Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

Pastorale brief bij Jaar van de Eucharistie

In het Aartsbisdom Utrecht start op de Eerste zondag van de Advent (zondag 1 december 2019) een ‘Jaar van de Eucharistie’, dat loopt t/m Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020).

In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’. Deze brief is gedateerd op het Hoogfeest van Sacramentsdag (23 juni) . Klik hier voor de brief

Caritas nieuwsbericht

Beste mensen, de wintertijd doet weer zijn intrede. We maken het gezellig thuis. De feestdagen van Sinterklaas en Kerstmis naderen. ’s Avonds is het alweer vroeg donker. Ook juist in deze tijd proberen wij als Caritas om mensen die hulp nodig hebben voort te helpen. De Caritas biedt hulp en ondersteuning aan individuele personen en of families in nood binnen de parochie grenzen. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een wasmachine, een fiets, huisraad, bijzondere ziektekosten en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet meer kunnen helpen kunt u een beroep op de Caritas doen .
Ook dit jaar hebben we weer kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen, zoals vloerbedekking, een fornuis, een stofzuiger, kleding, bijdrage in medische kosten en ga zo maar door.
Dit kunnen wij realiseren door giften die wij ontvangen van u en door opbrengsten van de kerkcollecte. In het weekend van 16 en 17 november a.s. wordt er in de kerk een collecte gehouden voor de Caritas. Uw bijdrage is dan van harte welkom.
Mocht u de Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u ons altijd ondersteunen via een eenmalige gift of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site www.caritaslumenchristi.nl
Ons banknummer is NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi

We zullen dit jaar met Sinterklaas weer een “zeeppakket” schenken aan bezoekers van de voedselbank, waarin zeeppoeder, shampoo, tandpasta etc. Zo blijft er hopelijk voor deze gezinnen financiële ruimte over om de feestdagen door te komen.
Zeker in deze tijd, al trekt de economie aan, zijn er nog steeds mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Houd uw oren en ogen open voor de nood van anderen. Weet dat wij als Caritas kunnen helpen als mensen hulp nodig hebben.
Wij zijn bereikbaar via onze website, rechtstreeks of via Pastor Kerkhof Jonkman.
Uit alle locaties van de parochies zit er een vertegenwoordiger in het Caritasbestuur.
Voor Lattrop is dit Hans Japink, voor Tilligte Rienet Gerwers en Irma Oude Nijhuis, voor Agelo en Ootmarsum zijn dat Maria Kreuwel en Annemarie Hulsmeijers. Namens De Lutte zit Peter Welhuis in het bestuur, voor Beuningen Peter Medgod en voor Denekamp Beate Nieuwhuis , Thom Westerhof en Jolijn Grote Punt. Voor Noord Deurningen zijn we nog op zoek naar een geschikte kandidaat.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot een van de bestuursleden. De contactgegevens van de Caritas staan ook vooraan in het parochieblad vermeld.

Uitnodiging voor Adventsvieringen

Op de vier zondagen van de Advent (1, 8, 15, 22 december) zijn er weer Adventsvieringen in de kapel van de Zusters Franciscanessen in Denekamp.

In de Adventstijd bereiden we ons met vier thema’s voor op het geboortefeest van Jezus Christus. Wij doen dat lezend uit de Schrift, zingend, biddend en overwegend. Ook een beeld-meditatie maakt er deel van uit.

Om in de adventssfeer te komen, zingen ‘onze jonge zusters uit Indonesië’ aan het begin van elke viering twee adventsliederen.

Iedereen die met ons mee wil vieren is van harte welkom. De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur.

Zusters Franciscanessen
Gravenallee 30
7591 PE Denekamp

31e Zondag: Mag ik dan bij jou?

U kent allen wel het populaire liedje dat vaak tijdens huwelijksvieringen en ook op uitvaarten wordt gezongen, het liedje van Claudia de Breij: “Mag ik dan bij jou?”
Als er oorlog komt, als de avond valt en het donker wordt, als ik verdrietig ben, als het einde komt, mag ik dan bij jou, mag ik dan bij jou schuilen, droog jij dan mijn tranen? Een ontroerend lied waarin mensen die verdriet hebben, het niet meer zien zitten, bang zijn en verlangen naar geborgenheid, troost, een arm om je schouder, verlangen naar iemand die je begrijpt, waarbij je veilig bent en je helpt je levensweg verder te gaan. Mag ik dan bij jou!lees verder… 31e Zondag: Mag ik dan bij jou?