Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

Overweging 15e zondag: Doe maar wat je kunt!

Waarom landt onze boodschap niet meer in de harten van de mensen in onze samenleving? Waarom wordt de boodschap van Jezus door velen niet meer gehoord en blijven onze kerkgebouwen leeg? Doet datgene wat het Evangelie ons verkondigt er niet meer toe? En toch is het doorspekt met een Blijde en bevrijdende Boodschap waar ook mensen anno 2021 hun inspiratie uit kunnen halen. Heeft de Kerk dan niets meer te brengen bij de mensen? Velen vinden hun boodschap achterhaald, je haalt er niet meer de voorpagina mee in de Dagbladen, of het Achtuurjournaal. Het moet al iets heel bijzonders zijn wanneer het Journaal er aandacht aan schenkt, vaak heeft het dan ook nog een negatieve boodschap vanuit het verleden. Zoals onlangs de vondst in Canada van vele graven van jong gestorven inheemse kinderen op het terrein voormalige kloosters, kinderen die gedwongen werden opgenomen in katholieke internaten, gerund door religieuzen, om door een strenge opvoeding in de internaten voorbeeldige, blanke Canadezen moesten worden en de taal, cultuur en gewoontes van hun traditionele stam moesten vergeten. Hun oorsprong moest worden uitgewist op volledig op te gaan in de wereld van de blanken.lees verder… Overweging 15e zondag: Doe maar wat je kunt!

St.Jozef-tentoonstelling in kerk De Lutte

Paus Franciscus heeft in december het jaar 2021 uitgeroepen als het St.Jozefjaar.
In zijn apostolische brief “Patris Corde” (d.i. “met een vaderhart”) wil Paus Franciscus er nog eens op wijzen dat St.Jozef een voorbeeld is voor alle mannen. Als hoofd van de Heilige Familie heeft hij de zorg voor Maria en het kind Jezus op zich genomen – ook toen ze moesten vluchten naar Egypte – en als timmerman verdiende hij zijn brood voor dit gezin.
Mede daarom werd hij in het verleden aangewezen als patroonheilige van alle bouwvakkers en arbeiders en ook werd hij afgeschilderd als “zorgende voor een zalige dood” want bij zijn overlijden stonden ongetwijfeld Maria en Jezus aan zijn sterfbed. In het gebrandschilderde raam boven het St.Jozefaltaar in onze kerk is dit mooi afgebeeld. (zie foto) .
Voor De Lutte is dit St.Jozef-jaar ook een bijzonder jaar want daar staat in het kerkenbos achter de kerk een kapel gewijd aan St.Jozef. Iets unieks want overal zie je in Twente landkruizen en Maria-kapelletjes maar alleen in De Lutte staat ook een kapel gewijd aan St.Jozef. Hoe komt dit ?
Toen rond 1850 geen processies mochten worden gehouden op de openbare weg besloot pastoor Geerdink een bosgebied achter de kerk aan te leggen zodat de processies “op eigen grond” konden worden gehouden en langs dit processiepad werden rond 1875 drie kapellen gebouwd, gewijd aan resp. St.Willibrord, St.Plechelmus en St. Jozef.
Op de plaats van de St.Jozef-kapel werd rond 1923 op initiatief van Pastoor Rüding een klooster opgericht ( het St.Jozefgesticht) van waaruit de Zusters der St.Jozefcongregatie uit Amersfoort begonnen aan hun “liefdewerken” voor de Lutter gemeenschap, zoals naai- en kniponderricht, wijk- en ziekenverpleging en een “bewaarschool” voor de kleine kinderen. Toen rond 1970 de laatste nonnetjes vertrokken kwam het kloostergebouw leeg en in 1972 werd het helaas gesloopt .
Op de vrijkomende grond kwam in latere jaren de bibliotheek en een peuterspeelzaal/VVV maar deze zijn inmiddels ook al weer verdwenen om plaats te maken voor het nieuwe gezondheidscentrum.
Toen in 2007/2008 werd besloten om het kerkenbos te “revitaliseren” ( een grondige opknapbeurt) werd ook besloten een nieuwe kapel te bouwen aan het einde van het beukenlaantje dat vanaf het oude klooster het kerkenbos in liep en deze kapel werd ook gewijd aan St.Jozef.
Toen Paus Franciscus het jaar 2021 uitriep als het jaar van Sint Jozef besloten enkele vrijwilligers gedurende de zomermaanden een tentoonstelling te organiseren in de kerk over St.Jozef in al zijn hoedanigheden. Na een oproep in het dorpsblaadje ‘t Luutke en door zelf op pad te gaan werden vele beelden en beeltenissen verzameld van Jozef als timmerman, als huisvader en als begeleider van de stervenden. Ook het in Oldenzaal gevestigde museum “de Pelgrim” en Toos Achterweust werkten volop mee aan deze expositie die op zondag 4 juli is/zal worden “ingezegend” door pastor Tom van Vilsteren.
We hopen dat de vele dagjesmensen en toeristen die de komende maanden De Lutte en haar fraaie omgeving zullen bezoeken ook een kijkje zullen nemen in ons alle dagen geopende kerkgebouw
maar ook voor de Lutternaren is het een must om te zien wat afkomstig is uit het “rijke Roomse leven” en nog steeds een betekenis kan hebben. Sint Jozef als een vaderfiguur voor velen !
Uiteraard mag een wandeling door het kerkenbos naar de Jozef-kapel dan niet ontbreken.

Proef de vrijheid!

De zomervakantie is begonnen en de corona-maatregelen zijn versoepeld . Zo kunnen we weer meer van onze vrijheid genieten! Deze zomer waarderen we dat meer dan anders. Vandaar ons zomerthema ‘Proef de vrijheid!’. Bijbelse vrijheid is iets anders dan ongebondenheid en grenzeloos zijn, meer dan kunnen winkelen en op een terrasje zitten. Vrijheid heeft te maken met het innerlijke voelen van onze bron en vandaaruit volop leven! In onze vijf rubrieken vind je weer kijktafels (bijvoorbeeld de waterkant!), prentenboeken (wat is vrijheid voor de vis?), versjes (vrijheid kan in rook opgaan!), bijbelverhalen (God bevrijdt!), verdieping (vrij, naar psalm 23), gebedjes, liedjes en knutsel-en-doe-voorbeelden (laat je waterverf vrij!). Zo willen we jou en je kinderen ondersteunen om deze zomermaanden de vrijheid te proeven en te beleven. De redactie van Geloven thuis wenst je een heerlijke zomer!

Proef hier de vrijheid

Join Us is klaar voor een nieuw seizoen!

Het jongerenpastoraat van Denekamp heeft niet stilgezeten afgelopen periode. Hoewel er geen activiteiten werden georganiseerd in verband met Corona, is er achter de schermen hard gewerkt. Met het vertrek van Ans afgelopen september moesten zaken anders ingericht en uitgevoerd worden. Met een nieuwe taakverdeling zijn er dan onderhand alweer volop activiteiten bedacht en gepland. In het nieuwe seizoen gaan we er weer vol tegenaan! De eerste activiteit zal in september plaatsvinden: GEOCACHING.

Maar eerst willen wij graag onze drie nieuwe begeleiders aan jullie voorstellen: Lara, Bas en Laura!

Hallo, ik ben Lara Horsthuis. Ik ben 16 jaar oud en zit in 4 havo. Ik ben bij Join Us terecht gekomen, doordat ze bij de basisscholen langs gingen en het mij toen wel interessant leek. Je gaat veel leuke activiteiten doen met veel gezelligheid!

Hallo, ik ben Bas Kuiper. Ik ben 16 jaar en ga beginnen aan de opleiding onderwijsassistent op het ROC van Twente. Ik ben bij Join Us terecht gekomen omdat ik al sinds groep 5 misdienaar ben.

Hoi, ik ben Laura Molendijk. Ik ben 17 jaar oud en zit in 5 havo. Volgend jaar wil ik graag beginnen met de pabo, dat is de opleiding om juffrouw te worden op de basisschool. Ik ben bij Join Us terecht gekomen, doordat ik vroeger vaak naar de kerk ging en ik nog steeds veel mensen van de kerk ken. Toen Join Us begon, gingen ze langs de scholen en zodoende ben ik hierbij gegaan. Het is altijd erg gezellig met leuke activiteiten.

Ben jij 12+ en lijkt het je wat om regelmatig leuke activiteiten met leeftijdsgenootjes te doen? Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar joinus.denekamp@gmail.com. Je krijgt dan voor iedere activiteit een uitnodiging en kan zelf beslissen of je komt. Er zijn geen lidmaatschapskosten.

Overigens zijn de kinderen jonger dan 12 ook van harte welkom bij de kerk, die kunnen misdienaar worden! Die mogen mailen naar hetzelfde mailadres.

 

Update protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26-6-21

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Lees hier alles over de versoepelingen en aanpassingen

Mogelijkheden Kerkelijk afscheid

Sinds de coronapandemie hebben zich nogal wat beperkingen opgedaan bij het laatste afscheid. Als parochie hebben wij de richtlijnen van de overheid opgevolgd, maar tevens gezocht naar mogelijkheden om binnen de aangegeven grenzen, zorg te dragen voor een zo goed mogelijk afscheid en begeleiding van de nabestaanden. Dit heeft geresulteerd in uitbreiding van de mogelijkheden voor een kerkelijk afscheid. Graag stellen wij u op de hoogte van deze mogelijkheden waaruit de familie een keuze kan maken bij een kerkelijk afscheid.

Avondwake, afscheidsviering, uitvaart of crematie:

Nog altijd bestaan de mogelijkheden voor een Avondwake, de volgende dag gevolgd door een begrafenis of crematie. Men kan ook kiezen voor alleen een viering op de dag van de begrafenis of crematie. Ook kan er op de avond voorafgaand aan de begrafenis of crematie een afscheidsviering worden gehouden in onze kerken.

Kerkelijke viering in Aula of Crematorium:

De pastores en parochieel voorgangers zijn vanzelfsprekend bereid om een kerkelijke viering met de uitvaartrituelen te verzorgen op verzoek van de familie in het crematorium of aula. Dit zal dan altijd een Dienst zijn van Woord en Gebed.

Kerkelijk ritueel op de begraafplaats:

Mocht men louter kiezen voor een begrafenis op het kerkhof, dan zijn ook het pastoraal team en de parochieel voorgangers hiervoor beschikbaar.

Kerkelijk ritueel na condoleren in de kerk:

Omdat men maar een zeer klein aantal mensen kon uitnodigen sinds de coronapandemie, is het condoleren in de kerk (of thuis) voorafgaand aan het afscheid de volgende dag, een steeds vaker voorkomend gebruik geworden. Wanneer er de volgende dag geen kerkelijke viering is, kan dit condoleren na afloop prima afgesloten worden met een korte dienst waarin de absoute is opgenomen. Ook kan een koor gevraagd worden dan enkele liederen te zingen.

Als parochie bieden wij u diverse mogelijkheden om het afscheid te verbinden met kerkelijke rituelen, ook al vindt het afscheid niet plaats in het kerkgebouw. Graag denkt het pastoraal team mee met de vragen en wensen van de familie, mits deze vallen binnen de mogelijkheden die zij als kerk kan bieden. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de pastores.

Samen hopen wij een passend en zo goed mogelijk afscheid te kunnen verzorgen voor uw dierbare.

Pastoraal Team Lumen Christi