We gaan in oktober weer starten met het Vormselproject met een aantal verrassende activiteiten, informatieve groepsbijeenkomsten en mooie gesprekken tussen ouders en hun kind. Zo bereiden wij ons voor op het ontvangen van het Heilig Vormsel in maart 2021.
Ouders / Verzorgers van kinderen uit groep 8 die aan dit project mee willen doen zijn van harte uitgenodigd op de informatiebijeenkomst van maandag 19 oktober om 19.30 uur in de St. Nicolaaskerk in Denekamp.
Via de Mariaschool volgt een uitnodiging voor deze avond. In deze uitnodiging vindt u informatie voor het aanmelden voor deze avond. Bezoekt uw kind een school buiten Beuningen, dan kunt u zich aanmelden middels een mail naar: tolbult2@gmail.com
De vanwege corona uitgestelde Vormselviering van 14 maart zal plaatsvinden op zaterdag 31 oktober. Over hoe deze viering er uit gaat zien en met hoeveel bezoekers u hierbij aanwezig mag zijn volgt begin oktober bericht.

Namens de Vormselwerkgroep Lumen Christi,
Erna Olde Dubbelink