Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

Vacatures locatieraad H. Nicolaas Denekamp

Sinds 2010 is de locatie van de H. Nicolaas, onderdeel van de parochie Lumen Christi. Veel werkzaamheden zijn door het bestuur van Lumen Christi overgenomen. Binnen de zeven geloofsgemeenschappen was op een gegeven moment
de locatieraad uitgegroeid tot een algemeen locatiebestuur.
Daarop is in 2014, in het pastoraal beleidsplan Lumen Christi “Licht voor ons uit”, gekozen voor een scheiding tussen pastorale en bestuurlijke/ zakelijke taken.
De locatieraad is verantwoordelijk voor de lokale financiën; gebouwen en administratieve zaken.

Specifiek te noemen zijn:
 1. Jaarlijkse kerkbalans in januari (werkgroep van 5 personen)
 2. Opmaken parochieblad “Rond de heilige Nicolaas Denekamp” (werkgroep van 2 personen)
 3. Contact met pastoraatsgroep m.b.t. relevante onderwerpen; met de vrijwilligers van de kerk en kerkhof.
 4. Onderhoud kerkgebouw, Mariakapel en overige gebouwen.
 5. Onderhoud parochieel kerkhof.
De huidige bezetting locatieraad, bestaat uit:
 • Walter Ottenhof (voorzitter)
 • Ben Kuipers (lid)
 • Willie Snijders
 • Tonnie Rikkink en
 • Bennie Wassink zijn sinds enige tijd enkel adviseurs, zonder stemrecht.

Uitbreiding is derhalve dringend noodzakelijk.

Wat heeft de locatie van de H. Nicolaas nu nodig.

 • Vrijwilligers, die eens per jaar, gedurende een aantal dagen, leiding willen geven aan de actie kerkbalans, om de ongeveer 100 vrijwilligers op pad te helpen voor de verspreiding en inzameling van de formulieren.
 • Een vrijwilliger die de opmaak van het parochieblad wil helpen verzorgen.
 • Een penningmeester voor de locatieraad voor fiattering van de rekeningen en maandelijkse kascontrole. De penningmeester zorgt tevens voor aanlevering van de begroting van de locatie.
  Twee keer per jaar is er een penningmeesters vergadering met het parochiebestuur Lumen Christi.
  De ontvangsten van de facturen voor kerkelijke diensten, worden door een administratieve kracht van de H. Nicolaas verwerkt.
 • Een secretaris binnen de locatieraad, die ook tevens de vergaderingen notuleert.

Voor de vacature bouwzaken, is onlangs een vervanger gevonden, waarover wij u t.z.t. nader zullen informeren.
Als toelichting hierop mag misschien worden vermeld dat er in de afgelopen jaren, gigantisch veel werk is verzet rondom ons prachtig kerkgebouw, maar ook de restauratie en aanpassingen van het kerkgebouw zelf en het parochiecentrum
mogen hierbij worden genoemd.
Ook de uitbreiding en verfraaiing van onze begraafplaats mag ook niet onvermeld blijven.
Een grote zorg minder voor een toekomstige locatieraad.
Begin 2018 hebben wij ook de nu nog bestaande situatie binnen de locatieraad geschetst, doch zonder resultaat.
Wij zouden een speciaal beroep willen doen op de jongeren, binnen onze geloofsgemeenschap, waaronder zoveel kundigheid en energie schuilt gaat, om toch ook, de met carnaval alom bezongen en geprezen “Oale Grieze” niet in de steek te laten.

Sta op en help onze locatie aan de benodigde ondersteuning

Communie thuis ontvangen

Beste parochianen,

Door omstandigheden als ziekte of andere redenen, maar ongetwijfeld ook ten gevolge van de Corona crisis, is het niet voor iedereen mogelijk een liturgische viering bij te wonen. Het niet bij kunnen wonen van een liturgische viering kan deels worden ondervangen door deze te volgen via kerk radio of tv. Dat neemt niet weg dat het niet mogelijk is om de communie te ontvangen als u niet aanwezig bent tijdens een communie viering of viering van de eucharistie. Juist het ter communie gaan wordt door vele parochianen als een belangrijk element van de liturgische viering gezien en als zodanig gemist. In de afgelopen maand december was het mogelijk om op aanvraag op uw huisadres de communie te ontvangen. Het team pastores van Lumen Christi wil deze mogelijkheid structureel aanbieden. Daarom is besloten dat u één keer per maand in de gelegenheid wordt gesteld om op uw huisadres de communie te ontvangen. U kunt uw verzoek per email indienen bij het secretariaat van Lumen Christi secretariaat@lumenchristi.nl of op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, telefonisch via nummer 0541 353551. Ook is het mogelijk dat u uw verzoek indient bij het secretariaat van uw lokale parochiekerk. Indien u voor deze laatste optie kiest, wordt u verzoek door hen doorgegeven aan het secretariaat van Lumen Christi. Bij uw verzoek kunt u ook aangeven of u de communie, zolang u dit wenst, maandelijks op uw huisadres wilt ontvangen. Na ontvangst van uw aanmelding neemt een van de pastores telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak, waarna u op de afgesproken datum en tijdstip thuis de communie ontvangt.

Mocht u vragen hebben over het thuis ter communie gaan dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Lumen Christi.

Vriendelijke groet,

Team pastores Lumen Christi

KERKBALANS 2021

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Beste Parochianen,

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen te delen. Dat geeft een bijzondere band. Als kerk willen we gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen, maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar in blijde en in minder mooie dagen, met zingeving, troost en richting. Dit beschouwt de kerk als haar hoofdtaak. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Met het motto: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN wordt ook in 2021 de actie Kerkbalans gehouden. Een vaste groep vrijwilligers staat ieder jaar klaar om deze actie tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Het parochiebestuur en het pastorale team zijn hen dan ook onverminderd dankbaar voor hun inzet.

KERK ZIJN WIJ SAMEN

De kerk als plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, maar ook als plaats die ons mensen met elkaar verbindt op belangrijke momenten in ons leven. Die momenten zijn niet in geld te vertalen; maar dat centrale punt in onze kernen moet wel onderhouden worden (o.a. schilderwerk, restauratie). Uw kerk kost geld. De vieringen, de vele activiteiten op gebied van catechese (o.a. het Huis van Spiritualiteit, jongerenpastoraat, en naast de voorbereiding op de doop, investeringen in begeleiding van eerste communicanten, de aanschaf van een nieuwe methode voor de vormselvoorbereiding, de huwelijksvoorbereiding) en de diaconie (o.a. zorg voor naasten, ouderen en eenzamen en missionaire projecten). Daarnaast de verwarming, de verlichting, verzekeringen, personeelskosten; het zijn kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden om mensen met elkaar te kunnen blijven verbinden.

Daarom is er ook dit jaar weer de actie KERKBALANS met als thema “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”. Om alle verbindende activiteiten ook in 2021 voort te kunnen zetten doen we ook dit jaar een dringend beroep op u voor een bijdrage. Zodat uw kerk (de gelovige gemeenschap en kerkgebouw) kan blijven bestaan en zo dienstbaar kan zijn. Geef gul, om zo solidair te zijn met uw eigen kerk. U draagt toch ook de lokale gemeenschap een warm hart toe? Neem dan ook in 2021 weer deel aan de actie kerkbalans. Bij voorbaat al heel hartelijk dank voor uw vrijgevigheid.

Veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar en een vriendelijke groet namens het parochiebestuur en het pastorale team.

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

Driekoningen: op zoek naar het ware geluk

Na de Tweede wereldoorlog trokken veel Nederlanders naar Australië, Canada en Nieuw Zeeland, op zoek naar een betere toekomst. Hun beginjaren waren geen gemakkelijke jaren, zo hoorde ik vele jaren later van een niet onbemiddelde boerendochter, die met haar grote liefde de droom had van een mooie boerderij. We werden, zo vertelde ze, de eerste tijd ondergebracht in een soort kippenhok, en met hard werken hebben ze uiteindelijk een mooie boerderij opgebouwd. Maar na verloop van tijd kwam ook de heimwee opzetten, sommigen wilden wel naar huis terug kruipen, maar vaak was er geen weg terug. Geen geld of kinderen die er geworteld waren, kleinkinderen die ze niet konden missen, weerhield hen van terugkeer. En als ze jaren later weer terug kwamen in hun vaderland en zagen hoe de samenleving zich hier had ontwikkeld, vroeg menigeen zich af of de goede keuze hadden gemaakt, of ze wellicht ook hier in Nederland niet hun levensgeluk hadden kunnen vinden.lees verder… Driekoningen: op zoek naar het ware geluk

Oecumenische vieringen – Week van Gebed voor Eenheid 17 t/m 24 januari 2021

#Blijfinmijnliefde is de oproep die dit jaar centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van de christenen. Het is een oproep van Jezus zelf aan zijn leerlingen: “Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen” (Johannes 15 vers 9).
In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen in Nederland zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief.

De zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) hebben het materiaal voor de gebedsweek dit jaar voorbereid. Deze gemeenschap wijdt zich sinds haar ontstaan in de jaren dertig van de vorige eeuw aan eenheid en gebed; hun verbondenheid met Christus zien zij als bron van de vrucht van eenheid. In het kader van de Week van gebed zijn er in onze parochie twee oecumenische vieringen: – op zondag 17 januari om 10.30 uur in de Protestantse kerk in Denekamp, Grotestraat 3. Voorgangers zijn ds. Erna Lensink en pastor José van den Bosch. U hoeft zich voor deze viering niet aan te melden, maar in verband met de coronamaatregelen is er een maximum aantal toegestane bezoekers en vindt er registratie bij binnenkomst plaats;

-op zondag 24 januari om 10.00 uur in de Protestantse Kerk aan de Ganzenmarkt in Ootmarsum.

Voorgangers zijn ds. Roelof Kloosterziel en pastor Tom van Vilsteren.

Om zeker te zijn van een plek, is het aan te raden u voor deze viering van 24 januari op te geven: karinbaanstra@gmail.com

Voor meer informatie over Week van Gebed voor Eenheid: https://www.weekvangebed.nl/blijfinmijnliefde

Het Vredeslicht

Zaterdag 19 december is het Vredesicht vanuit Den Ham naar de Parochie Lumen Christi gekomen.
In Ootmarsum zijn de locaties van Lattrop en Tilligte gekomen om het Licht naar de eigen geloofsgemeenschappen te brengen.
In Noord Deurningen zijn mensen uit De Lutte, Beuningen en Denekamp gekomen om het licht mee te nemen om te verspreiden in de vieringen in hun eigen kerk.
Vormelingen Luuk en Jelmer zijn komen lopen vanuit Denekamp en zijn met het licht weer teruggelopen naar het dorp. Toppers. Zij hebben het licht zondagmorgen ook geplaatst in de kerststal op het Nicolaasplein.
Laten we in deze donkere tijd een keten van licht vormen.