Net als voorgaande jaren houden we in onze Parochie en Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas gedurende de maand januari weer de jaarlijkse Aktie Kerkbalans. De actieperiode loopt van 15 januari tot en met 29 januari 2022. Het thema in 2022 is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen” De opzet van de kerkbalans is anders dan voorgaande jaren. We moeten rekening houden met de landelijke coronamaatregelen en daarom zal er zo min mogelijk persoonlijk contact zijn tussen de vrijwilliger/vrijwilligster van de parochie en de parochiaan in zijn of haar wijk. Vandaar dat we de envelop niet persoonlijk bij u op kunnen komen halen maar u verzoeken om uw ingevuld intekenformulier in de gesloten retourenveloppe te deponeren in de brievenbus van onze kerk aan de Ootmarsumsestraat 138. Mogen wij ook het komende jaar weer rekenen op uw financiële bijdrage, een bijdrage welke zo ongeveer de belangrijkste inkomstenbron van de Geloofsgemeenschap is geworden. Het parochiebestuur heeft besloten dat de actie kerkbalans die op zaterdag 15 januari 2022 om 13.00 uur zal worden ingeluid, alleen door de klokkenluiders, verder zonder publiek, zal plaatsvinden. Vanuit alle kerken, binnen Lumen Christi, zullen op bovengenoemde dag en tijdstip de kerkklokken worden geluid. Voor uw medewerking hartelijk dank en wij wensen u alle goeds in het nieuwe jaar.

Pastoraatsgroep en locatie raad