Op woensdag 2 november a.s. om 19.00 uur zal zoals elk jaar de Allerzielenviering worden gehouden die deze keer zal worden voorgegaan door pastor Ingrid Schraven. Tijdens deze dienst van woord en gebed, zullen de namen worden genoemd van alle tussen 1 november 2021 en 1 november 2022 gestorven leden van onze geloofsgemeenschap. Gelijktijdig zal er voor ieder van hen een kaarsje worden ontstoken. De vieringen worden georganiseerd door de werkgroep Avondwake en Afscheidsvieringen. Enkele leden van deze werkgroep zullen in deze viering assisteren. Het Koor Stem en Klank zal de viering muzikaal opluisteren. Na de viering zal er zoals gebruikelijk de stille tocht naar het kerkhof worden gehouden. Op het kerkhof zal het koor enkele passende liederen zingen. De pastor zal de graven zegenen. Aan de ingang van het kerkhof zal door de leden van de Stichting Begraafplaatsen aan elke bezoeker een kaarsje worden uitgereikt, dat op de graven van hun dierbare kan worden geplaatst. De nabestaanden van de vanaf november 2021 overleden medeparochianen krijgen een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan deze viering.

De Werkgroep Avondwake en Afscheidsvieringen, de locatieraad en pastoraatsgroep nodigt U allen van harte uit om deel te nemen aan deze Allerzielenviering