Hemelvaartsviering

Op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 is er in onze parochie één gezamenlijke viering voor alle geloofsgemeenschappen. Deze eucharistieviering zal om 09.00 uur in de Plechelmuskerk te De Lutte plaats vinden. Bij goed weer wordt deze buiten in de tuin gehouden, bij slecht weer...

Lees meer

Synodale weg 2021-2023

Paus Franciscus heeft de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk opgeroepen na te denken over de inbreng van gelovigen in het kerkelijk leven en de kerkelijke besluitvorming: Synode 2021-2023. De Rooms-Katholieke kerk zit in een ‘synodaal proces’. Jezuïet Jos Moons legt in...

Lees meer

Opgave voor het H. Vormsel 2022

Het woord vormsel komt van een oudhollands woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’. In groep 8 staan de kinderen op het punt de basisschool te verlaten en wordt er een periode afgesloten waarin u hen aan de hand naar de school gebracht hebt. Nu ze op het punt staan...

Lees meer