Na twee keer uitstel vanwege Corona, hebben we een nieuwe poging gewaagd om pater Hennie Haamberg (afkomstig uit Tilligte) en zijn projecten voor de kansarmen in Brazilië te bezoeken. Nog altijd is onze steun voor hen nodig, zeker na corona waardoor de samenleving in dat grote land is getroffen. Wij kijken er naar uit om hem te ontmoeten te midden van zijn levenswerk en zullen u zeker verslag doen van onze ervaringen en wat hij met uw steun in de loop der jaren tot stand heeft gebracht. Misschien is het mogelijk om hem tijdens ons bezoek nog wat extra ’s te schenken. Voor mogelijke acties of donaties kunt u met ons contact opnemen. Wij houden ons daarvoor aanbevolen en zorgen ervoor dat alles op de juiste plek komt. Op 3 november vliegen we naar Sao Paulo waar pater Hennie ons ophaalt om vervolgens met hem naar zijn missiepost gaan. Vanzelfsprekend kijken we er naar uit en hopen de goede wensen en de waardering van zijn thuisfront voor zijn levenswerk over te brengen.

Pastor Jan en Elly Kerkhof Jonkman