Carnaval vieren 2019 begint en sluiten we af in de Plechelmuskerk.
Dit jaar is dat dus op zaterdag 23 februari om 19.00 uur. Al vele, vele jaren beginnen wij, voor het echte carnaval begint, met een bijeenkomst in de kerk. Met CV de Bosdûvelkes en CV De Tuffelkeerlkes en het pasopgerichte Gelegenheidskoor is er samen aan gewerkt om er een leuke inspirerende 4ring van te maken.
De Hoogheden Graaf Mike, Baron Niels, de adjudanten Bonno en Marc en Miss Ilse en de jeugdgraaf Boet en jeugdgravin Laudy zullen tijdens de bijeenkomst hun medewerking verlenen. Het dweilorkest Duvels Geweld loopt voorop in de polonaise. Iedereen die zich op deze manier wil voorbereiden op het komende carnaval nodigen wij van harte uit. Mocht u onzeker zijn over de dress code?
Wees gerust alles mag.!!!
Maar vergeet niet dat het carnavalsseizoen 2019 wordt afgesloten op Aswoensdag.
Daarom is er op woensdag 6 maart om 20.00 uur een viering waar Monseigneur Hoogenboom het askruisje uitdeelt. Daarna begint de bezinnende periode: de vastentijd. Voor alle 2 vieringen wordt iedereen van harte uitgenodigd door C.V De Bosdûvelkes en C.V. De Tuffelkeerlkes en werkgroep liturgie De Lutte.
Alaaf.