In 2003 is in het Aartsbisdom Utrecht een diaconale prijs in het leven geroepen, die de naam draagt van Alphons Ariëns. In de vorige eeuw toonde deze priester van het aartsbisdom een grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. Het gaat bij de Ariënsprijs om een diaconaal project of activiteit. Dit is een activiteit gericht op:

  • Zorg en barmhartigheid
  • Gerechtigheid
  • Verzoening en vergeving

Met de diaconale Ariënsprijs worden twee doelen nagestreefd: a. De prijs wil aandacht en inzet voor diaconie stimuleren. b. De prijs wil initiatieven stimuleren op het terrein van diaconie waarvoor anders geen geld is.

U kunt via deze link uw stem uitbrengen

Achtergrondinformatie: http://aartsbisdom.nl/publicaties/Pages/Ariensprijsvoordiaconie.aspx

Ariëns Prijs voor Diaconie

Valt Lumen Christi in de prijzen ?? !!
Het Jongerenpastoraat “Join us” vanuit de St. Nicolaas te Denekamp en het project Kerkwerk binnen onze parochie Lumen Christi dingen mee naar een prijs!  Dat is de tweejaarlijkse Ariens publieksprijs van het Bisdom die wordt toegekend aan bijzondere activiteiten op het gebied van de Diaconie.

Via internet kunt u een stem op hen uitbrengen: www.dkci-utrecht.nl of via de onderstaande ‘stem nu’ button.

We roepen u dus op, om kennis te nemen van deze en de andere inzendingen voor deze prijs. En natuurlijk op ons te stemmen!  De projecten staan onder nr 10 en nr 27.

10. Project “Ga in mijn schoenen staan”, Join Us Denekamp. 21 en 22 mei 2016
Op zaterdagavond en de nacht die erop volgt zijn jongeren druk met de Zeven Werken van Barmhartigheid . Iemand van het Rode kruis, een begrafenis ondernemer zijn gasten. Ze maken voedselpakketten en zijn creatief bezig. Ook is er een nachtwandeling. De zondagmorgen wordt afgesloten met een Happy Breakfast en een viering die door de jongeren zelf is vormgegeven. Diaconie ontdekken, avontuurlijk, inspirerend en gezellig, het zijn de mooie ingrediënten van dit project.

Ans te Lintelo 06-30958689

27. Project Kerkwerk parochie Lumen Christi Twente
Dit project, dat samen met de protestante gemeenten wordt uitgevoerd, biedt met behulp van vrijwilligers letterlijk helpende handen. Ze helpen bij onderhoudswerkzaamheden, met hulp bij thuisadministratie, bij vervoer, etc. Het zijn mannen en vrouwen die mensen ongeacht hun levensbeschouwing helpen. Zo komen ook ontmoetingen tot stand tussen mensen die elkaar anders nooit waren tegengekomen.

Pastor Leo Ros 06-22689867