Ontvangst van Neomist Herman Mulders in 1934 in Denekamp

Een neomist is een een pas afgestudeerde priester die na zijn wijding op grootse wiize
werd ingehaald in het dorp Denekamp. Hij werd met een koets afgehaald bij hotel Dinkeloord waarna het hele Katholieke verenigingsleven de koets volgde tot bij de St. Nicolaaskerk. Deze gewoonte gebeurde reeds voor de Tweede Wereldoorlog en ook nog tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Andere Tied’n

In 1948 werd drs. J. de Goey als pastoor van de St. Nicolaasparochie in Denekamp benoemd.
In de zomer van 1948 werd hij in een koets afgehaald van Hotel Dinkeloord en feestelijk ingehaald in het dorp, gevolgd door het gehele Katholieke Verenigingsleven van Denekamp.

Bron: Willem Groothuis