Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

De Lutte: Verhuur woning Kerkenbospad 3, en tijdelijk verhuur Pastorie

De woning aan het Kerkenbospad 3 (naast de blokhut) is sinds kort te huur voor onbepaalde tijd.
De pastorie (naast de kerk) is een dienstwoning van de kerk en kan met een tijdelijk huurcontract met ingang van 1 nov. voor maximaal 2 jaar verhuurd worden.
Voor beide woningen geldt dat mensen uit de Lutte voorrang hebben. Daarna komen mensen uit het werkgebied van de parochie of een binding met dit gebied
Heeft u interesse voor een van beide woningen, bericht dat dan voor 16 oktober aan het secretariaat van de parochie Lumen Christi, email: secretariaat@lumenchristi.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Parochiebestuur en Locatieraad de Lutte

CAROLS IN ’T HOOI 2023

ZING MEE MET DIT UNIEKE TWENTSE KERSTCONCERT!

Carols in ’t Hooi is een uniek Kerstspektakel, geheel in de Twentse taal.

Een groot gelegenheidskoor van minimaal honderd personen zingt de sterren van de hemel in de prachtige Sint Nicolaaskerk in Denekamp.

HET CONCERT VINDT PLAATS OP
ZATERDAG 9 DECEMBER 2023
van 19.30 tot 21.00 uur,
St. Nicolaaskerk Denekamp

Lees hier meer…

 

Tentviering Beuningen: Op zoek naar geluk

Toen ik het thema hoorde van deze feestweek, moest ik wel even knipperen met mijn ogen. Zou Beuningen er echt een gokpaleis van maken, Casino Royal, Las Vegas en Roulette. Allemaal namen die bij mij associaties oproepen naar geld, naar geluk dat bijna niet te bereiken is, naar gokken. Maar waar gok je op in dit leven, wat maakt jou te diepste bewogen? Waar stel jij jouw leven voor in de waagschaal?
Ja, als we kijken naar onze huidige tijd, dan wordt je gelukkig als je een mooie baan hebt, als je flink verdient, als je een mooi huis hebt waar niets aan mankeert, als je twee auto’s voor de deur hebt staan en een leuke partner en kinderen hebt, die niet al te veel van je vragen. Ja, we zijn in de ban van geld, inkomen, van aanzien en prestatie, want je moet wel aan de ander laten zien dat jij er op een of andere manier uitspringt. Ja een verre reis met een vliegtuig dat tegelijk een grote aanslag doet op het milieu lijkt ook een vorm van geluk te zijn. Ja, we denken dat geluk maakbaar is, en we zijn er van in de ban. Je wilt het allemaal naar jou toehalen. En als je dit allemaal een keer hebt, dan ben je gelukkig, zo denk je.
Maar wie niets naar zich toe kan halen, die miljoen Nederlanders die leven onder de armoedegrens, hebben die dan geen recht op geluk? Is geluk niet iets van binnen, in jouw zelf, iets van harmonie, tevredenheid, gezondheid, Liefde van je kinderen, kleinkinderen en de mensen om je heen? Nee, we zijn allemaal geen Max Verstappen, die met zijn races de miljoenen binnen harkt, nee we zijn niet allemaal vastgoedmakelaars die het geld verdienen door goedkope huize op te kopen en daarin gastarbeiders stoppen uit Oost Europa, en elke maand hun euro’s tellen. Nee we hebben niet allemaal topbanen met hoge salarisschalen. Graag kijken we in ons leven op naar mensen die het in onze ogen hebben gemaakt en succesvol zijn. Maar vaak zijn we aangewezen op onszelf, ons innerlijk gevoel dat met der tijd ons een beetje geluk kan schenken. Ook hier in Beuningen gaat het zo, allemaal streven we naar die kleine momenten die ons gelukkig maken, en wij gaan niet massaal naar casino’s, op zoek naar geluk.
Gelukkig is er vanmorgen de viering, waarbij ik zag dat het in deze teksten van de viering niet gaat om dat geluk wat onze samenleving ons voorhoudt. Geen roulette,. Geen casino, ook al draagt het de naam Royal, koninklijk, gelukkig ben ik hier niet in Las Vegas beland. Maar zien we in de liturgie andere teksten, teksten die niet alleen gebaseerd zijn op mijn eigen geluk, maar duiden op wij, op samen. Het zijn teksten die niet gericht zijn op een perspectief dat eigenlijk buiten ons ligt, waar we alleen maar naar kunnen verlangen, ze wijzen ons op ons innerlijk geluk.
Zo kiest Jezus ervoor om juist de omgekeerde wereld te laten zien, de wereld van de armen, de bedroefden, de geslagenen uit onze tijd, in plaats van de machtigen, de rijken, die nu alles al hebben en wanneer ze alles kwijt zijn met lege handen staan.
Jezus kiest voor de rechtelozen in onze samenleving, om hen tot hun recht te laten komen. En dat vraagt iets van ons, meer dan wij de gewone menselijk waarde in acht nemen. Dat betekent dat wij als christenen als volgers van Hem, het op moeten nemen voor de armen, de dak- en thuislozen, de asielzoekers, de jongeren die het niet meer zien zitten in onze samenleving, de mensen die niet mee kunnen komen omdat er teveel van hen wordt geëist. Juist met hen moeten wij ons op bijzondere wijze verbonden voelen. Hij zou zich niet bedenken om het Dagactiviteitencentrum de Singel in Haaksbergen te sluiten , waar elke dag vele gehandicapten hun activiteit ontvangen. Jezus kiest dan ook voor een andere orde dan ons door politici en managers voor ogen wordt gehouden, de wereld van geld, goed en geluk. Hij kiest niet voor de winnaars onder ons, maar juist voor de kleine mens, Hij kiest voor toekomst voor allen. En juist dat zou ons paspoort moeten zijn, onze identiteit als christenen.
Hij kiest voor mensen die niet anders kunnen dan zich richten tot God, Hij die omziet naar hen die niet meekunnen. Nee, God hebben de meesten die het goed hebben achter zich gelaten, want we kunnen het wel allemaal zelf. Terwijl Jezus graag wil dat wij ons leven afstemmen op God, want Hij is betrouwbaar. Met de zaligsprekingen houdt Hij ons voor dat wij vanaf vandaag al kunnen werken aan elkaars geluk.
En wat kunnen wij doen?
Alleen zorgen voor onszelf, ons eigen gezin, ons eigen huis? Of kiezen we de weg van Jezus, die niet Ik op de eerste plaats zet, maar vindt dat de ander net zo belangrijk is als ik zelf. Hij kiest voor een andere wereld, waarin ieder evenveel voedsel en kleding mag hebben als ikzelf. God kiest voor de zorgenkinderen en doet het omgekeerde van hetgeen wij zelf spontaan doen. Laten ook wij, lieve mensen streven naar die weg, de weg van geluk voor ons allen. Dat Beuningen niet alleen gaat voor eigen geluk, maar dat het ook oog heeft voor gezamenlijk geluk en toekomst. Dan komt het goed, dan zul je dansen van blijdschap in het Beuningse Las Vegas, in het Casino Royal, dan zul je van geluk dansen rond de tafel van Roulette, ja dan zul jij je intens gelukkig voelen. Dan zal Beuningen het Las Vegas worden van geluk voor iedereen. Amen.

Beuningen, 24 september 2023, Pastor Jan Kerkhof Jonkman

Zorgen over de kerk van de toekomst

Hoe gaat het verder met de kerk, nu steens meer mensen afhaken of komen te overlijden en er geen nieuw aanwas bijkomt. Kunnen we de vieringen elk weekend weer vullen nu het pastoraal team steeds kwetsbaarder wordt? Kunnen we als pastores alle vieringen volhouden? En als pastoraal team moeten we ons ook zelf in bescherming nemen. Terechte vragen die ons als team ook zorgen baren. Met ingang van september dit jaar heeft het pastoraal team besloten dat zij maar twee keer per maand op de diverse locaties een viering kunnen verzorgen, naast de bijzondere vieringen die er overal zijn, denk aan oogstdankdagen, tentviering, Mariavieringen, Hubertusviering, carnaval etc. . Dit betekent dat de locaties ( behalve Denekamp want daar moet elke zondag de Eucharistie gevierd worden ) twee keer per maand kunnen rekenen op een pastor. De andere twee weekenden moeten ze zelf invullen als ze elk weekend willen vieren. Daarover hebben wij gesprekken gevoerd met de pastoraatsgroepen en de parochieel voorgangers en lectoren. Wij merken dat het hier en daar schuurt en men niet altijd beschikt over voldoende vrijwilligers. Ook de koren en de kosters blijken kwetsbaar om elk weekend beschikbaar te zijn. Het is dan ook terecht dat wij ons zorgen maken over de toekomst, houden we dit allemaal wel vol.

Daarom delen we ook deze zorgen met u als parochianen. Afgesproken is dat men in de locaties in gesprek gaat om te kijken hoe men, en hoe vaak men in de toekomst kan gaan vieren. Daarbij speelt ook het beleid van onze aartsbisschop mee dat in 2028 de Woord en Communieviering moeten verdwijnen.

Zorgen alom, om met elkaar te delen en samen te kijken naar de toekomst. Graag blijven we met elkaar in gesprek om een voor iedere locatie haalbaar en passend pakket te vinden. Ik hoop dat u, parochianen, begrip kunt opbrengen voor deze zorgen en dat u met uw locaties kijkt naar mogelijkheden binnen uw geloofsgemeenschap.

We houden u vanzelfsprekend op de hoogte hoe het verder gaat.

Het pastoraal team Lumen Christi