgemeenschap te kunnen overdragen aan zijn opvolger.
In de lopende dagelijkse zaken waarbij financiën een rol spelen, springen vooral zijn betrokkenheid en “de hand op de knip houden” op, waarbij zijn sociale gevoel voor de parochiaan die hulp nodig heeft sprekend is.
Zijn inzet voor de grote projecten als de restauratie van de koepelkerk, stiltecentrum op het kerkhof en de recentelijke verbouwing in de kerk konden vooral worden uitgevoerd door het gezonde financiële beleid waaraan hij leiding gaf. Zijn financiële kennis werd ook buiten onze geloofsgemeenschap zeer gewaardeerd als financieel adviseur voor buurtparochies en bisdom.
Gelukkig laat hij de geloofsgemeenschap niet helemaal in de steek want de zorg voor het kerkhof en de jaarlijkse Aktie Kerkbalans zal hij blijven begeleiden.

Onze geloofsgemeenschap en de parochie Lumen Christi zijn hem veel dank verschuldigd. Willie, dank voor alles!