Gebed 12 augustus

God, bron van alle leven, van alle wijsheid, alle tijden door probeert u ons de juiste weg door het leven te wijzen, door uw profeten, door wijze mensen, door bezielde mensen. Maak ons stil van binnen en voer ook ons binnen in uw geheim, in uw wijsheid die tot leven...

Gebed

God, onze Vader, Wij bidden om idealisten, om mensen die geloven in de groeikracht van het goede en die daarom blijven hopen op een betere wereld, om mensen die de moed hebben om tegen de stroom in te gaan en alles doen om hun dromen werkelijkheid te maken. Wij bidden...

Gebed 4 juni

Dag na dag proberen wij elkaar gelukkig te maken. Dag na dag proberen wij veel goede wil op te brengen, soms lukt het ons, soms ook ook niet. Steeds proberen we eerlijk te leven, tegenover God, tegenover onszelf, tegenover de ander, maar niet altijd slagen wij daarin....

Gebed woensdag 10 maart

Ik zing voor God Ik zing van een herder met een warme jas Hij bracht mij, zijn schaap, naar lekker groen gras Daar mocht ik rusten aan een koele waterbron En water drinken zoveel ik maar kon Waar ik ook heenga, ik zal nooit verdwalen Als de herder me mist, zal Hij me...

Gebed 14 mei 2020

Heer onze God, kom ons in deze verwarrende tijd tegemoet met de Geest die Jezus bezielde. Geef ons de kracht om anderen tot steun te zijn om deze crisis te helpen overwinnen. Geef ons hoop en vertrouwen in onze kwetsbaarheid, maar vooral het geloof, dat U ons leiding...

Gebed 13 mei 2020

Goede God, Wij danken U, voor de kinderen die weer naar school mogen, voor hun ouders die daarmee ontlast worden, voor degenen die hun werk weer kunnen oppakken; voor het leven dat weer geleefd mag worden. Wij vragen U, bescherm hen, bescherm ons allen, dat het virus...

Gebed 12 mei 2020

God, In deze voor ons moeilijke tijd, willen wij U ook danken voor alles, wat ons leven goed en mooi maakt. Voor alles wat er groeit en leeft in de natuur. Voor alles wat bloeit en kleur geeft aan ons leven. Wij danken U voor het kleine gebaar: een telefoontje, een...

Gebed 11 mei 2020

Eeuwige God, Gij die soms ver van ons verwijderd lijkt, afwezig zelfs, en die soms zo dicht bij ons zijt als de adem die ons lichaam binnenstroomt, wil horen naar ons, nu we tot U bidden. Schep volop ruimte in ons voor U, God, verlicht ons denken en maak ons hart...

Gebed 8 mei 2020

Goede Vader in de hemel, wil ons genadig verhoren als wij tot u bidden voor al diegenen die het in deze verwarrende tijd moeilijk hebben zowel geestelijk als lichamelijk, dat zij vertroosting mogen ervaren van medemensen en verlichting mogen krijgen in hun lijden;...

Gebed 7 mei 2020

God van nabijheid, Wij komen tot U nu wij in onze ontmoetingen afstand moeten houden van elkaar. Versterk in ons het besef dat U ons aan elkaar bindt als broeders en zusters van één Vader. Help ons om manieren te vinden om elkaar tot steun te zijn. Wij bidden voor...

Gebed 6 mei 2020

Je zei niets Je keek me aan Je gezicht leefde mee Je was gericht op mij Je was een en al aandacht Je hield mijn hand zacht vast je streelde even de muis van mijn hand je bewaarde ook afstand. Je zei niets Je ogen zeiden alles Je was een luisterende Hand Je bood mij...

Gebed 5 mei 2020

O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men elkaar beledigt, dat ik verenig waar men strijdt, dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst, dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt, dat...