Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

Preek bij de grot Lourdes 2022: Hemel raakt de aarde aan

Lieve mensen,

Wat is het weer fijn bij de grot te zijn, de grot te kunnen aanraken, nadat we er twee jaar van verstoken waren vanwege corona. Wat is het weer fijn dicht bij Maria te mogen zijn, de moeder Gods, zij die God de wereld in droeg. En dicht bij Bernadette, die in 1858 een glans mocht ervaren van de hemelse Moeder Maria. Zij mocht net als Maria ervaren dat de hemel naar haar omkeek, dat eenvoudige, arme meisje uit Lourdes, dat toen niet kon lezen en schrijven en desondanks een hemelse boodschap ontving. Wat moet zij dat als iets bijzonders hebben ervaren, dat de hemel naar haar omkeek. Het moet haast wel een bruiloft zijn geweest waar nieuwe wijn werd geschonken.
Op de bruiloft in Kana ging het niet om Maria, maar omdat wat zij te zeggen had. Het ging om haar boodschap, zoals het ook Mozes in de Eerste Lezing ging om de boodschap om zijn volk te bevrijden. Ik heb de ellende van mijn volk gezien en wil hen bevrijden! En jij moet het doen, Mozes, ook al stotter je! Maria ging met Jezus naar de bruiloft in Kana, een bijzondere bruiloft waar de bruid en bruidegom geen naam hebben. Het is dan ook geen gewone bruiloft maar zij staat symbool voor een feest van het Nieuwe Verbond van God met de mensen. Een bruiloft waar de oude wijn opraakt. Ja, wie kan zich dat voorstellen, een bruiloftsfeest zonder wijn, zonder drank, zonder bier? Ja de oude wijn raakt op en Maria heeft dat in de gaten, en schakelt Jezus in, de middelaar tussen God en mensen. Zij zegt tegen de bedienden: doe maar wat Hij u zal zeggen. En dan komt er nieuwe wijn, het eerste teken van Jezus in Kana.
Wanneer raakt de oude wijn op? Wanneer raakt uw oude wijn op? Ja, zo gaat dat in ons leven zo vaak wanneer wij ziek worden, gehandicapt raken, onze baan verliezen, onze relatie stuk loopt, onze vrienden verliezen, wij de kinderen niet meer zien, wij het contact met God en de kerk verliezen? Ja, dan kan de oude wijn in ons leven op raken en verlangen we weer naar nieuwe. En juist dat laatste, het contact met God, de kerk verliezen is belangrijk, hoe velen hebben dat contact verbroken. En juist dat contact kan weer nieuwe wijn opleveren, zoals in het Evangelie van vandaag. Doe maar wat Hij u zal zeggen, dat zegt Maria tegen de bedienden, die het niet meer weten. Zij verwijst naar Jezus. En zo verandert Jezus water in wijn, en maakt het leven weer een feest. Wanneer je God toelaat in je leven, dan kan het weer een feest worden, dan kan het gewone water in wijn veranderen, ook nu!
“Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Dat deed ook Bernadette, toen Maria tot haar sprak. “Ga, aan de priester zeggen dat zij een kerk moeten gaan bouwen. En dat was geen gemakkelijke opdracht voor Bernadette. Hoe moest zij dat aanpakken, zij had de pastoor, die grote man, meneer Peyramale nog nooit ontmoet. Zij, een arm meisje, nauwelijks geletterd, een meisje, dat niet geloofd werd, hoe moest zij zo’n boodschap vertellen. Maar toch ging zij, hoewel het de eerste keer met de tantes erbij niet lukte, probeerde ze het ’s avonds met de koster opnieuw. Dat lukte haar toen wel om de pastoor te spreken en hem de boodschap te vertellen. Acht jaar later stond die kerk er, waaraan haar vader als metselaar had gewerkt. Want de mensen moesten dit Verbond, dat God omzag naar hen, kunnen vieren, ze moesten kunnen komen van heide en ver, om de nieuwe wijn proeven…
En vandaag zijn we er, hier in Lourdes, bij Maria, bij de grot, bij de kerken die er inmiddels zijn verschenen. Hier mogen wij proeven van de nieuwe wijn, van het leven met God, met Jezus, met Maria en Bernadette. Hier mogen wij ervaren dat God ook naar ons omziet.
Hier valt de genade van Lourdes op ons neer, hier mogen wij samen zijn in gebed, in de stilte, in liefde met elkaar verbonden, in zorgzaamheid voor elkaar. Hier mogen de tranen vloeien die vastgeroest zitten in ons, hier mogen wij het water van de bron proeven dat ons weer verkwikt en tot nieuw leven wekt. Hier in Lourdes mogen wij de nieuwe wijn proeven in de eucharistie, de wijn van het nieuwe Verbond van God met zijn volk.

Dierbare pelgrims, Moge het wijn zijn die nimmer opraakt, en die onze ziel verkwikt en ons geloof volhardt. Heilige Maria, bid voor ons, heilige Bernadette bid voor ons. Amen

Lourdes, 21 september 2022, Pastor Jan Kerkhof Jonkman

Preek Bartres

Hier in Bartres speelt het verhaal van Bernadette en haar voedster, Marie Laguës-Arravant. Het verhaal van de zieke en zwakke Bernadette die leed aan de gevolgen van tuberculose en Astma, die een jaar voor de verschijning bij haar voedster kwam. Eén voordeel was dat ze goed te eten had. Bernadette verheugde zich erop de zich voor te bereiden op de Eerste Communie. Maar die hoop bleek al snel verloren, want de voedster had haar nodig voor het hoeden van de schapen. Zo komt er niets terecht voor de voorbereiding op de Eerste Communie en de catecheselessen. In januari gaat ze weer terug naar haar ouders en kan ze gratis onderwijs ontvangen bij de zuster van Nevers. Wij leven 164 jaar later, maar hoe zit het met onze kinderen?
Zijn er geen ruim 1600 kinderen vanwege de toeslagenaffaire bij hun ouders weggehaald, waarvan er nog steeds 555 niet terug zijn bij hun ouders? Waar zijn ze gebleven? Nog altijd is die zaak niet opgelost. Hoeveel kinderen kunnen er niet opgroeien bij hun ouders vanwege scheiding, gedrag of andere oorzaken? Het maakt hun leven er niet eenvoudiger op. Het liefst wil je opgroeien bij je natuurlijke ouders.
Hoeveel kinderen groeien er niet op in armoe gaan dagelijks naar school zonder eten? Er zijn 300.000 kinderen die in armoede opgroeien, 1 op de 12 kinderen, hetgeen een enorme impact heeft op hun leven. Door geldgebrek kunnen ze geen leuke en nuttige dingen doen, zoals uitjes, een leesboek, gewoon naar een museum en een lekker rustige slaapkamer. Of gewoon de aanschaf van een iPad of laptop.
Jezus en Johannes konden wel opgroeien bij hun ouders, die hun de liefde meegaven. De wat oudere Elisabeth en de jonge Maria. Zij leerden hun kinderen van kinds af aan hoe het gezinsleven eruit zou moeten zien. Geborgenheid, moederliefde, elementen die vele kinderen missen in hun leven. Niet voor niets zitten de wachtkamers van de jeugdhulpverlening overvol.
Hoe zouden wij als samenleving daar goed mee om kunnen gaan? Hoe zouden wij hulp kunnen bieden? Of moeten wij ze aan hun lot overlaten? Ja, de goede buurvrouw is niet altijd beschikbaar zoals vroeger wel de gewoonte was. Zij is naar het werk of is anders sinds bezig met activiteiten. Daarom worden we gedwongen uit te wijken naar jeugdhulpverleners.
Gelukkig zijn er nog vele gezinnen waar kinderen liefde en zorg meekrijgen, normen en waarden leren, waardoor ze mogen opgroeien tot evenwichtige, volwassen mensen. Maar er zijn ook kinderen die niet opspringen van vreugde in de moederschoot. Mogen wij met onze dachten bij hen zijn, dat God ook naar hen omziet en hen nieuwe kansen schept. Laat ons daartoe samen bidden…..

September 2022 Bartres, Pastor Jan Kerkhof Jonkman

Overdinkel 2022 Heilige Gerardus Majella Bedevaart

Op zondag 16 oktober is er om 11.00 uur een Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de processie in het Gerardus Majella park (achter de Gerardus Majella kerk). Voorganger is pastor W. Rekveld. Tijdens de viering worden er kinderactiviteiten georganiseerd.
Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de GM kerk. Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk (dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur) telnr: 053-5381304 adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gerardus Bedevaart groep: i.westenbroek@gmail.com

KEARK OP ’N KOP

Keark op ’n kop, dat is Kliederkerk op z’n Twents. Kliederkerk komt van ‘Messy Church’, een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn, overgewaaid uit Engeland. Het concept slaat aan, overal schieten zogenaamde Kliederkerken uit de grond, en een groeiend aantal daarvan is gelukkig ook oecumenisch.

Lees hier meer over Keark op ‘n kop

 

Zondag 2 oktober, 15.00-17.00 uur Protestantse Kerk, Grotestraat 3 Denekamp