We gaan in oktober weer starten met het vormselproject. Met een aantal verrassende activiteiten, informatieve groepsbijeenkomsten en mooie gesprekken tussen ouders en kind bereiden wij ons voor op het ontvangen van het vormsel in maart 2021. Ouders/verzorgers van kinderen die aan dit project mee willen doen zijn van harte uitgenodigd op de informatiebijeenkomst van 19 oktober as. om 19.30 uur in de St.Nicolaaskerk in Denekamp.

Via de Willibrordschool volgt een uitnodiging voor deze avond. In deze uitnodiging vindt u informatie voor het aanmelden van deze avond.
Bezoekt uw kind een andere school, dan kunt u zich aanmelden voor deze informatieavond middels een mail naar astridbodde@gmail.com
De uitgestelde vormselviering, ivm corona, van afgelopen 14 maart vindt plaats op 31 oktober. Over hoe deze vieringen eruit gaan zien en met hoeveel bezoekers u hierbij aanwezig mag zijn, volgt een nader bericht via de contactpersoon van school.