In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene, ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden. Soms kan er behoefte zijn om met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is, of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt u behoefte om met iemand te praten, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere con tact naar de bezoekgroep.

Bezoekgroep Nabestaanden