Beste mensen, de wintertijd doet weer zijn intrede. We maken het gezellig thuis. De feestdagen van Sinterklaas en Kerstmis naderen. ’s Avonds is het alweer vroeg donker. Ook juist in deze tijd proberen wij als Caritas om mensen die hulp nodig hebben voort te helpen. De Caritas biedt hulp en ondersteuning aan individuele personen en of families in nood binnen de parochie grenzen. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een wasmachine, een fiets, huisraad, bijzondere ziektekosten en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet meer kunnen helpen kunt u een beroep op de Caritas doen .
Ook dit jaar hebben we weer kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen, zoals vloerbedekking, een fornuis, een stofzuiger, kleding, bijdrage in medische kosten en ga zo maar door.
Dit kunnen wij realiseren door giften die wij ontvangen van u en door opbrengsten van de kerkcollecte. In het weekend van 16 en 17 november a.s. wordt er in de kerk een collecte gehouden voor de Caritas. Uw bijdrage is dan van harte welkom.
Mocht u de Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u ons altijd ondersteunen via een eenmalige gift of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site www.caritaslumenchristi.nl
Ons banknummer is NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi

We zullen dit jaar met Sinterklaas weer een “zeeppakket” schenken aan bezoekers van de voedselbank, waarin zeeppoeder, shampoo, tandpasta etc. Zo blijft er hopelijk voor deze gezinnen financiële ruimte over om de feestdagen door te komen.
Zeker in deze tijd, al trekt de economie aan, zijn er nog steeds mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Houd uw oren en ogen open voor de nood van anderen. Weet dat wij als Caritas kunnen helpen als mensen hulp nodig hebben.
Wij zijn bereikbaar via onze website, rechtstreeks of via Pastor Kerkhof Jonkman.
Uit alle locaties van de parochies zit er een vertegenwoordiger in het Caritasbestuur.
Voor Lattrop is dit Hans Japink, voor Tilligte Rienet Gerwers en Irma Oude Nijhuis, voor Agelo en Ootmarsum zijn dat Maria Kreuwel en Annemarie Hulsmeijers. Namens De Lutte zit Peter Welhuis in het bestuur, voor Beuningen Peter Medgod en voor Denekamp Beate Nieuwhuis , Thom Westerhof en Jolijn Grote Punt. Voor Noord Deurningen zijn we nog op zoek naar een geschikte kandidaat.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot een van de bestuursleden. De contactgegevens van de Caritas staan ook vooraan in het parochieblad vermeld.