Vrijdagavond 24 mei om 19.00 u. a.s. zijn het parochiecentrum en een deel van de Plechelmuskerk in De Lutte in gebruik door het jongerenpastoraat. De vormelingen van heel Lumen Christi zijn uitgenodigd voor een gezellige, grappige, leerzame en spannende avond over gokken. Dit is een van de verleidingen die de jongeren op weg naar hun volwassenheid zullen tegenkomen. Ouders moeten hun kinderen verder loslaten; en nu maar hopen dat hun kinderen de juiste keuzes zullen maken.
Tijdens deze avond komen de verleidingen voorbij die nu eenmaal in de maatschappij verborgen zitten. En gaan we met z’n allen een gokje wagen in een zeer eenvoudig opgezet casinospel. Hoe is het om te winnen en hoe om te verliezen? Wat zijn er nog meer voor verleidingen? Kan het gesprek op gang komen over wat wijs is? Vormelingen 2018-2019 zijn van harte welkom en de ouders mogen best blijven! Opgave graag voor 21 mei op onderstaand e-mailadres. Informatie hierover wordt o.a. verspreid via de vormselwerkgroep.

Wilt u iets meer weten bel of e-mail gerust: ans.telintelo@lumenchristi.nl – 06 30958689.

Nb. Opgave voor de excursie voor 12plussers naar Aviodrome sluit op 20 april.