Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

Pastorpraat:

Ga je mee buiten spelen?
Als kind is de periode die na Pasen aanbreekt een bijzondere, want na de winter kun je de lente letterlijk ruiken en de natuur wordt als het ware opnieuw geboren en verwondert. De zomer duurt niet zo lang meer en met vriendjes en vriendinnetjes kun je van alles gaan beleven. Kunnen wij volwassenen ook nog met die ogen de wereld voldoende zien en waarderen? Zo vertelde ook Frans Van der Lugt, de alweer vijf jaar geleden in Homs vermoorde pater. Hij vertelde graag anekdotes. Ooit bevond hij zich in de natuur. Het was schitterend om hem heen. Alleen besefte hij op een gegeven moment daar totaal geen oog voor te hebben. Met zijn hoofd zat hij heel ergens anders. Al die omringende schoonheid stond op een tweede plaats. Dit realiseerde hij zich en: ‘Ik stopte met denken en plannen en ik gaf mezelf over aan de stilte die mij omhulde om in mijn dieptes af te dalen.”
Als wij er met Hemelvaart in groten getale op uit trekken, de natuur in, mogen wij ook eventjes in onze haastige volwassen levens stilstaan en ademhalen. Pasen heeft ons herinnerd aan dat nieuwe leven waarin we kunnen opstaan, en met Pinksteren gaan we gedenken dat de Heilige Geest gekomen is om ons adem in te blazen en om ons vuur aan te wakkeren. De vormheer rector Kuipers noemde het een soort powerbank die kracht en energie geeft om van mij “ons” te maken en van ik “wij.” Want de komst van de Heilige Geest is ook te zien als het geven van levenskansen voor hen die niets bezitten, met uitzicht voor hen die verdrietig zijn, met mildheid voor hen die verhard zijn, met dankbaarheid voor hen die het goed gaat of met zorg en aandacht voor de kwaliteit van het leven. Jezus liet ons de Geest na die ervoor zorgt dat wij niet vergeten wat we van hem hebben geleerd: zorg dragen voor elkaar en in dankbaarheid voor al wat geschapen is.

Ingrid Schraven

Openluchtviering Lumen Christi Pinksteren 2019

Aan de vooravond van Pinksteren, zaterdag 8 juni a.s., zal er net als voorgaande jaren een Openluchtviering zijn voor alle parochianen van Lumen Christi. In deze viering willen wij onze onderlinge verbondenheid met alle geloofsgemeenschappen binnen de parochie Lumen Christi vieren. De viering zal gehouden worden om 18.00 uur in de tuin achter de H. Nicolaaskerk , in Denekamp. Het gehele team van pastores zal in deze viering voorgaan. Aan het begin van de viering zal het Pinkstervuur binnengedragen worden, met een korte tekst bij elke vlam. Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Voor de kinderen zal er frisdrank zijn.
In de overige geloofsgemeenschappen zijn op die avond geen vieringen. Bij slecht weer zal de viering in de kerk van Denekamp plaatsvinden.
Het parochiebestuur en pastoraal team nodigen alle parochianen en belangstellenden uit deel te nemen aan deze unieke gezamenlijke viering!

Parochiebestuur en pastoraal team Lumen Christi

Dauwtrappersviering te Hertme

Hemelvaartsdag 30 mei 2019.

Over een aantal dagen is het weer Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al jarenlang in alle vroegte naar Hertme getogen om deel te nemen aan de Dauwtrappersmis.
Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het gebruikelijke tijdstip van halfzeven in de ochtend wordt in het Openluchttheater van Hertme de eucharistie gevierd, deze keer ondersteund met zang van het St. Stephanus parochiekoor van Hertme.
U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.
Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even na- en bijpraten.
Wij heten u van harte welkom.

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme

Bidden voor het gewas en de vruchten der aarde

Drie avonden in het jaar komt de bevolking van Agelo en Ootmarsum tij-dens de kruisdagen bijeen om te bidden voor een voorspoedige oogst. Traditiegetrouw vindt dit plaats op de maandag-, dinsdag- en woens-dagavond vóór Hemelvaartsdag bij het Landkruis aan de Zonnenbergweg in de Ageler Es.

Dit jaar wordt er op 27 en 28 mei om 19.30uur gebeden voor een goede oogst, met medewerking van Lianne Geerdink en pastor
I. Schraven.
Op 29 mei om 19.00uur wordt er een Woord en Communieviering ge-houden bij het Landkruis i.p.v. in de kerk.
Hier zal pastor L. Ros voorgaan.
Mocht de weersgesteldheid een openluchtviering niet toelaten dan zal de viering alsnog in de kerk plaatsvinden.
We hopen velen van u dit jaar op 27, 28 en 29 mei te mogen begroeten.

Marianne van de Rakt

Beuningen – Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag

Veel mensen trekken er dan op uit om te fietsen of te wandelen.
Als locatieraad en pastoraatgroep hebben we het initiatief genomen om op Hemelvaart een andersoortige viering te houden in de kerk, als startpunt of rustpunt voor een fietstocht/ wandeltocht. Aanvang 09.00 uur.
Na de viering serveren we koffie met een broodje.
Iedereen is van harte welkom.

Uitnodiging Noord Deurningen

Beste parochianen,
Op zondag 26 mei a.s. is de Mariakapellendag. Vanaf 10.30 uur zal er bij de Maria Cloese aan de Johanninksweg door ons Themakoor een aantal Marialiederen ten gehore gebracht worden met tussentijds een korte pauze en is er nog een verrassing voor groot en klein. Het zal fijn zijn wanneer u ook even uw belangstelling komt tonen.

Om 11.30 uur worden er bij de Mariakapel Schotbrook ook mooie Maria liederen gezongen door het st. Jozefkoor. Tot dan.