Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

De vormelingen worden gevormd!

De vormelingen van Denekamp, Beuningen en Noord-Deurningen waren er klaar voor op donderdag 12 maart jl. Die middag hadden ze in de kerk geoefend voor de vormselviering die twee dagen later, zaterdag 14 maart, zou plaatsvinden. Maar………..’s avonds kwam het bericht dat de viering vanwege het grote aantal te verwachten mensen, niet door zou gaan. Een grote teleurstelling, die nog versterkt werd door alle veranderingen en onzekerheden die ons leven in de maanden daarna zouden gaan bepalen.
Dan nu, het goede nieuws: deze vormelingen worden binnenkort alsnog gevormd!
Omdat we elkaar al lange tijd niet gezien hebben, zijn de vormelingen begin oktober uitgenodigd voor de “magische vormdag” in het klooster van de Zusters Franciscanessen in Denekamp. Na die dag zijn de kinderen – opnieuw – helemaal voorbereid om gevormd te worden door monseigneur Woorts op zaterdag 31 oktober a.s.
Omdat een beperkt aantal mensen toegelaten mag worden, zijn de vormselvieringen alleen voor de vormelingen en hun gezinnen. Dat is heel jammer, maar we hopen dat dit niet af zal doen aan het bijzondere en feestelijke karakter van de viering. We wensen de vormelingen alvast een hele mooie viering toe.

Pastoraal team Lumen Christi

JAAR VAN DE EUCHARISTIE

Lezing ‘Eucharistie in de Kunst’, door mgr Woorts Mgr. Woorts, hulpbisschop van ons aartsbisdom, neemt ons aan de hand van een powerpoint-presentatie mee op reis door de kunstgeschiedenis en laat zien hoe in de loop der tijd de eucharistieviering is gewaardeerd en afgebeeld. Dat doet hij met veel kennis en enthousiasme. Mgr Woorts heeft in Rome christelijke kunst gestudeerd en weet er veel over te vertellen. Natuurlijk is er gelegenheid vragen te stellen. We nodigen u uit voor deze inspirerende lezing op:

Wanneer: 15 oktober 2020

Plaats: Cultureel Centrum De Cocer in Rossum (Thijplein 1, naast de kerk)

Tijd: 19.30 uur

Kosten: deelname is gratis

Aanmelden: graag vóór woensdag 7 oktober, bij het Secretariaat van de parochie Lumen Christi: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541 – 35 35 51

PASTORPRAAT: GELOVEN; WAT BEZIELT JE?

Beste mensen,

Tegenwoordig durven wij nauwelijks over ons geloof te spreken. Bang misschien, omdat wij niet voor vol worden aangezien, of dat wij gepakt zullen worden op datgene wat wij daarover te vertellen hebben. Toch valt het mij steeds op, dat je zowel bij jong als oud onder de levensverhalen over tegenslagen, zorgen en verdriet altijd weer ervaringen van geloof, hoop en liefde tegenkomt. En die dien je nou juist niet weg te stoppen, te vergeten, of dood te zwijgen, want ze zijn van levensbelang. Ze laten namelijk zien, dat twee dingen gevraagd worden: inzet en geloof. Er wordt ons enerzijds voorgehouden om vol te houden en door te zetten, anderzijds dienen we op te komen voor wat ons diep in ons hart raakt. Zo kunnen we misschien ontdekken, dat in die verhalen over inzet en geloof een reddende kracht ligt opgeslagen.

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

Boodschap paus Franciscus voor Werelddag Migrant en Vluchteling

Zondag 27 september viert de Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Voor deze dag heeft paus Franciscus een boodschap geschreven, die ook beschikbaar is in Nederlandse vertaling.
De paus legt in zijn schrijven een directe link tussen de situatie van vluchtelingen nu en de situatie waarin Jozef en Maria met het kind Jezus moesten vluchten voor koning Herodus. Zij waren vluchtelingen in het toenmalige Egypte met alle angsten, moeiten en zorgen die met vluchten gepaard gaan. ‘Het gaat niet om cijfers, het gaat om personen’

Ook legt de paus een link naar de huidige COVID-19 pandemie, die de zorgen voor kwetsbare vluchtelingen en migranten in hun onzekere situaties nog heeft vergroot: “Wanneer men het heeft over migranten en ontheemden blijft men te vaak steken bij cijfers. Maar het gaat niet om cijfers, het gaat om personen! Als wij hen ontmoeten, zullen wij ertoe komen hen te leren kennen. En door hun geschiedenis te leren kennen zullen wij erin slagen te begrijpen. Wij zullen bijvoorbeeld gaan begrijpen dat de onzekerheid die
wij lijdend hebben ervaren ten gevolge van de pandemie, een constante is in het leven van de ontheemden,” schrijft paus Franciscus.
Hij wil daarmee aansporen om vluchtelingen en migranten te leren kennen en daardoor te begrijpen, hij wil dat ze worden gezien als naasten om hen zo beter te kunnen dienen. De paus roept verder op tot luisteren, delen, ondersteunen en om samen met migranten en vluchtelingen het Rijk van God op te bouwen. “Dit is niet de tijd van egoïsme, omdat de uitdaging waarvoor wij staan, ons allen verenigt en geen onderscheid tussen mensen maakt (Boodschap Urbi et Orbi, 12 april 2020),” zegt de paus.
De complete boodschap van de paus voor de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling is hier te lezen.

24e Zondag door het Jaar: Angst overwinnen

Een zegen van deze tijd noem ik wel eens de moderne communicatiemedia, het rijkdom dat je vanuit je slaapkamer met de hele wereld kunt communiceren en vanuit je bed heel veel data binnen kunt halen in je eigen huis. Zelfs toegang hebt tot bibliotheken waarvan je als kind ooit droomde. Maar die snelle en wereldwijde communicatie heeft ook een keerzijde.
Dagelijks worden er via Facebook, Twitter, Instagram, Google, You Tube, en nog zoveel andere media vreselijke berichten de wereld ingezonden. Soms schrik je je te pletter door datgene wat je op je beeldscherm binnenkrijgt: uitingen van haat, wrok, aanzetten tot geweld, ja zelfs bedreigingen met de dood. Of het nu gaat om de corona-maatregelen, de blackmatterbeweging, de Zwartepiet-discussie, het stikstofbeleid of het vluchtelingenbeleid. Altijd staat er wel een groep op die er tegen is, politici en goedbedoelende beleidsmakers wantrouwt, en probeert haat en verderf te zaaien. Onder het mom van : we hebben allemaal een vrijheid van meningsuiting. Alsof je daarmee wil zeggen dat je alles kan zeggen wat je wil en er geen grenzen zijn die je dient te respecteren. Zo moesten de afgelopen week onze minister-president Rutte en minister de Jonge die live vragen beantwoordden op facebook, een grote lading beledigingen incasseren tijdens deze sessie.lees verder… 24e Zondag door het Jaar: Angst overwinnen