Terugblik Diakenjubileum

Wat een fantastische zondag 21 juni j.l. toen ik mijn zilveren diakenjubileum mocht vieren in de H. Nicolaaskerk te Denekamp. Een bijna volle kerk, een geweldig gelegenheidskoor, samengesteld uit koorleden van alle geloofsgemeenschappen, vele voorgangers met als...

Jan Kerkhof Jonkman 25 jaar diaken

Onder grote belangstelling, zowel vanuit de parochie als van buiten de parochie, is zondag 21 juni 2015 in de Nicolaaskerk te Denekamp het 25-jarig jubileum van diaken Jan Kerkhof Jonkman gevierd. In een plechtige eucharistieviering ging bisschop Hoogenboom voor samen...

Schrijven kardinaal Eijk

‘Het geloof in Christus vieren en verbreiden’ Bisdomstaf bespreekt tekst in de drie vicariaten De staf van het Aartsbisdom Utrecht heeft vorige week werkbezoeken gebracht aan de curae van de drie vicariaten van het aartsbisdom: Arnhem, Deventer en Utrecht. Onderwerp...