Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

Parochie Lumen Christi “10 jaar samen”

Het is al weer een tijdje geleden dat het magazine van de Parochie bij u bezorgd is. We hopen dat u het met veel plezier gelezen hebt.

Elke locatie heeft zich op een wel heel bijzondere manier gepresenteerd. Van meerdere kerken in de parochie kreeg u een kijkje binnen in de kerk. Wellicht is uw nieuwsgierigheid hiermee gewekt.
De meeste kerken zijn doorgaans geopend en is de Glossy voor u aanleiding om buiten uw eigen kerk ook eens een van de andere kerken te bezoeken om ook dáár kerkschatten te bewonderen of eventueel een moment van rust te nemen, een kaarsje op te steken en eens even na te denken over de beslommeringen van alle dag.
Om u aan het werk te zetten was er ook een puzzel in de glossy opgenomen. Het was wel even goed opletten of alle woorden van de woordzoeker wel gebruikt waren. Desondanks mochten we vele goede oplossingen ontvangen. De oplossing van de woordzoeker was: Lumen Christi tien jaar samen vieren

Uit die vele juiste inzendingen heeft pastoor Munsterhuis een winnaar getrokken.
We feliciteren de heer en mevr. Tijink uit Agelo van harte met het gewonnen geldbedrag.
En vrijdag de 10de zijn wij, pastoor Munsterhuis en de redactie, zeer gastvrij ontvangen bij de familie Tijink. Na de koffie heeft pastoor Munterhuis de prijs uitgereikt.
Het was een bijzonder moment toen Bennie en Annie Tijink aangaven het bedrag te willen schenken aan de Parochiële Caritas. Zij hadden Annemarie Hulsmeijers, plaatsvervangend voorzitter van de Caritas, uitgenodigd om het bedrag in ontvangst te nemen.

 

We willen de familie Tijink hartelijk bedanken uiteraard voor de gift en het gezellig samenzijn.

Pastoor Munsterhuis en de redactie: Gerdi Beuvink, Agnes Cornelissen, Henk Eertman en Anneke Eppink

Heiligenbeeldenmuseum: ‘Dieren van Gods schepping’

De thematentoonstelling ‘Dieren van Gods schepping’ in het Heiligenbeeldenmuseum (Kranenburg/Vorden) besteedt veel aandacht aan de dieren uit de Bijbel. Ook worden dieren getoond die als attribuut bij bepaalde heiligen horen. In het christendom zijn veel kunstuitingen met dieren te zien. Ook zijn er prachtige platen te bewonderen over Gods schepping.

Meer informatie, adres, openingstijden etc. op de Site Heiligbeeldenmuseum

Weekendvieringen / Kerk TV

Lumen Christi is begonnen met de opstart van de kerkelijke vieringen in de locaties. Dit kan betekenen dat nog niet elk weekend in uw eigen parochiekerk een viering is. Mocht er geen viering zijn dan, worden de intenties van het weekend gelezen in de H. Nicolaaskerk te Denekamp. Deze viering kunt u elke zondagochtend volgen via de KERK TV om 10.30 uur.

Daar waar de kerken open zijn, is de mogelijkheid voor stil gebed en om een kaarsje aan te steken.

Pastor Praat

Het blijft spannend,

Zo maar krijg je plotseling, een paar maanden geleden, voor de tv te horen, alle kerken gaan ( voorlopig ) dicht; niet alleen de kerken, maar ook het voetballen stopt, vergaderingen vervallen; alle scholieren moeten thuis blijven; het beste is: “niemand de deur uit” en houdt onderling een afstand aan van anderhalve meter. Wat een wereld! Hoe durven ze!
Elke zondagmorgen gingen Dieny en ik, zo noemden we dat samen naar de kerk. Dwz. Om kwart voor tien kwam de brandende kaars op tafel en via de tv vierden we de eucharistie plechtigheid mee. Je hoorde van veel mensen dat ze dat thuis ook zo deden. Je kon, als je een beetje geluk had ook de goed verzorgde internetviering volgen vanuit Denekamp om 9.00 uur.
Aarzelend wordt nu weer geprobeerd om de weekend-vieringen te kunnen / mogen vieren in de kerk. Aarzelend! U mag niet allemaal tegelijk komen, eerst per 100 gelovigen, achter in de kerk moet je je handen ontsmetten, je naam opgeven, de koster zegt waar je moet zitten, en het koor mag nog niet zingen.
Met grote omzichtigheid ga je ter communie. Je voelt je een vreemde in je eigen kerk en dat is jammer. Pastores / parochies zijn gebonden. Zelfs soms zo dat het je afschrikt om naar de viering toe te gaan. En links en rechts hoor je mensen zeggen, hoelang gaat dat goed, hoeveel kerkgangers houden we straks over op die manier.
Of is een geloofsgemeenschap zo vitaal dat we de stap – terug ook durven zetten. Even over dit moeilijk vreemde punt heenstappen van het nu, in de wetenschap dat we op weg zijn naar de viering waarin we ons weer helemaal thuis voelen.
Kijk naar elkaar om, horen we overal zeggen. Het geldt met name ook voor onze geloofsgemeenschap. Kom, het is de Heer zelf die ons uitnodigt
Allemaal tot ziens,

Henk Jacobs
De Lutte

14e zondag: Staar je niet blind op de Wet

Lieve mensen,
Wat hebben we een vreemde tijd achter de rug. Opeens ging onze samenleving geheel op slot toen op zondagavond 15 maart de regering de zogenaamde lock-down afkondigde vanwege het coronavirus. Café ’s en restaurants werden van het ene op het andere moment gesloten, mensen mochten niet meer naar hun werk, scholen werden gesloten, mensen moesten thuis blijven, ouders moesten hun kinderen helpen bij het digitale onderwijs thuis, ouderen in verpleeg- en zorginstellingen kwamen in isolatie en mochten geen bezoek meer ontvangen, kerken mochten geen publieke vieringen meer doen. We moesten 1,5 meter afstand houden en mochten elkaar geen hand meer geven. Besmette mensen met het virus werden geïsoleerd en op de IC ‘s verschenen artsen en verpleegkundigen, ingepakt met allerlei beschermingsmateriaal, als maan-mannetjes en vrouwtjes aan het bed. U allen heeft daar op de een of andere wijze mee te maken gehad. Ook wij mochten onze zoon, die al die maanden geïsoleerd in zijn appartement leefde, niet bezoeken. We waren aan allerlei regeltjes gebonden op straffe van een flinke boete. Velen hebben deze maanden met al deze bijzondere wetten en regels als een zware levenslast gevoeld. Zeker wanneer je vader of moeder alleen moest sterven, of soms met één of twee familieleden aan het bed. De uitvaarten met een klein aantal mensen, zonder koor, zonder de fysieke nabijheid en troost van de mensen die je dierbaar waren. En wij, pastores misten u in de kerk. Elke zondag stonden wij in een lege kerk om de viering te verzorgen, hetgeen heel onnatuurlijk is, want vieren doe je samen.lees verder… 14e zondag: Staar je niet blind op de Wet

Reserveren vieringen niet meer nodig

In het Protocol Vieringen, waarmee mensen eerder zijn geïnformeerd over de maatregelen in het kader van het kerkbezoek, staat onder andere dat men zich aan moet melden om een viering in de kerk bij te kunnen wonen. Inmiddels is door de overheid beslist dat reserveren niet meer verplicht is in geval van bijeenkomsten met minder dan honderd mensen. Dit betekent dat voor het bijwonen van de vieringen in de kerken van Lumen Christi niet meer hoeft te reserveren, omdat er (ook in de grote kerken) maximaal 100 plekken kunnen worden bezet door gelovigen op 1,5 meter afstand van elkaar. Wel zal bij binnenkomst naam en telefoonnummer genoteerd worden. Om het registreren vlot te laten verlopen is het handig dat men een klein briefje bij binnenkomst afgeeft met naam en telefoonnummer. Mochten er meer dan honderd mensen komen dan kan men het risico lopen niet toegelaten te worden. De ervaringen van de afgelopen tijd leert dat dit risico niet groot zal zijn bij de weekendvieringen. Lumen Christi heet de komende weekenden alle parochianen hartelijk welkom om in hun eigen kerk weer mee te vieren.

Meer informatie over de verruiming rondom sacramenten en koorzang in protocol