Gebed 29 mei 2020

Goede God, terwijl wij uitzien naar het feest van Pinksteren bidden wij om de komst van uw Geest. Kom met uw Geest en leer ons, Heer om altijd vriendelijk te zijn, om ons te beheersen als we kwaad zijn of geƫmotioneerd, om geduld te hebben als dat van ons gevraagd...

Gebed 28 mei 2020

Wij weten, God, dat uw Geest over de aarde waait, maar vaak bespeuren of begrijpen we Hem niet. Meer dan ooit verlangen we naar uw Geest,2628 de Geest die als bloed door onze aderen stroomt, de Geest die mensen barmhartig, liefdevol en dienstbaar maakt. De Geest die...

Gebed 27 mei 2020

Om kracht God U die met Uw tomeloze energie ons en onze wereld hebt geschapen. Geef ons van Uw kracht, opdat wij bestand zijn tegen ziekte en zorgen, onrecht en kwaad, angst en verdriet. Geef ons kracht om te steunen en steun te ontvangen, om vast te houden en los te...

Gebed 26 mei 2020

Bidden wij tot de Heer die voor ons ten beste spreekt bij God de Vader: Dat Gods Rijk van vrede tot bloei mag komen en dat wij allen een plaats geven in ons hart; dat wij niemand van onze liefde buiten sluiten, maar bereid zijn de vruchten van de aarde zusterlijk en...

Gebed 25 mei 2020

WEES GEGROET MARIA Moeder Maria, ik wil U even groeten. Met het kaarsje dat ik hier doe laten branden, vertrouw ik U toe; al mijn vragen en zorgen, mijn vreugde en verdriet, mijn verlangens en mijn dankbaarheid. Laat geluk en liefde wonen in mijn gezin, in onze...

Gebed 22 mei 2020

Goede God, mogen wij opstaan en Uw boodschap van vrede en liefde, in de wereld brengen. Moge ons hart opengaan voor ieder, die wij op ons levenspad tegenkomen. Mogen wij hoop brengen, waar wanhoop heerst. Mogen wij licht brengen, waar mensen in duisternis verkeren....

Gebed 21 mei 2020

Hemelvaartsdag Heer, op wondere wijze bent U overal aanwezig en overal verborgen. U bent in alle hoge hemels en toch nergens te vinden; U bent tot in de diepten der aarde en toch nergens te vinden Waar wij U ook zoeken: U bent alleen wondere aanwezigheid, U bent nabij...

Gebed 20 mei 2020

Heer onze God, Vol vertrouwen willen we onze gebeden uitspreken; We bidden dat onze samenleving blijvend vervuld mag worden met een geest van saamhorigheid en verantwoordelijkheidsgevoel, die we juist in deze crisistijd ervaren. Geef ook, dat onze zieken zich gesterkt...

Gebed 19 mei 2020

Een gebed ter ere van Maria Moeder van alle mensen, blijf ons nabij Met namen eeuwenlang bekleed, gehuld langs wegen, in wisseling van hoop en leed en wat gij van ons allen weet, gesproken of gezwegen. Gij die ons aanziet van de overzij, Moeder van alle mensen, blijf...

Gebed 18 mei 2020

God, Gij wilt dat al uw mensen leven in welzijn en daardoor gelukkig zijn. Wij vragen U, in deze moeilijke tijd, om vervulling van onze levensbehoeften. Meer dan ooit, beseffen wij dat wij niet alles in de hand hebben, dat wij leven op Uw levensadem en van hetgeen uw...

Gebed 15 mei 2020

God, bron van alle leven, in Maria hebt U laten zien hoe uw kracht in kleine mensen weerklank vindt; voor allen die neergebogen zijn, kleingehouden, tot zwijgen gedwongen, bidden wij: houd in hen levend de kleine vlam van de hoop die leven geeft, het licht bewaart en...

Gebed 14 mei 2020

Heer onze God, kom ons in deze verwarrende tijd tegemoet met de Geest die Jezus bezielde. Geef ons de kracht om anderen tot steun te zijn om deze crisis te helpen overwinnen. Geef ons hoop en vertrouwen in onze kwetsbaarheid, maar vooral het geloof, dat U ons leiding...