De Biecht

In het leven loopt het niet altijd zoals we het graag zouden willen. Soms zitten dingen ons tegen. Soms zitten we onszelf en elkaar in de weg. En soms ook schieten we tekort tegenover anderen, onszelf – en God. Dan voelen we ons schuldig en verlangen we ernaar een nieuw begin te maken.

De biecht, het sacrament van boete en verzoening, biedt ons de kans daadwerkelijk opnieuw te beginnen. Het is een teken van Gods vergevende liefde, die groter is dan elke menselijke fout. Als we tegenover God in alle eerlijkheid durven erkennen dat we soms tekortschieten, als we oprecht spijt hebben van iets wat onze persoonlijke relatie met anderen en God in de weg staat, dan mogen we in dit sacrament ervaren dat Hij ons niet vastpint op onze fouten. Een biechtgesprek kan een verademing zijn, omdat we onze levensweg kunnen vervolgen in Gods licht.