Beste medeparochianen van Tilligte,

Net als voorgaande jaren houden we in onze Parochie en Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas gedurende de maand januari weer de jaarlijkse Aktie Kerkbalans. De actieperiode loopt van 16 januari tot en met 30 januari 2021.
Het thema in 2021 is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”
De opzet van de kerkbalans is anders dan voorgaande jaren. We moeten rekening houden met de landelijke coronamaatregelen en daarom zal er zo min mogelijk persoonlijk contact zijn tussen de vrijwilliger/vrijwilligster en de parochiaan in zijn of haar wijk.

Vanaf 11 januari kunt u de bekende enveloppe met intekenformulier kerkbijdrage weer in uw brievenbus verwachten. Er zal een brief in de enveloppe worden bijgesloten met het verzoek om uw intekenformulier in de gesloten retourenveloppe voor 25 januari te deponeren in de brievenbus van vermelde contactpersoon in uw wijk of straat.

Daarnaast en daarna hebt u ook nog de mogelijkheid om de enveloppe in te leveren in de brievenbus van onze Kerk, Ootmarsumsestraat 138.
Mogen wij ook het komende jaar weer rekenen op uw financiële bijdrage, een bijdrage welke zo ongeveer de belangrijkste inkomstenbron van de Geloofsgemeenschap is geworden.
Voor uw medewerking hartelijk dank en wij wensen u alle goeds in het nieuwe jaar.

Locatieraad