Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

Werkgroep Aangepaste Kerkdiensten In Twente

Ook dit jaar organiseert de WAKIT wederom een speciale kerstviering
Voor en door mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking en een ieder die deze doelgroep een warm hart toedraagt. De viering is dit jaar op:

Zondag 22 december 2019

Aanvang 18.15 uur (verzamelen aan de Bovenesweg)
Start viering buiten 18.30
Net als voorgaande jaren gaan we weer op een speciale wijze het kerstfeest beleven. Samen, op weg naar de stal, waarbij het kerstspel onderweg wordt uitgebeeld door onze speciale talenten.
De heraut verzoekt een ieder hem te volgen naar Bethlehem, herders, engelen, Jozef en Maria, de 3 koningen, allen gaan op weg om een warme plaats te zoeken. Wie weet komen ze bij onze stal aankloppen. We houden er in ieder geval rekening mee zodat wij ze een warme plek kunnen aanbieden.
Vanaf de parkeerplaats aan de Bovenesweg (deze kunt u vinden door de ster aan de Vasserweg te zoeken, volg vanuit Ootmarsum de weg richting Vasse of andersom 😉 gaan we gezamenlijk naar de “Kerststal” van de
Familie Kuks waar aansluitend ook de viering zal plaatsvinden. Verzamelen vanaf 18.15, de viering star buiten om 18.30 uur.
Onze voorganger is Pastor Kerkhof Jonkman. Er is een koor en er zijn midwinterhoornblazers die meewerken aan deze viering. Natuurlijk is ook jullie eigen muzikale inbreng meer dan welkom.
Na afloop gaan we kroamschudden en is er ruimschoots de tijd om gezellig na te praten en wat warms te drinken.

Enkele tips:
 De viering begint buiten, pas uw kleding aan naar de weersomstandigheden.
 Volg aub de aanwijzingen van de verkeersregelaars en vrijwilligers op. De auto’s worden geparkeerd aan de Bovenesweg.
We hopen er samen met jullie een fijne viering van te maken.

Met vriendelijke groet,
De WAKIT
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via
wakitviering@gmail.com
 Werkgroep Aangepaste Kerkdiensten In Twente
 0541291287

 

flyerwakit2019

Eerste Zondag van de Advent: Weest waakzaam!

Opening Jaar van de Eucharistie

Wie in onze dagen zijn ogen goed durft open te doen, die ziet en voelt van alle kanten dreigingen op ons afkomen. Bedreigingen die het leven en de toekomst van onze aarde raken. Na de euforie op Prinsjesdag toen de zon nog volop scheen en de schatkist op uitbarsten stond vanwege de miljarden die de regering niet kwijt kon, is er inmiddels een donkere wolk komen te liggen over ons land en de wereld. Boeren trokken naar Den Haag vanwege de stikstofcrisis, bouwbedrijven bezetten het Malieveld en zagen hun bouwplannen verdampen vanwege de grote hoeveelheid PFas in onze bodem, het onderwijs en de zorg kunnen hun verplichtingen naar de samenleving niet meer nakomen vanwege gebrek aan geld en mensen, en deze dagen hoorden we dat de we ondanks de grote problemen met ons klimaat, we, ondanks alle plannen en maatregelen, nog steeds meer vervuilen. De studentenopstanden en conflicten tonen ons de onvrede en onrechtvaardige samenlevingen in diverse landen over de wereld. Al met al een onheilspellend vooruitzicht van een situatie, zoals die ons ook wordt voorgehouden in de Schriftlezingen van deze Eerste Zondag van de advent. Roepen we door ons handelen zelf de zondvloed af, zoals aangehaald wordt in het Evangelie, wanneer we zo blijven doorleven, met ons ongebreideld consumptiegedrag, met overmatig eten en drinken, het verbrassen van onze grondstoffen? Vervuilen van ons milieu en de schone lucht om te kunnen leven? Zijn we in staat om te zien, in te zien, te begrijpen, wat wij onszelf en onze generaties na ons aandoen?lees verder… Eerste Zondag van de Advent: Weest waakzaam!

Wandelen op de grens op de grens van oud en Nieuw

De bergvennen bij Lattrop

Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis staan we stil bij de teksten uit de bijbel, maar ook van “de Heiligen” van onze tijd. Het jaarthema “Brood om te delen, brood om te leven” zal in de teksten doorklinken. Dit keer wandelen we in “De Bergvennen” bij Lattrop (ca. 7km). Na de wandeling eten we samen een broodmaaltijd in de pastorie van Ootmarsum.

Wanneer: 29 december, 13.00 uur tot ca 18.00 uur.

Startpunt: Parkeerplaats bij de klootschietbaan in Lattrop, Frensdorferwerg, ter hoogte van de Bergvennenweg. Naar Ootmarsum maken de deelnemers gebruik van eigen vervoer.
Kosten: € 7,50 (inclusief broodmaaltijd)
Aanmelden gewenst i.v.m. de broodmaaltijd: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.

Pastor Praat

Andermans geluk

“Het is weer advent, kijk hoe het eerste kaarsje brandt…” het liedje dat kinderen zingen bij het aansteken van de kaarsjes van de adventskrans. Terwijl ze tegelijkertijd vol verwachting zingen voor de Sint. Zo is ook de adventsperiode een periode van verwachting, verwachting op de komst van een klein kind dat aan het Licht komt, en dat ons het goede belooft. Er zit in mensen een diep verlangen naar licht. Licht wekt ons op, geeft ons hoop en energie, maakt van ons betere mensen. Gelovig of ongelovig, in de donkere dagen voor Kerstmis hunkeren we allemaal naar licht. Het is de periode waarin we stil mogen staan en ons voorbereiden op het komende kerstfeest. Dat is soms nog wel eens moeilijk. Als ik om me heen kijk lijkt het wel eens of we van feest naar feest gaan, gehaast alsof stil staan bijna niet meer mogelijk is. Vinden we nog wel tijd voor bezinning? Staan we wel eens stil bij het wonder van de kleine alledaagse dingen die ons toevallen? En bij anderen om ons heen? Onlangs zei Derk de Wachter in de Trouw “De zin van het bestaan is zorgen voor ándermans geluk” De adventsperiode is daarvoor bij uitstek geschikt, omdat dit een heel moeilijke tijd kan zijn voor hen die, om welke reden dan ook, aan huis gebonden of eenzaam zijn. Het is daarom ook dat we extra opgeroepen worden tot actie, bijvoorbeeld, door de moeite te nemen iemand te bezoeken, met mensen mee te lopen, kortom door extra aandacht te geven aan mensen die het nodig hebben. Het is dat omzien naar elkaar waartoe we telkens opgeroepen worden, bijzonder in deze tijd. De adventsperiode is een periode waarin we vooruit mogen lopen op de geboorte van Jezus Christus en Zoon van God. We weten dat er telkens weer in de geschiedenis mensen door Hem gegrepen worden, en dat dit hun leven veranderd heeft. En zo is God ook te zien in mensen die elk op hun eigen manier het licht, soms met een hoofdletter, in het leven van anderen brengen.

Pastor Ingrid Schraven

Adventsactie “Kinderen brengen hoop”

Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen ze hoop. Hoop dat ze een verschil ten goede zullen maken. Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem…

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventperiode. Centraal in de Adventsactiecampagne staan moeders en kinderen. Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. Voor meer informatie: klik hier https://www.vastenactie.nl/adventsactie

Christus Koning 2019

Niet elk land is gelukkig met zijn koningen en prinsen. Zo kreeg de tweede zoon van koningin Elisabeth heel wat kritiek op zijn bordje na het interview deze week voor de BBC in verband met zijn relatie tot de Amerikaanse filantroop Epstein die ervan wordt verdacht dat hij aan rijke vrienden minderjarige meisjes aanbood voor seks. Omdat de prins hierover geen greintje spijt over deze vriendschap en de schunnige daden die hij zelf deed, werd hij totaal afgebrand en moest hij zijn koninklijke takenneerleggen. Blijkbaar lukt het niet elke prins of man van koninklijke bloede er een voorbeeldige levenswandel op na te houden. Ook wij hebben in het verleden zulke prinsen gekend, die het goede type leiderschap en voorbeeld voor de bevolking ernstig beschadigden. Niet elke prins is blijkbaar in staat tot een voorbeeldig leiderschap, een voorbeeldig koningschap, een koningschap dat er niet op de eerste plaats op uit zich zichzelf te pleasen en te verrijken, maar zijn functie, zijn roeping ziet als dienst aan de mensen. Niet elke man of vrouw van adel is in staat ons voor te gaan op een koninklijke levensweg.lees verder… Christus Koning 2019