De Allerzielenvieringen in de afgelopen jaren met een viering van woord en gebed in de kerk en aansluitend een processie naar de begraafplaats worden positief gewaardeerd. Dit blijkt uit de grote belangstelling voor deze vieringen.

De Allerzielenviering van 2019 is gepland op zaterdagavond 2 november a.s. Om 18.00 uur in onze parochiekerk.

In de dienst van woord en gebed, zullen de namen worden genoemd van alle tussen 1 november 2018 en 1 november 2019 gestorven leden van onze geloofsgemeenschap. Gelijktijdig zal er voor ieder van hen een kaarsje worden ontstoken. Na afloop van de viering in de kerk gaan we samen in processie en in stilte naar de begraafplaats. Op de begraafplaats zal worden gezongen en gebeden en zullen de graven worden gezegend.
Pastor Kerkhof Jonkman zal in de viering voorgaan. Het koor Stem en Klank zal de gezangen verzorgen. De leden van de werkgroep Avondwake en Afscheidsvieringen zullen bij de viering assisteren.
Bij aankomst op de begraafplaats zal aan iedereen die dat wenst een kaarsje worden uitgereikt dat aan het einde van de plechtigheid op het graf van een dierbare kan worden geplaatst. Het oudere deel van de begraafplaats wordt alleen met fakkels verlicht. Mensen die op dit deel een kaars op een graf willen plaatsen wordt aanbevolen een zaklantaarn mee te brengen. Zo kunnen ze zelf voor verlichting zorgen en kunnen struikel partijen worden voorkomen.

Ook wanneer u niet gekozen hebt voor een kerkelijk afscheid maar wel als parochiaan staat ingeschreven zullen wij een kaarsje laten ontsteken en de naam noemen van uw overleden familielid indien hij of zij het afgelopen jaar is overleden. Ook zal de naam op het gedachtenisprentje, dat aan alle bezoekers van de viering wordt uitgereikt, worden afgedrukt. Wanneer u dat niet wilt, kunt u daarover contact opnemen met het parochiesecretariaat voor 15 oktober a.s. (telefoon: 292991)

Wij, het pastoresteam van Lumen Christi, de Locatieraad, de pastoraats-groep en de werkgroep avondwake en afscheidsvieringen,
nodigen iedereen van harte uit deze Allerzielenviering bij te wonen.