Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

Gezamenlijke Pinksterviering in Ootmarsum

Graag maken we u er op attent dat de gezamenlijke viering van de parochie Lumen Christi dit jaar in Ootmarsum zal plaatsvinden op zaterdag 4 juni om 18.00 uur.

We proberen te gaan voor een viering in de open lucht op het terrein van het Openluchtmuseum in Ootmarsum. De ingang bevind zich ter hoogte van Gasterij Ootmarsum, te bereiken via het Oldenzaalsvoetpad. Mocht de weergesteldheid het niet toelaten dan zal de viering alsnog worden verplaatst naar de Simon en Judaskerk te Ootmarsum.

Hemelvaartsviering

Op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 is er in onze parochie één gezamenlijke viering voor alle geloofsgemeenschappen.
Deze eucharistieviering zal om 09.00 uur in de Plechelmuskerk te De Lutte plaats vinden. Bij goed weer wordt deze buiten in de tuin gehouden, bij slecht weer in de kerk. Het Plechelmuskoor van De Lutte verleent haar medewerking. Kinderen van de Kinderkerk De Lutte gaan aan de slag met een activiteit en dragen ook een steentje bij. Na afloop is er koffie, thee en limonade. Ook is er gezorgd voor een broodje met gebakken ei, zodat ieder met gevulde maag de dag kan voortzetten.

U bent allen van harte welkom, met en zonder fiets, als start voor een mooie wandeling of na het dauwtrappen.

H. Vormsel

Op zaterdag 7 mei waren er opnieuw 2 vormselvieringen ditmaal in Denekamp waaronder jongeren uit Beuningen en Noord Deurningen en natuurlijk ook van de scholen in Denekamp. Voorafgaand was er nog een gesprek met de vormheer, vicaris generaal en hulpbisschop Hoogenboom.

Alle vormelingen van harte gefeliciteerd. Dat de kracht en de gaven van de goede Geest met jullie mee mag gaan door het leven.

Wijding Landkruis

Op zaterdag 7 mei vond in Hezingen een bijzondere gebeurtenis plaats. De wijding van het Landkruis tijdens een viering met medewerking van het Basiliekkoor, de voorganger was diaken Kerkhof Jonkman

Hart voor Oekraïne

Na afloop van drukbezochte oecumenische vredesbijeenkomst vanavond op het Nicolaasplein in Denekamp, hangen buiten borden gemaakt door jongeren, zijn er stoepkrijttekeningen en vredesduifjes gemaakt door kinderen en kaarsen voor vrede in het hart geplaatst door volwassenen. Samen met koren gezongen Dona nobis pacem, Heer geef ons vrede.

Allen die hebben meegewerkt hartelijk dank